Znajdź swoje wymarzone studia w Lublinie

Studenci UMCS! Ostatnia szansa na akademik!

Studenci UMCS! Ostatnia szansa na akademik!

W terminie od 1 do 20 sierpnia 2018 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2018/19.

W terminie od 1 do 20 sierpnia 2018 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2018/19.

Miejsca w akademikach - II tura składania wniosków
Wnioski mogą składać wyłącznie osoby przyjęte na 1 rok studiów:

 • jednolitych magisterskich

 • I, II i III stopnia


 • Prosimy o składanie wniosków tylko poprzez USOSweb UMCS.
  Szczegółowa instrukcja postępowania

  Wniosków nie trzeba składać w wersji papierowej!

  Jednocześnie informujemy, że osoby z niepełnosprawnością ubiegające się o przyznanie miejsca ze względów szczególnych, po zarejestrowaniu wniosku w USOSweb zobowiązane są (jeżeli wcześniej nie złożyły kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności we właściwym dziekanacie) dostarczyć kopię dokumentu:

 • osobiście w formie papierowej do Biura Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów – (DS. „Helios”, pok. 5)

 • lub

 • wysłać skan drogą elektroniczną na adres e-mail: akademik@poczta.umcs.lublin.pl
  Osoby niewidome, poruszające się na wózku inwalidzkim lub o kulach powinny zaznaczyć to w uzasadnieniu wniosku na ekranie 4. w USOSweb.


 • Po 21 sierpnia 2018 r. osoby ubiegające się o miejsca w DS otrzymają informację o wynikach prac Komisji ds. Domów Studenckich, również za pośrednictwem USOSweb.

  Przypominamy również o konieczności potwierdzenia przyznanego miejsca najpóźniej w terminie do 10 września 2018 r. wyłącznie za pomocą platformy internetowej USOSweb.

  W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów:

  e-mail: akademik@poczta.umcs.lublin.pl;
  tel. (81) 533-86-27.

  Data publikacji: 10-08-2018

  Aktualności z Lublina