Znajdź swoje wymarzone studia w Lublinie


Wysoki wynik KUL w rankingu Perspektyw

Wysoki wynik KUL w rankingu Perspektyw

KUL sukcesywnie poprawia swoje wyniki w Rankingu Kierunków Studiów „Perspektyw”. W tegorocznym rankingu ponad połowa sklasyfikowanych kierunków (8 z 14) awansowała, a teologia utrzymała pozycję lidera, zajmując niezmiennie od lat 1 miejsce. W ścisłej czołówce znalazły się: filozofia (4 miejsce), filologia polska (5 miejsce), administracja (8 miejsce), pedagogika specjalna (9 miejsce), filologie obce (10 miejsce) oraz socjologia (10 miejsce). Wysoko ocenione zostały również: prawo (11 miejsce), historia (12 miejsce), psychologia (13 miejsce), pedagogika (14 miejsce) i dziennikarstwo (14 miejsce).

W Rankingu Szkół Wyższych KUL zajął 39 miejsce, natomiast wśród uniwersytetów został sklasyfikowany na 12 miejscu. Ranking potwierdza, że największym atutem uniwersytetu jest jakość kadry naukowej. Na szczególną uwagę zasługuje rozwój pracowników akademickich. KUL uzyskał 92,77/100 pkt. w kryterium dotyczącym nadanych stopni i tytułów naukowych w latach 2017-2018. Bardzo wysoko zostało również ocenione nasycenie kadry samodzielnymi pracownikami nauki. Ranking potwierdza, że KUL posiada bardzo dobrą proporcję liczby pracowników naukowych do liczby studentów, co jest zgodne ze wskazaniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Data publikacji: 19-06-2019

Aktualności z Lublina