Znajdź swoje wymarzone studia w Lublinie

8 uczelni w Lublinie - kierunek Zarządzanie

Adres: Projektowa 4

20-209 Lublin

Tel.: 81 749 17 70, 81 749 17 77

E-mail.: rekrutacja@wsei.lublin.pl

Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie

Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

Tel.: 81 537 58 80

E-mail.: rekrutacja@umcs.pl

Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi Zarządzanie
Zarządzanie Zarządzanie Zarządzanie
Zarządzanie w politykach publicznych Zarządzanie w politykach publicznych

Adres: ul. Bursaki 12

20-150 Lublin

Tel.: 81 452 94 73

E-mail.: rekrutacja@wspa.pl

Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie Zarządzanie (Filia w Wodzisławiu Śląskim)

Adres: ul. Akademicka 13

20-950 Lublin

Tel.: 81 445 65 39, 81 445 68 40

E-mail.:

Galeria Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie zasobami Ziemi Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka

Adres: ul. Choiny 2

20-816 Lublin

Tel.: 81 740 72 40, 81 740 25 04

E-mail.: info@wssp.edu.pl, infoenglish@pol.edu.pl

www.wssp.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

spec. Organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji

Adres: Aleje Racławickie 14

20-950 Lublin

Tel.: +48 81/ 445 41 73, 445 41 74, 445 41 75

E-mail.: rekrutacja@kul.pl

www.kul.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

zarządzanie

Adres: ul. Nadbystrzycka 38d

20-950 Lublin

Tel.: 81 536 66 32, 81 538-11-32

E-mail.:

www.pol.lublin.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Wydział Zarządzania Wydział Zarządzania + Wydział Mechaniczny

Adres: ul. Zamojska 47

20-102 Lublin

Tel.: 81 531 85 56

E-mail.: dziekanat@wsns.lublin.pl, podania@wsns.lublin.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

spec. Zarządzanie salonem kosmetycznym

Uczelnie z kierunkiem Zarządzanie w Lublinie

Opis kierunku

Kierunek łączący w sobie myśli humanistyczne z planowaniem i logicznym myśleniem, tak w skrócie można określić zarządzanie. Celem studentów jest opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej nauk o zarządzaniu czy pokrewnych dotyczących prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa.

Uczelnie wyższe z Lublina: Uczelnie Lublin

Liczba uczelni

Zarządzanie dostępne jest na kilku publicznych uczelniach. Należą do nich: Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska, UMCS oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Studia z zakresu zarządzania można podjąć na prywatnych uczelniach jak: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Tryby Studiowania

Wszystkie uczelnie publiczne w Lublinie prowadzą studia stacjonarne tzw. dzienne na kierunku zarządzanie. Zajęcie odbywają się w trakcie tygodnia, bez weekendów. Studia niestacjonarne wymagają spotkań na uczelni w soboty i niedziele.

Ceny

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie umożliwia studiowanie w systemie zaocznym. Koszt jednego semestru studiów na kierunku zarządzanie to 1200 zł. Drożej należy zapłacić, by rozpocząć naukę na Politechnice Lubelskiej. Koszt semestru studiów to 1600 złotych.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

Poniżej przedstawiamy zasady rekrutacji na studia stacjonarne wszystkich uczelni publicznych oferujących kierunek zarządzanie.

Zasady rekrutacji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Uczelnia UP Lublin


Zasady rekrutacji Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie

Uczelnia UMCS


Zasady rekrutacji KUL

KUL


Zasady rekrutacji Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska


Perspektywy pracy

Absolwenci kierunku zarządzanie zostaną doskonale przygotowani do pracy na stanowiskach zarządzających, w zależności od specjalizacji: zarządzania przedsiębiorstwem lub korporacją, zarządzania zasobami ludzkimi czy zarządzania sektorem publicznym i organizacjami pozarządowymi. Praca czeka także w Public relations, usługach, przemyśle i instytucjach finansowych.

Interesujesz się innymi kierunkami? Zajrzyj na Ekonomia Lublin

Studia na kierunkach zarządzanie Lublin, Specjalizacje:

Zarządzanie firmą

Stopień zarządzania przedsiębiorstwem przygotuje Cię do kariery w biznesie, która może rozciągać się na każdy sektor lub branżę. Ważne jest, aby już w trakcie studiowania wybrać obszar, w którym chcesz pracować, i starać się zdobywać odpowiednie doświadczenie zawodowe. Pomocne w tym będą zajęcia, zapewniające naukę umiejętności handlowych lub wiedzę na temat funkcji biznesowych i sposobu działania organizacji. Specjalizację tę możesz odnaleźć w Lublinie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji.

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Najlepsi menedżerowie i kadra kierownicza nie tylko zlecają ludziom pracę – ale także stawiają ludzi w roli, w której mogą się wykazać. W końcu im lepszy pracownik, tym lepiej dział lub firma prosperują. Na tej specjalizacji nauczysz się odnajdywania tej „roli” w ludziach, co oznacza wykorzystanie ludzkiego potencjału. Zarządzanie kapitałem ludzkim znajdziesz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Wycena nieruchomości

Rynki nieruchomości ciągle się zmieniają i ewoluują. Stałe wahania trendów sprawiają, że ta dziedzina jest atrakcyjna dla osób, które chcą dynamicznej, wymagającej i satysfakcjonującej kariery. Głównym celem kursu jest rozwijanie biegłości w umiejętnościach operacyjnych kandydatów, aby mogli skutecznie stosować je w podejmowaniu decyzji finansowych i ekonomicznych we wszystkich aspektach wyceny nieruchomości, rozwoju nieruchomości i zarządzania nieruchomościami. Rośnie zapotrzebowanie na umiejętności i wiedzę fachową w zakresie wyceny nieruchomości, zarządzania gruntami i nieruchomościami. Aby sprostać temu zapotrzebowaniu, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oferuje studia specjalistyczne w tym zakresie.


Data publikacji: 08-07-2019