Znajdź swoje wymarzone studia w Lublinie


4 uczelnie w Lublinie - kierunek Administracja

Adres: Projektowa 4

20-209 Lublin

Tel.: 81 749 17 70, 81 749 17 77

E-mail.: rekrutacja@wsei.lublin.pl

Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Administracja

Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

Tel.: 81 537 58 80

E-mail.: rekrutacja@umcs.pl

Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UMCS

Adres: ul. Bursaki 12

20-150 Lublin

Tel.: 81 452 94 73

E-mail.: rekrutacja@wspa.pl

Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Administracja

Adres: Aleje Racławickie 14

20-950 Lublin

Tel.: +48 81/ 445 41 73, 445 41 74, 445 41 75

E-mail.: rekrutacja@kul.pl

www.kul.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

administracja

Filmy - Administracja

Studiuj Administrację w WSEI

KARIERA W ADMINISTRACJI

Studia administracja w Lublinie

Zasady rekrutacji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 administracja


Predyspozycje do studiowania na kierunku administracja

Studiowanie administracji możliwe jest na uczelniach państwowych i prywatnych. Na ten kierunek decydują się przede wszystkim osoby, które chcą pracować w instytucjach państwowych. Decyzja o tej ścieżce kształcenia powinna być podyktowana nie tylko popularnością kierunku, ale również indywidualnymi predyspozycjami. Studenci administracji muszą w czasie kształcenia zdobyć sporą ilość wiedzy teoretycznej opartej na przepisach, ustawach czy znajomości konkretnej dziedziny prawa. Przyda się umiejętność szybkiego zapamiętywania, a także wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce. Ważna jest również zdolność logicznego myślenia, analizowania faktów, podejmowania samodzielnych i szybkich decyzji. Wiele osób na stanowiskach administracyjnych pracuje jako samodzielni specjaliści – muszą umieć szybko reagować na różne sytuacje, szybko podejmować decyzje, a także bezproblemowo radzić sobie w pracy pod presją czasu oraz w kontakcie z klientami czy petentami. Cierpliwość, sumienność i radzenie sobie ze stresem będą dodatkowym atutem w tym zawodzie.

Perspektywy pracy po kierunku administracja

Absolwenci kierunku administracja mają wiele możliwości zatrudnienia, które są w dużej mierze uzależnione od tego, na jaką specjalizację zdecydowali się jeszcze w czasie studiów. Mogą znaleźć pracę w urzędach na poziomie państwowym lub samorządowym, w organizacjach, instytucjach, a także firmach zajmujących się pozyskiwaniem i rozdzielaniem funduszy unijnych. Dobrych absolwentów administracji potrzebują również duże przedsiębiorstwa, które w swoich strukturach mają rozbudowane działy administracyjne. Absolwenci administracji mogą również pracować na stanowiskach biurowych, doradczych czy też związanych ze sprawnym obiegiem dokumentów. Po studiach administracyjnych warto zadbać o dodatkowe dokształcanie i uzupełnianie kwalifikacji. Sam dyplom studiów wyższych może okazać się niewystarczający, jeśli weźmiemy pod uwagę, że co roku ten kierunek kończą tysiące osób w całym kraju. Stałe podnoszenie kompetencji i zdobywanie dodatkowych uprawnień z pewnością zwiększy szansę zatrudnienia na dobrym i dobrze płatnym stanowisku.

Zobacz również: studia na kierunku prawo w Lublinie.

Zobacz również: studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Lublinie.

Data publikacji: 01-12-2020