Znajdź swoje wymarzone studia w Lublinie

Nocne korki na UMCS!

Nocne korki na UMCS!

Zapraszamy na bezpłatne korepetycje z wiedzy o społeczeństwie, które organizuje Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

8 marca 2019 r. od godziny 16.00 w Auli im. I. Daszyńskiego na Wydziale Politologii UMCS (Plac Litewski 3) odbędą się „Nocne korki z WOS-u", czyli powtórka do matury z zakresu szeroko pojętej wiedzy o społeczeństwie i historii najnowszej.

Wydarzenie będzie świetną okazją do utrwalenia i usystematyzowania wiedzy, zdobycia nowych umiejętności przydatnych do zadowalającego zdania egzaminu dojrzałości, jak również wyboru kierunku studiów w obszarze nauk społecznych. Jest to także forma skutecznej edukacji polegająca na łączeniu teorii z praktyką oraz sprawdzeniu się w sytuacji ekstremalnej, jaką jest nauka nocą. Dodatkowo uczestnicy będą mieli możliwość spotkania i poznania środowiska akademickiego UMCS oraz jego zwyczajów.

Podczas wykładów omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • „Władza samorządowa i partycypacja obywatelska"
 • „Organy władzy wykonawczej w Polsce"
 • „Wybory - od rejestracji komitetów do ciszy wyborczej"
 • „Polska w Radzie Bezpieczeństwa ONZ"
 • „Systemy rządów państw współczesnych"
 • „Spory i konflikty we współczesnym świecie - rola mocarstw i organizacji międzynarodowych"

  Zgłoszenia na wydarzenie można przesyłać e-mailem do 7 marca br. na adres politologia@politologia.pl.


  korki na umcs

 • Data publikacji: 05-03-2019

  Aktualności z Lublina