Reklama - Politechnika Lubelska (PL)

Adres: Aleje Racławickie 14

20-950 Lublin

Tel.: +48 81/ 445 41 73, 445 41 74, 445 41 75

  • http://www.kul.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

administracja administrowanie ochroną zdrowia - NOWOŚĆ architektura krajobrazu
bezpieczeństwo narodowe biotechnologia dziennikarstwo i komunikacja społeczna
edytorstwo ekonomia europeistyka - studia w języku polskim
filologia angielska filologia germańska filologia klasyczna
filologia niderlandzka filologia polska filologia romańska
filologia słowiańska - rosyjska filologia - sinologia filozofia
gospodarka przestrzenna historia historia sztuki
informatyka inżynieria środowiska - studia w Stalowej Woli krajoznawstwo i turystyka kulturowa
kulturoznawstwo matematyka międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne
muzykologia nauki o rodzinie ochrona środowiska
pedagogika praca socjalna przyrodoznawstwo i filozofia przyrody
retoryka stosowana socjologia stosunki międzynarodowe - studia w Tomaszowie Lubelskim
teksty kultury i animacja sieci zarządzanie ekonomia - studia w Stalowej Woli
europeistyka - studia w języku angielskim pedagogika - studia w Stalowej Woli praca socjalna - studia w Stalowej Woli

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

architektura krajobrazu inżynieria środowiska - studia w Stalowej Woli

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

administracja architektura krajobrazu bezpieczeństwo narodowe
biotechnologia dziennikarstwo i komunikacja społeczna ekonomia
europeistyka - studia w języku polskim filologia angielska filologia germańska
filologia klasyczna filologia niderlandzka filologia polska
filologia romańska filologia słowiańska - rosyjska filozofia
historia historia sztuki informatyka
inżynieria środowiska - studia w Stalowej Woli kulturoznawstwo matematyka
międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne muzykologia nauki o rodzinie
ochrona środowiska pedagogika przyrodoznawstwo i filozofia przyrody
retoryka stosowana socjologia stosunki międzynarodowe - studia w Tomaszowie Lubelskim
ekonomia - studia w Stalowej Woli europeistyka - studia w języku angielskim pedagogika - studia w Stalowej Woli
mediteranistyka politologia socjologia - studia w Stalowej Woli

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

prawo prawo kanoniczne psychologia
teologia prawo - studia w Stalowej Woli psychologia, spec. wspieranie jakości życia