Znajdź swoje wymarzone studia w Lublinie

Bezpłatne studia na kierunku pedagogika w Lublinie

Bezpłatne studia na kierunku pedagogika w Lublinie
Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą na kierunku pedagogika w Lublinie zobacz więcej.Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
zdjecie
Kierunek pedagogika na UMCS realizowany jest w ramach studiów licencjackich i magisterskich. Skierowany jest do osób, które chcą zdobyć wszechstronną wiedzę oraz umiejętności pedagogiczne. W programie kształcenia jest szereg przedmiotów teoretycznych, jak podstawy teorii wychowania, metodologia badań naukowych, psychologia społeczna, a także zajęcia praktyczne w formie ćwiczeń, warsztatów oraz innych form kształcenia nowych umiejętności. Studenci uczą się pod okiem doświadczonych wykładowców oraz specjalistów-praktyków, mają możliwość poszerzania swojej wiedzy w ramach kół naukowych, dodatkowych kursów, a także praktyk i stażów zawodowych. W trakcie studiów pierwszego stopnia na UMCS do wyboru są specjalizacje: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym, pedagogika resocjalizacyjna. Wysoki poziom nauczania, najlepsze standardy akademickie i szereg możliwości rozwoju gwarantują, że studia na UMCS będą doskonałym przygotowaniem do przyszłej pracy zawodowej. Zasady rekrutacji na kierunku pedagogika na UMCS w Lublinie zobacz więcej.Katolicki Uniwersytet Lubelski
zdjecie
Studia pedagogiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim realizowane jest w ramach studiów licencjackich i magisterskich. W trakcie kształcenia studenci zdobywają rozległą wiedzę teoretyczną z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych oraz humanistycznych. Wśród przedmiotów pojawiają się takie zagadnienia, jak teoria wychowania, metodyka badań pedagogicznych, teoria i historia wychowania, terapia pedagogiczna, podstawy psychologii społecznej. W ramach studiów pierwszego stopnia studenci mają do wyboru specjalności: pedagogika szkolna z profilaktyką, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja, pedagogika rodziny, poradnictwo i kuratela rodzinna. Studia realizowane są z dużym naciskiem na rozwijanie umiejętności praktycznych nie tylko w czasie ćwiczeń czy warsztatów, ale również dodatkowych kursów i szkoleń, spotkań ze specjalistami, ekspertami w swoich dziedzinach, a także praktyk i stażów zawodowych w dobrych jednostkach edukacyjnych, opiekuńczych i innych. Absolwenci studiów pedagogicznych na KUL są doskonale przygotowani w ramach swoich kompetencji zawodowych. Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu
zdjecie
Pedagogika na Uniwersytecie Techniczno-Humanistycznym w Radomiu jest realizowana w ramach studiów licencjackich, magisterskich uzupełniających oraz jednolitych magisterskich. W ofercie studiów jednolitych, pięcioletnich, znajduje się edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna o specjalności nauczycielskiej. Studia licencjackie, trzyletnie, to: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią oraz praca socjalna. Na studiach magisterskich uzupełniających można natomiast studiować diagnozę i terapię pedagogiczną, profilaktykę społeczną i socjoterapię, pedagogikę przedszkolną i edukację wczesnoszkolną. Studia realizowane są według nowoczesnych, stale uaktualnianych programów nauczania, które są dopasowane do zmieniających się potrzeb na rynku pracy. Obok szerokiej i bardzo rozległej wiedzy teoretycznej, studenci zdobywają szereg praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych w trakcie ćwiczeń, seminariów, dodatkowych kursów i szkoleń, a także praktyk i stażów zawodowych.

Data publikacji: 25-01-2021