Znajdź swoje wymarzone studia w Lublinie

WSEI i Asseco razem!

WSEI i Asseco razem!

Podpisano umowę o współpracy uczelni z firmą Asseco Data Systems.

Współpraca z największą informatyczną spółką w Polsce dotyczyć będzie wielu sfer działalności. Porozumienie zakłada m.in. organizowanie praktyk i staży, co przełoży się na jeszcze lepsze kształcenie przyszłych informatyków i specjalistów z branży. Taka wymiana doświadczeń pozwoli studentom szybciej i lepiej przygotować się do wykonywania przyszłego zawodu.

Dodatkowo umowa obejmujwspółpracę w zakresie realizacji prac dyplomowych i przewodów doktorskich w dyscyplinie informatyka oraz organizację i udział Stron w projektach naukowych i informatycznych, jak również aplikowanie i realizacja wspólnych projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej bądź środków krajowych.

W imieniu WSEI umowę podpisali Pani Teresa Bogacka Kanclerz WSEI, prof. dr hab. Mirosław J. Jarosz Rektor WSEI, firmę Asseco Data Systems reprezentował Prezes Daniel Lala.

Data publikacji: 04-10-2018

Aktualności z Lublina