Znajdź swoje wymarzone studia w Lublinie

2 uczelnie w Lublinie - kierunek Reklama

Adres: Projektowa 4

20-209 Lublin

Tel.: 81 749 17 70, 81 749 17 77

FAX.: 81 749 32 13

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

spec. Psychologia w reklamie i marketingu - specjalność dofinansowane z EFS do 30% wysokości czesnego

Adres: ul. Zamojska 47

20-102 Lublin

Tel.: 81 531 85 56

FAX.:

www.wsns.edu.pl