Adres: ul. Słowicza 3

20-336 Lublin

Tel.: 81 745 83 96

FAX. 81 745 83 96 wew. 12

  • http://www.lublin.wspkorczak.eu

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika (zobacz specjalizacje)

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika (zobacz specjalizacje)