Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

Adres: ul. Bursaki 12

20-150 Lublin

TEL. 81 452 94 73

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Socjologia (zobacz kierunki)

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - NOWOŚĆ!

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni... - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

WSPA – najstarsza uczelnia prywatna w Lublinie!

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie działa na podstawie zgody Ministra Edukacji Narodowej oraz w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018, poz. 1668), przepisów wydanych na jej podstawie, jak również zgodnie ze swoim statutem. Założycielem Uczelni jest Dyplom Sp z o.o. – spółka działająca na rynku edukacyjnym od 1992 roku.

Nadzór nad działalnością Uczelni sprawuje Założyciel oraz minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego w zakresie określonym w ustawie. Bieżące zarządzanie realizują wspólnie Rektor i Kanclerz Uczelni wspomagani przez Prorektora ds. ogólnych i Senat.

Uczelnia rozpoczęła swoją działalność w 1998 roku otwierając specjalność „Zarządzanie przedsiębiorstwem". Na pierwszy rok studiów przyjęto wówczas 415 studentów. W inauguracji następnego roku akademickiego 1999/2000 uczestniczyło już ponad 1.400 studentów.

Aktualnie WSPA kształci na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych.

Dlaczego WSPA? - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w LublinieCo nas wyróżnia?


 • kształcimy według europejskich standardów edukacyjnych,
 • przekazujemy wiedzę praktyczną, przystosowaną do wymogów rynku pracy,
 • programy studiów konsultujemy z pracodawcami,
 • mamy innowacyjne podejście do nauki,
 • zajęcia prowadzimy w ramach warsztatów i projektów,
 • posiadamy przyjazną kadrę dydaktyczną,
 • u nas panuje partnerska atmosfera,
 • wspieramy aktywne życie studenckie,
 • oferujemy atrakcyjne warunki wymiany międzynarodowej,
 • jesteśmy w dogodnej lokalizacji,
 • posiadamy certyfikat TÜV,
 • posiadamy specjalistycznie wyposażone pracownie.
 • Rekrutacja - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

  Zapraszamy na studia do WSPA!

  Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz Tutaj

  Promocje na Studia Wyższe - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

  Drugi kierunek 50%
  Zniżka jest przyznawana studentom WSPA w Lublinie, którzy rozpoczną studia wyższe w roku akademickim 2017/2018 w WSPA w Lublinie na drugim kierunku. Polega ona na obniżeniu czesnego o 50% w każdym semestrze nauki na drugim kierunku.

  Promocja jest przyznawana na okres jednego semestru i przedłużana automatycznie po przedstawieniu przez studenta indeksu z pierwszego kierunku z zaliczonym poprzednim semestrem.

  Przyprowadź znajomego
  Promocja dotyczy studentów na studiach wyższych w WSPA, których znajomi rozpoczną studia w WSPA w Lublinie w roku akademickim 2017/2018. Oferta promocyjna polega na 10% obniżeniu czesnego w następnym roku nauki za każdą zgłoszoną osobę na studia wyższe w WSPA.

  Rodzina studiuje taniej
  Zniżka przyznawana studentom oraz kandydatom na studia wyższe oraz podyplomowe w WSPA polegającą na 10% obniżeniu czesnego, (dla kandydata - na pierwszym roku, dla studenta – na kolejnym roku studiów) dla osób spokrewnionych w I i II stopniu (dziadkowie, wnuczęta, rodzice, dzieci, rodzeństwo) oraz dla małżeństwa.

  Szkoła z Patronatem
  Promocja dla kandydatów na studia I stopnia, polegającą na obniżeniu czesnego o 10% przez cały okres studiów oraz zwolnieniu z uiszczenia opłaty wpisowej, dla osób które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną objętą patronatem WSPA w Lublinie oraz złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych.

  Organizacje studenckie - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie


  Wyspa to przede wszystkim studenci. Dla nich czas studiów to niepowtarzalna okazja posmakowania „życia studenckiego” w pełnym tego słowa znaczeniu.

  Nasi studenci aktywnie działają w organizacjach studenckich, kołach naukowych i samorządzie uczelnianym, dzięki czemu rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Liczne projekty zrealizowane przez studentów WSPA od konferencji naukowych , po imprezy studenckie takie jak Medykalia z Wyspą, nadają specyficzny charakter naszej uczelni.

  Życie studenckie to dobra zabawa, ale także cenne doświadczenia i nowe znajomości. Działalność dodatkowa podjęta w trakcie studiów zwiększa szansę naszych studentów na rynku pracy, dając im cenne doświadczenia zawodowe.

  Działające na Wyspie organizacje, koła i kluby studenckie:

 • Samorząd Studentów WSPA
 • Koło Naukowe WySPA.TV
 • Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych
 • Wyspa Socjologów
 • Koło Naukowe Studentów Informatyki DevNull
 • Koło Naukowe Finansistów
 • Polecane Uczelnie w Lublinie