Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza (WSSP) im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2 - www.studialublin.com

top

Strona główna

Studia Lublin
img_ucz
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza (WSSP) im. Wincentego Pola w Lublinie
logo_ucz

20-816 Lublin, woj. lubelskie

ul. Choiny 2 zobacz na mapie>>

tel.: 81 740 72 40, 81 740 25 04, fax.: 81 740 72 40

www: www.wssp.edu.pl

e-mail: info@wssp.edu.pl, infoenglish@pol.edu.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

PROGRAM 2+1

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Wychowanie Fizyczne

Turystyka i rekreacja

Kosmetologia

Filologia Angielska

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Turystyka i rekreacja

Fizjoterapia

Oferta edukacyjna - studia jednolite magisterskie

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Fizjoterapia

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

O Uczelni


Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie jest wyższą szkołą działającą w oparciu o decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lipca 2000 r. (DNS-1-0145-396-/Eko/2000) zezwalającą na rozpoczęcie działalności. WSSP zarejestrowana jest w Rejestrze Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 46.

Uczelnia powstała z myślą o chcących realizować swoje cele zawodowe oraz pasje. Kształcimy w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach magisterskich, licencjackich i podyplomowych. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną.

Zajęcia odbywają się w jednym z najnowocześniejszych obiektów dydaktycznych w Polsce. Dysponujemy aulą na 200 osób, gabinetami fizykoterapii, kinezyterapii, kosmetyki, biomechaniki, masażu, laboratorium chemicznym, pracowniami turystyki, hotelarstwa, gastronomii oraz geografii i informatyki. Na terenie uczelni znajdują się sale rekreacyjne (siłownia, sale do aerobiku i ćwiczeń na trenażerach oraz sale ćwiczeń ruchowych ogólnorozwojowych). Nasi studenci mają również możliwość korzystania z krytego basenu oraz hali do gier sportowych. Posiadamy sieć komputerową ze stałym, satelitarnym oraz radiowym dostępem do Internetu, opartą na najnowocześniejszych systemach. Dostęp do Internetu możliwy jest z dowolnego miejsca w budynku szkoły. Część pomieszczeń posiada klimatyzację i monitoring.W bieżącym roku dla potrzeb mieszkańców Lubelszczyzny i studentów fizjoterapii uruchomiono nowocześnie wyposażone Akademickie Centrum Fizjoterapii przy ulicy Chodźki 31.

Studenci mogą korzystać ponadto z zasobów biblioteki WSSP (ok. 20 000 woluminów). Wśród innych pomieszczeń znajduje się też dobrze wyposażona siłownia, sale rekreacyjne oraz barek. Do udogodnień należy również obszerny parking. Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie jest położona przy głównych arteriach komunikacyjnych miasta. Dzięki temu posiada dogodny dojazd środkami komunikacji miejskiej, jak i samochodami osobowymi. Parking Uczelni może pomieścić około 120 pojazdów.

Studenci WSSP mają możliwość kształcenia się i wypoczynku w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym "Zielona Szkoła" w Piotrawinie n. Wisłą. Ośrodek położony jest ok. 60 km od Lublina i ok. 15 km od Kazimierza Dolnego na terenie Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. W komfortowych warunkach może przebywać tam do 50 osób.

Partnerami Uczelni, z którymi podpisano umowy o współpracy w celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia są:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 • Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • Politechnika Lubelska,
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie,
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,
 • Uniwersytet Le Mirail w Tuluzie (Francja),
 • Uniwersytet Urbana (Ohio - USA),
 • Uniwersytet w Niszu (Serbia),
 • Równieński Instytut Słowianoznawstwa (Ukraina),
 • Escola Superior de Educacao w Lizbonie,
 • Universite Nancy 2 (Węgry),
 • Uniwersytet Miskolci Egyetem (Węgry),
 • Uniwersytet w Jaen (Hiszpania),
 • Medyczna Wyższa szkoła w Równe (Ukraina).
 • Program 2+1

  Wybierz swoją ścieżkę edukacyjną.
  Program 2+1 łączy studia w naszej Uczelni ze studiami w Wielkiej Brytanii.  Po ukończeniu drugiego roku studenci turystyki i rekreacji bądź wychowania fizycznego mają możliwość transferu na pokrewne kierunki w University of Bedfordshire i University of Northampton na okres jedengo roku i uzyskania brytyjskiego dyplomu.

  Studenci fizjoterapii mają możliwość ukończenia studiów na kierunku Sports Therapy w University of Bedfordshire.

  Koszt czesnego za jeden rok studiów na University of Bedfordshire i University of Northampton wynosi:

 • dla studentów z Unii Europejskiej: 9 000 funtów/rok
 • dla studentów z poza Unii Europejskiej: 10 900 funtów/rok

 • Istnieją liczne sposoby zredukowania lub finansowania studiów w Wielkiej Brytanii.

  Obywatele Unii Europejskiej mogą otrzymać niskoprocentową pożyczkę od rządu brytyjskiego, którą muszą zacząć spłacać dopiero po osiągnięciu dochodów rzędu 21 000 funtów rocznie w Wielkiej Brytanii i 12 000 funtów w Polsce. Wysokość spłaty zależy od kwoty osiągniętego dochodu.

  Istnieje także możliwość uzyskania różnego typu bezzwrotnych stypendiów naukowych i socjalnych.

  Obywatele krajów z poza Unii Europejskiej mogą uzyskać stypendium od University of Northampton uzależnione od średniej ocen na drugim roku studiów w Wyższej szkole Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie.

 • przy średniej 5,0 - 2 000 funtów
 • przy średniej 4,0 - 1 000 funtów

 • Program 2+1 w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie będzie prowadzony w trybie specjalnym. Połowa zajęć będzie prowadzona w języku angielskim, a druga część w języku polskim. Studenci będą mieli także zagwarantowane dodatkowe zajęcia ze specjalistycznego słownictwa związanego z dziedziną studiów. Oprócz tego będzie prowadzony blok zajęć poświęconych kulturze i historii brytyjskiej.
  W związku z tym, ze część zajęć będzie prowadzonych w języku angielskim, a w uczelniach brytyjskich wyłącznie w tym języku, kandydaci muszą wykazać się udokumentowaną znajomością języka angielskiego. Matura rozszerzona z języka angielskiego 60%. Certyfikat B2.

  W przypadku braku odpowiedniego dokumentu będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

  Bezpłatne studia finansowane z UE


  Serdecznie zapraszamy na studia na nowych, unikalnych specjalnościach dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach projektu POLCamp. Międzynarodowy Program Kształcenia WSSP w Lublinie.

  Turystyka i rekreacja z lingwistyką stosowaną (z j. hiszpańskim lub mandaryńskim) z 3 ścieżkami do wyboru:

 • Turystyka międzynarodowa,
 • Hotelarstwo i gastronomia,
 • Turystyka medyczna.

 • Filologia angielska z lingwistyką stosowaną (z j. hiszpańskim lub mandaryńskim) z 3 ścieżkami do wyboru:
 • Pedagogiczną,
 • Translatorską,
 • Biznes i media.

 • Zajęcia na obu kierunkach będą podzielone na kierunkowe i specjalnościowe, przy czym zajęcia kierunkowe będą prowadzone w dwóch ścieżkach językowych (j. polski lub j. angielski), zajęcia specjalnościowe będą wspólne dla obu ścieżek językowych i prowadzone w języku angielskim oraz hiszpańskim/mandaryńskim.

  Korzyści dla studentów:

 • grant pokrywający znaczną część kosztu studiów,
 • dla cudzoziemców grant na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia przez cały okres studiów,
 • całkowicie bezpłatne studia dla studentów posiadających obywatelstwo polskie,
 • bezpłatny udział w 2 tygodniowej Międzynarodowej Szkole Letniej we wrześniu br. mającej na celu ułatwienie i umożliwienie studiowania w Polsce cudzoziemcom, a studentom z Polski-studiowanie w międzynarodowym środowisku MSL będzie czasem adaptacji, integracji i facylitacji różnych środowisk multikulturowych; zajęcia wprowadzające do specyfiki kierunku i nowych specjalności; stworzenia przychylnego środowiska dla pracodawców; pogłębienie wiedzy o regionie.
 • bezpłatny intensywny kurs języka polskiego, angielskiego, hiszpańskiego lub mandaryńskiego,
 • unikalne, międzynarodowe specjalności skoncentrowane na poznaniu kultury krajów angielskiego i hiszpańskiego obszaru językowego,
 • zajęcia prowadzone przez wykładowców, specjalistów z Polski i z zagranicy, z bogatym dorobkiem naukowym i dydaktycznym.

 • Szczegółowe informacje >>>

  Rekrutacja

  Przyjmujemy bez egzaminów!!!
  Decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń!!!

  Uwaga!!!
  W bieżącej rekrutacji wiele atrakcyjnych promocji!


  Posiadamy punkty rekrutacyjne w Lublinie i Lwowie.
  Biuro Rekrutacji w Lublinie
  ul. Choiny 2, 20-816 Lublin (biuro w gmachu głównym Uczelni) pok. 26
  Biuro czynne od pn do sb w godz. 8:00 – 16:00
  tel.: 81 740 25 47

  Punkt Rekrutacyjny we Lwowie
  Kopernika 40A, Lwów, Ukraina
  tel. +38 068 206 1998

  Wymagane dokumenty

  Studia I stopnia (licencjackie) / Studia jednolite magisterskie:
 • wypełniony formularz podania rektora
 • świadectwo dojrzałości
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie lekarskie
 • dowód osobisty
 • 4 zdjęcia

 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • wypełniony formularz podania rektora
 • odpis dyplomu studiów wyższych (część A i część B / suplement)
 • świadectwo dojrzałości
 • zaświadczenie lekarskie
 • dowód osobisty
 • 4 zdjęcia

 • Studia podyplomowe:
 • wypełniony formularz podania rektora
 • odpis dyplomu studiów wyższych
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy
 • dowód osobisty
 • 3 zdjęcia
 • Studia Podyplomowe

 • Animator i manager kultury
 • Administracja publiczna z elementami zarządzania jakością
 • Arteterapia
 • Badania kliniczne
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Doradztwo zawodowe
 • Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym
 • Edukacja i rehabilitacja z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • Edukacja międzykulturowa
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
 • Handel zagraniczny
 • Hipnoza i hipnoterapia
 • Hipoterapia
 • Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Integracja europejska
 • Integracja sensoryczna
 • Kreowanie i wizualizacja wizerunku
 • Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością
 • Kwalifikacje nauczycielskie / przygotowanie pedagogiczne
 • Kwalifikacje do nauczania 2 przedmiotu (matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia, przyroda, wos)
 • Kynoterapia (Dogoterapia)
 • Logistyka i spedycja dla nauczycieli
 • Manager kosmetologii i usług SPA&Wellness
 • Manager sportu
 • Obrót Towarowy i Zarządzanie Funduszami UE
 • Obrót towarowy zagranicą
 • Ochrona środowiska
 • Odnowa biologiczna – Fizjoterapia
 • Oligofrenopedagogika
 • Oligofrenopedagogika z kynoterapią
 • Organizacja i zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagog szkolny
 • Pielęgnacja urody – Kosmetologia
 • Prawo pracy – kadry i płace
 • Promocja zdrowia z edukacją zdrowotną
 • Rachunkowość
 • Rolnictwo ekologiczne
 • Socjoterapia
 • Terapia zajęciowa
 • Trener II klasy piłki ręcznej
 • Wielokulturowość w doradztwie zawodowym
 • Wychowanie fizyczne
 • Zarzadzanie zasobami ludzkimi w służbie zdrowia
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce
 • Żywienie człowieka, dietetyka ogólna i specjalistyczna
 • Współpraca zagraniczna

  Współpraca z zagranicą stanowi dla naszej Uczelni istotny element rozwoju nowoczesnej oferty dydaktycznej i badawczej, wpływający na podniesienie jej jakości oraz wzmocnienie pozycji Uczelni. Biorąc natomiast pod uwagę geopolityczne położenie naszego kraju, a także członkowstwo w UE i dążenie do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Polska posiada duże predyspozycje i czynniki sprzyjające podnoszeniu stopnia umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego.

  Główne założenia strategii rozwoju naszej uczelni dotyczą rozszerzenia oferty edukacyjnej o studia prowadzone w języku angielskim, rozwój kadry naukowej, rozszerzenia zakresu badań naukowych, publikacji czasopism naukowych w języku angielskim. Według Władz Uczelni umiędzynarodowienie jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed szkolnictwem wyższym, dlatego też nasza uczelnia stale się rozwija i poszukuje nowych partnerów. Jako cel stawiamy pobudzenie kreatywności, jak również podniesienie kompetencji i umiejętności kadry naukowej, studentów i absolwentów naszej uczelni.

  Aktualnie Uczelnia posiada niemalże 100 umów o współpracy z uczelniami z całego świata.

  Aktywnie uczestniczymy również w Programie Erasmus+.

  Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2016 2015 2014 2013 2012 2011

  43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny (GUM)

  31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWSF) im. Leona Schillera w Łodzi

  30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny (UMED) im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  więcej

  Aktualności
  Akademia Biznesu UMCS - trwają zapisy do II edycji

  Akademia Biznesu UMCS - trwają zapisy do II edycji

  Jeśli zastanawiasz się nad założeniem własnej firmy, a nie wiesz, skąd wziąć pomysły i od czego zacząć lub potrzebujesz biznesowej wiedzy i umiejętności weź udział w II edycji Akademii Biznesu UMCS! Jest to intensywny program akceleracyjny, który ma na celu pomoc w stworzeniu ...

  czytaj więcej >>

  UMCS liderem pod względem umiędzynarodowienia

  UMCS liderem pod względem umiędzynarodowienia

  Fundacja Edukacyjnej Perspektywy opracowała najnowszy raport poświęcony aktualnym trendom w sferze umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego - "Studenci zagraniczni w Polsce 2017". Zgodnie z publikacją Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie został liderem ...

  czytaj więcej >>

  UMCS zaprasza na Letnią Szkołę Języka i Kultury Polskiej 2017

  UMCS zaprasza na Letnią Szkołę Języka i Kultury Polskiej 2017

  Rozpoczęły się zapisy uczestników do tegorocznej Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Rejestrację osób zainteresowanych udziałem w kursie prowadzi Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Termin przyjmowania ...

  czytaj więcej >>

  Politechnika Lubelska rozpoczęła nabór na studia 2017/2018

  Politechnika Lubelska rozpoczęła nabór na studia 2017/2018

  W dniu 22 maja br. wystartowała rekrutacja na studia na Politechnice Lubelskiej. Kandydaci mogą rejestrować się na wybrane kierunki kształcenia przy pomocy systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów. Oferta dydaktyczna uczelni na nowy rok akademicki 2017/2018 obejmuje ...

  czytaj więcej >>

  Wielki Test Języka Angielskiego na UMSC

  Wielki Test Języka Angielskiego na UMSC

  Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie zaprasza do udziału w drugiej edycji Wielkiego Testu Języka Angielskiego Challenge Accepted. Test skierowany jest do osób, które ukończyły 16 lat, a warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji do dnia 7 czerwca br. Uczestnicy ...

  czytaj więcej >>  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy