Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza (WSSP) im. Wincentego Pola w Lublinie
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza (WSSP) im. Wincentego Pola w Lublinie
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza (WSSP) im. Wincentego Pola w Lublinie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza (WSSP) im. Wincentego Pola w Lublinie

Adres: ul. Choiny 2

20-816 Lublin

TEL. 81 740 72 40, 81 740 25 04

FAX. 81 740 72 40

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Filologia Angielska Turystyka i rekreacja (zobacz kierunki) Kosmetologia
Wychowanie Fizyczne STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM (zobacz kierunki) PROGRAM 2+1 (zobacz kierunki)

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Fizjoterapia STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM (zobacz kierunki)

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza (WSSP) im. Wincentego Pola w Lublinie


Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie jest wyższą szkołą działającą w oparciu o decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lipca 2000 r. (DNS-1-0145-396-/Eko/2000) zezwalającą na rozpoczęcie działalności. WSSP zarejestrowana jest w Rejestrze Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 46.

Uczelnia powstała z myślą o chcących realizować swoje cele zawodowe oraz pasje. Kształcimy w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach magisterskich, licencjackich i podyplomowych. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną.

Zajęcia odbywają się w jednym z najnowocześniejszych obiektów dydaktycznych w Polsce. Dysponujemy aulą na 200 osób, gabinetami fizykoterapii, kinezyterapii, kosmetyki, biomechaniki, masażu, laboratorium chemicznym, pracowniami turystyki, hotelarstwa, gastronomii oraz geografii i informatyki. Na terenie uczelni znajdują się sale rekreacyjne (siłownia, sale do aerobiku i ćwiczeń na trenażerach oraz sale ćwiczeń ruchowych ogólnorozwojowych). Nasi studenci mają również możliwość korzystania z krytego basenu oraz hali do gier sportowych. Posiadamy sieć komputerową ze stałym, satelitarnym oraz radiowym dostępem do Internetu, opartą na najnowocześniejszych systemach. Dostęp do Internetu możliwy jest z dowolnego miejsca w budynku szkoły. Część pomieszczeń posiada klimatyzację i monitoring.W bieżącym roku dla potrzeb mieszkańców Lubelszczyzny i studentów fizjoterapii uruchomiono nowocześnie wyposażone Akademickie Centrum Fizjoterapii przy ulicy Chodźki 31.

Studenci mogą korzystać ponadto z zasobów biblioteki WSSP (ok. 20 000 woluminów). Wśród innych pomieszczeń znajduje się też dobrze wyposażona siłownia, sale rekreacyjne oraz barek. Do udogodnień należy również obszerny parking. Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie jest położona przy głównych arteriach komunikacyjnych miasta. Dzięki temu posiada dogodny dojazd środkami komunikacji miejskiej, jak i samochodami osobowymi. Parking Uczelni może pomieścić około 120 pojazdów.

Studenci WSSP mają możliwość kształcenia się i wypoczynku w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym "Zielona Szkoła" w Piotrawinie n. Wisłą. Ośrodek położony jest ok. 60 km od Lublina i ok. 15 km od Kazimierza Dolnego na terenie Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. W komfortowych warunkach może przebywać tam do 50 osób.

Partnerami Uczelni, z którymi podpisano umowy o współpracy w celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia są:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 • Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • Politechnika Lubelska,
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie,
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,
 • Uniwersytet Le Mirail w Tuluzie (Francja),
 • Uniwersytet Urbana (Ohio - USA),
 • Uniwersytet w Niszu (Serbia),
 • Równieński Instytut Słowianoznawstwa (Ukraina),
 • Escola Superior de Educacao w Lizbonie,
 • Universite Nancy 2 (Węgry),
 • Uniwersytet Miskolci Egyetem (Węgry),
 • Uniwersytet w Jaen (Hiszpania),
 • Medyczna Wyższa szkoła w Równe (Ukraina).
 • Program 2+1 - Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza (WSSP) im. Wincentego Pola w Lublinie

  Wybierz swoją ścieżkę edukacyjną.
  Program 2+1 łączy studia w naszej Uczelni ze studiami w Wielkiej Brytanii.  Po ukończeniu drugiego roku studenci turystyki i rekreacji bądź wychowania fizycznego mają możliwość transferu na pokrewne kierunki w University of Bedfordshire i University of Northampton na okres jedengo roku i uzyskania brytyjskiego dyplomu.

  Studenci fizjoterapii mają możliwość ukończenia studiów na kierunku Sports Therapy w University of Bedfordshire.

  Koszt czesnego za jeden rok studiów na University of Bedfordshire i University of Northampton wynosi:

 • dla studentów z Unii Europejskiej: 9 000 funtów/rok
 • dla studentów z poza Unii Europejskiej: 10 900 funtów/rok

 • Istnieją liczne sposoby zredukowania lub finansowania studiów w Wielkiej Brytanii.

  Obywatele Unii Europejskiej mogą otrzymać niskoprocentową pożyczkę od rządu brytyjskiego, którą muszą zacząć spłacać dopiero po osiągnięciu dochodów rzędu 21 000 funtów rocznie w Wielkiej Brytanii i 12 000 funtów w Polsce. Wysokość spłaty zależy od kwoty osiągniętego dochodu.

  Istnieje także możliwość uzyskania różnego typu bezzwrotnych stypendiów naukowych i socjalnych.

  Obywatele krajów z poza Unii Europejskiej mogą uzyskać stypendium od University of Northampton uzależnione od średniej ocen na drugim roku studiów w Wyższej szkole Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie.

 • przy średniej 5,0 - 2 000 funtów
 • przy średniej 4,0 - 1 000 funtów

 • Program 2+1 w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie będzie prowadzony w trybie specjalnym. Połowa zajęć będzie prowadzona w języku angielskim, a druga część w języku polskim. Studenci będą mieli także zagwarantowane dodatkowe zajęcia ze specjalistycznego słownictwa związanego z dziedziną studiów. Oprócz tego będzie prowadzony blok zajęć poświęconych kulturze i historii brytyjskiej.
  W związku z tym, ze część zajęć będzie prowadzonych w języku angielskim, a w uczelniach brytyjskich wyłącznie w tym języku, kandydaci muszą wykazać się udokumentowaną znajomością języka angielskiego. Matura rozszerzona z języka angielskiego 60%. Certyfikat B2.

  W przypadku braku odpowiedniego dokumentu będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

  Bezpłatne studia finansowane z UE - Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza (WSSP) im. Wincentego Pola w Lublinie


  Serdecznie zapraszamy na studia na nowych, unikalnych specjalnościach dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach projektu POLCamp. Międzynarodowy Program Kształcenia WSSP w Lublinie.

  Turystyka i rekreacja z lingwistyką stosowaną (z j. hiszpańskim lub mandaryńskim) z 3 ścieżkami do wyboru:

 • Turystyka międzynarodowa,
 • Hotelarstwo i gastronomia,
 • Turystyka medyczna.

 • Filologia angielska z lingwistyką stosowaną (z j. hiszpańskim lub mandaryńskim) z 3 ścieżkami do wyboru:
 • Pedagogiczną,
 • Translatorską,
 • Biznes i media.

 • Zajęcia na obu kierunkach będą podzielone na kierunkowe i specjalnościowe, przy czym zajęcia kierunkowe będą prowadzone w dwóch ścieżkach językowych (j. polski lub j. angielski), zajęcia specjalnościowe będą wspólne dla obu ścieżek językowych i prowadzone w języku angielskim oraz hiszpańskim/mandaryńskim.

  Korzyści dla studentów:

 • grant pokrywający znaczną część kosztu studiów,
 • dla cudzoziemców grant na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia przez cały okres studiów,
 • całkowicie bezpłatne studia dla studentów posiadających obywatelstwo polskie,
 • bezpłatny udział w 2 tygodniowej Międzynarodowej Szkole Letniej we wrześniu br. mającej na celu ułatwienie i umożliwienie studiowania w Polsce cudzoziemcom, a studentom z Polski-studiowanie w międzynarodowym środowisku MSL będzie czasem adaptacji, integracji i facylitacji różnych środowisk multikulturowych; zajęcia wprowadzające do specyfiki kierunku i nowych specjalności; stworzenia przychylnego środowiska dla pracodawców; pogłębienie wiedzy o regionie.
 • bezpłatny intensywny kurs języka polskiego, angielskiego, hiszpańskiego lub mandaryńskiego,
 • unikalne, międzynarodowe specjalności skoncentrowane na poznaniu kultury krajów angielskiego i hiszpańskiego obszaru językowego,
 • zajęcia prowadzone przez wykładowców, specjalistów z Polski i z zagranicy, z bogatym dorobkiem naukowym i dydaktycznym.

 • Szczegółowe informacje >>>

  Rekrutacja - Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza (WSSP) im. Wincentego Pola w Lublinie

  Przyjmujemy bez egzaminów!!!
  Decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń!!!

  Uwaga!!!
  W bieżącej rekrutacji wiele atrakcyjnych promocji!


  Posiadamy punkty rekrutacyjne w Lublinie i Lwowie.
  Biuro Rekrutacji w Lublinie
  ul. Choiny 2, 20-816 Lublin (biuro w gmachu głównym Uczelni) pok. 26
  Biuro czynne od pn do sb w godz. 8:00 – 16:00
  tel.: 81 740 25 47

  Punkt Rekrutacyjny we Lwowie
  Kopernika 40A, Lwów, Ukraina
  tel. +38 068 206 1998

  Wymagane dokumenty - Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza (WSSP) im. Wincentego Pola w Lublinie

  Studia I stopnia (licencjackie) / Studia jednolite magisterskie:
 • wypełniony formularz podania rektora
 • świadectwo dojrzałości
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie lekarskie
 • dowód osobisty
 • 4 zdjęcia

 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • wypełniony formularz podania rektora
 • odpis dyplomu studiów wyższych (część A i część B / suplement)
 • świadectwo dojrzałości
 • zaświadczenie lekarskie
 • dowód osobisty
 • 4 zdjęcia

 • Studia podyplomowe:
 • wypełniony formularz podania rektora
 • odpis dyplomu studiów wyższych
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy
 • dowód osobisty
 • 3 zdjęcia
 • Studia Podyplomowe - Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza (WSSP) im. Wincentego Pola w Lublinie

 • Animator i manager kultury
 • Administracja publiczna z elementami zarządzania jakością
 • Arteterapia
 • Badania kliniczne
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Doradztwo zawodowe
 • Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym
 • Edukacja i rehabilitacja z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • Edukacja międzykulturowa
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
 • Handel zagraniczny
 • Hipnoza i hipnoterapia
 • Hipoterapia
 • Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Integracja europejska
 • Integracja sensoryczna
 • Kreowanie i wizualizacja wizerunku
 • Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością
 • Kwalifikacje nauczycielskie / przygotowanie pedagogiczne
 • Kwalifikacje do nauczania 2 przedmiotu (matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia, przyroda, wos)
 • Kynoterapia (Dogoterapia)
 • Logistyka i spedycja dla nauczycieli
 • Manager kosmetologii i usług SPA&Wellness
 • Manager sportu
 • Obrót Towarowy i Zarządzanie Funduszami UE
 • Obrót towarowy zagranicą
 • Ochrona środowiska
 • Odnowa biologiczna – Fizjoterapia
 • Oligofrenopedagogika
 • Oligofrenopedagogika z kynoterapią
 • Organizacja i zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagog szkolny
 • Pielęgnacja urody – Kosmetologia
 • Prawo pracy – kadry i płace
 • Promocja zdrowia z edukacją zdrowotną
 • Rachunkowość
 • Rolnictwo ekologiczne
 • Socjoterapia
 • Terapia zajęciowa
 • Trener II klasy piłki ręcznej
 • Wielokulturowość w doradztwie zawodowym
 • Wychowanie fizyczne
 • Zarzadzanie zasobami ludzkimi w służbie zdrowia
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce
 • Żywienie człowieka, dietetyka ogólna i specjalistyczna
 • Współpraca zagraniczna - Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza (WSSP) im. Wincentego Pola w Lublinie

  Współpraca z zagranicą stanowi dla naszej Uczelni istotny element rozwoju nowoczesnej oferty dydaktycznej i badawczej, wpływający na podniesienie jej jakości oraz wzmocnienie pozycji Uczelni. Biorąc natomiast pod uwagę geopolityczne położenie naszego kraju, a także członkowstwo w UE i dążenie do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Polska posiada duże predyspozycje i czynniki sprzyjające podnoszeniu stopnia umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego.

  Główne założenia strategii rozwoju naszej uczelni dotyczą rozszerzenia oferty edukacyjnej o studia prowadzone w języku angielskim, rozwój kadry naukowej, rozszerzenia zakresu badań naukowych, publikacji czasopism naukowych w języku angielskim. Według Władz Uczelni umiędzynarodowienie jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed szkolnictwem wyższym, dlatego też nasza uczelnia stale się rozwija i poszukuje nowych partnerów. Jako cel stawiamy pobudzenie kreatywności, jak również podniesienie kompetencji i umiejętności kadry naukowej, studentów i absolwentów naszej uczelni.

  Aktualnie Uczelnia posiada niemalże 100 umów o współpracy z uczelniami z całego świata.

  Aktywnie uczestniczymy również w Programie Erasmus+.

  Polecane Uczelnie w Lublinie