Znajdź swoje wymarzone studia w Lublinie


Politechnika Lubelska doceniona przez czasopismo „Builder”

Politechnika Lubelska doceniona przez czasopismo „Builder”

Podczas gali projektu „Builder For The Future ” po raz drugi ogłoszono wyniki rankingu Top 10 for the Future. Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej otrzymał wyróżnienie wśród wydziałów kształcących w zakresie architektury.

oceniono zwłaszcza dużą aktywnością studentów wydziału podejmujących inicjatywy i działalności kół naukowych.

– Cieszymy się, że ich wysiłek i zaangażowanie w ciekawe projekty zostały zauważone i nagrodzone. Nasi studenci mogą pochwalić się nagrodami w licznych konkursach architektonicznych, uczestniczą w seminariach, warsztatach i plenerach, są zapraszani do wykonywania prac projektowych. Dumni jesteśmy z ich osiągnięć, tym bardziej, że wymagania stawiane przyszłym architektom są wysokie – mówi prof. Bogusław Szmygin, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury.

Builder For The Future to programem powstały w 2013 r. Miesięcznik „Builder” z partnerami społecznymi wspiera młodych architektów i inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy oraz umiejętności i kompetencji.

Program obejmuje prawie 10 tys. studentów i młodych absolwentów, którzy uczestniczą m.in. w: wykładach, warsztatach, ćwiczeniach praktycznych, konsultacjach i wizytach studialnych na placach budowy oraz korzystają z biblioteki „Buildera”, zawierającej materiały i publikacje techniczne oraz naukowe.

Wyróżnienia otrzymały również inne polskie wydziały Architektury z Politechnik: Krakowskiej, Białostockiej, Gdańskiej i Poznańskiej, a także Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Data publikacji: 05-06-2019

Aktualności z Lublina