Znajdź swoje wymarzone studia w Lublinie

Studia MBA w Lublinie

Studia MBA w Lublinie

Studia MBA na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

kul

Polsko-Amerykańskie Studia Podyplomowe w zakresie MBA realizowane na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim dostarczają słuchaczom nowoczesnej wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego zarządzania, rozwijają praktyczne umiejętności menadżerskie: rozwiązywanie problemów firmy, sprawne podejmowanie decyzji, formułowanie strategii rozwojowych, skuteczne negocjacje i komunikację z otoczeniem biznesowym. W programie kształcenia znajdują się takie dziedziny, jak ekonomia menadżerska, finanse międzynarodowe, zarządzanie kapitałem ludzkim, przywództwo i zarządzanie zespołami, rachunkowość zarządcza i controlling oraz zarządzanie ryzykiem. Adresatami studiów są menadżerowie średniego i wysokiego szczebla, liderzy biznesu, przedsiębiorcy budujący własną markę oraz ludzie biznesu ukierunkowani na rozwój osobisty i zawodowy. Słuchacze kształcą się pod okiem doświadczonej kadry dydaktycznej, a także praktyków biznesu. Absolwenci studiów MBA są wyposażeni w wiedzę i nowe umiejętności, które są gotowe do wykorzystania w zarządzaniu firmą.

Czas trwania: 2 semestry
Cena: 5500 zł + 1200 $


Studia MBA na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

um


MBA w ochronie zdrowia to autorski kierunek Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Studia są przeznaczone dla kadr zarządzających szpitalami, przychodniami czy innymi podmiotami w ochronie zdrowia. Kształcenie kładzie nacisk na naukę praktycznych umiejętności i rozwój kompetencji, które są przydatne w tym sektorze gospodarki. W trakcie nauki studenci zdobywają gruntowną wiedzę na temat funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia, zarządzania nimi, a planowania finansowego i rozwojowego. Studia łączą w sobie wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, marketingu, a także rozwijają umiejętności negocjacyjne czy komunikację w otoczeniu biznesowym. Słuchacze studiów mają do dyspozycji szereg nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych. Nauka odbywa się według najwyższych standardów akademickich pod okiem doświadczonej kadry wykładowców oraz praktyków zarządzania w ochronie zdrowia. Absolwenci studiów są kompleksowo przygotowani do nowych wyzwań, jakie stoją przed nimi jako menadżerami i osobami zarządzającymi jednostkami ochrony zdrowia.

Czas trwania: 2 semestry
Cena: 16 000 zł

Studia MBA na Politechnice Lubelskiej

pl

Studia MBA na Politechnice Lubelskiej są skierowane do ludzi biznesu, osób zarządzających własnymi firmami, a także do menadżerów wyższego i średniego szczebla. To interdyscyplinarny kierunek, który wyposaża słuchaczy w kompleksową wiedzę oraz nowe umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. W trakcie kształcenia słuchacze poznają takie dziedziny, jak planowanie strategiczne, negocjacje i komunikacja w otoczeniu biznesowym, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie w kryzysie, rachunkowość i finanse w organizacji, a także elementy marketingu i budowania wizerunku. Kształcenie odbywa się z dużym naciskiem na rozwijanie praktycznych umiejętności i kompetencji, które niemal natychmiast można wykorzystać w działalności biznesowej. Studia MBA cieszą się ogromną popularnością wśród właścicieli firm, menadżerów i kadry zarządzającej. Otwierają nowe możliwości zawodowe czy drogę do awansu, nalezą do elitarnych kierunków, których ukończenie daje nieograniczone możliwości w budowaniu kariery w biznesie.

Czas trwania: 2 semestry
Cena: 5400 zł

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów podyplomowych w Lublinie sprawdź tutaj.

Data publikacji: 15-12-2020

Aktualności z Lublina