Znajdź swoje wymarzone studia w Lublinie

Studia podyplomowe w Lublinie – oferty

Studia podyplomowe w Lublinie – oferty

Katolicki Uniwersytet Lubelski – studia podyplomowe

 kul


Analityka biznesowa

Studia skierowane są do osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje z zakresu analityki biznesowej. Kształcenie przygotowuje słuchaczy do pozyskiwania, przetwarzania, analizowania oraz raportowania danych biznesowych przy wykorzystaniu wiedzy statystycznej, a także nowoczesnych metod teleinformatycznych. W trakcie nauki studenci zdobywają kompetencje analityczne, informatyczne, organizacyjne, a także w zakresie planowania i komunikacji. Nauka opiera się przede wszystkim na kształceniu umiejętności praktycznych.

Czas trwania: 2 semestry
Cena za studia: 5000 zł
Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Autoprezentacja – kreowanie wizerunku

Studia skierowane są do osób, które są zainteresowane pracą w szeroko pojętych firmach medialnych, agencjach PR, działach komunikacji, strukturach samorządowych, a także działach reklamy czy promocji firm prywatnych. W programie studiów znajduje się szeroki zakres wykładów teoretycznych, warsztatów, ćwiczeń i konwersatoriów, dzięki którym słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną w połączeniu z kształceniem nowych umiejętności. Absolwenci studiów są kompleksowo przygotowani w zakresie dodatkowych, przekazywanych w trakcie kształcenia kompetencji.

Czas trwania: 2 semestry
Cena za studia: 3600 zł
Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bezpieczeństwo publiczne

Studia skierowane są do pracowników służb mundurowych, a także innych osób, które chcą poszerzyć swoją wiedze i kompetencje dotyczących bezpieczeństwa publicznego. Kształcenie pozwala na wypracowanie umiejętności kompetencji prawnych, społecznych i branżowych w zakresie bezpieczeństwa publicznego, co pozwala na sprawne działanie, ocenę ryzyka i dostosowywanie działań do konkretnych potrzeb bezpieczeństwa. Nauka realizowana jest z naciskiem na umiejętności praktyczne, a wykwalifikowana kadra zapewnia wysoki poziom kształcenia.

Czas trwania: 2 semestry
Cena za studia:2900 zł
Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Mediacja sądowa i pozasądowa

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu mediatora w mediacjach karnych, cywilnych czy rówieśniczych, zarówno w administracji sądowej, jak i pozasądowej. W programie kształcenia znajdują się takie zagadnienia, jak psychologia konfliktu i kryzysu, komunikacja werbalna i niewerbalna, uwarunkowania prawne różnych form mediacji. Nauka polega w dużej mierze na kształceniu umiejętności praktycznych podczas szkoleń, warsztatów i ćwiczeń z doświadczonymi specjalistami w tych dziedzinach.

Czas trwania: 2 semestry
Cena za studia: 3900 zł
Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Podatki i prawo podatkowe

Studia pozwalają na pogłębienie wiedzy z zakresu prawa podatkowego oraz karnego skarbowego. Kształcą umiejętność sporządzania podatkowych pism procesowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokonywania rozliczeń podatkowych. Przygotowują również studentów do egzaminów państwowych na doradcę podatkowego. Studenci bardzo szczegółowo poznają wykładnię prawa podatkowego i uczą się zastosowania poszczególnych przepisów w praktyce. Nauka odbywa się w formie wykładów, a także dużej ilości ćwiczeń, szkoleń i warsztatów.

Czas trwania: 2 semestry
Cena za studia: 3600 zł
Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Profesjonalny manager

Studia skierowane są do osób, które pełnią funkcje zarządzające w firmach i organizacjach, a także do osób, które przygotowują się do objęcia stanowiska związanego z zarządzaniem. W programie kształcenia znajdują się takie zagadnienia, jak doskonalenie organizacji wewnętrznej i optymalizacja procesów, zarządzanie kompetencjami, mentoring i coaching jako narzędzia rozwijania jednostek i zespołów. Wysoki poziom kształcenia, świetnie przygotowana kadra dydaktyczna i duży nacisk na naukę praktycznych umiejętności gwarantują stuprocentową satysfakcję z wybranego kierunku studiów.

Czas trwania: 2 semestry
Cena za studia: 10 000 zł
Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Pełna oferta studiów podyplomowych w Lublinie zobacz więcej.

Data publikacji: 27-11-2020

Aktualności z Lublina