Adres: ul. Jagiellońska 57/59

03-301 Warszawa

Tel.: 22 519 21 00, 22 519 21 70

  • http://www.kozminski.edu.pl/pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Zarządzanie (zobacz kierunki) Finanse i rachunkowość (zobacz kierunki) Zarządzanie i psychologia biznesu
Ekonomia (zobacz kierunki) STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM >>> (zobacz kierunki) Prawo w zarządzaniu biznesem - Nowość

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Zarządzanie (zobacz kierunki) Finanse i rachunkowość (zobacz kierunki) Zarządzanie i psychologia biznesu
Zarządzanie w wirtualnym środowisku Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM >>> (zobacz kierunki)
Prawo zatrudnienia Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa – perspektywa właścicielska Prawo i zarządzanie w biznesie - Nowość

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Prawo PRAWO I FINANSE - studia dwukierunkowe