Znajdź swoje wymarzone studia w Lublinie

Studia płatne na kierunku pedagogika w Lublinie

Studia płatne na kierunku pedagogika w Lublinie

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą na kierunku pedagogika w Lublinie zobacz więcej.

UMCS

TEKST ALTERNATYWNY


Studia pedagogiczne na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie to propozycja dla osób, które są zainteresowane rozwojem w różnych obszarach pedagogiki. Studia realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich, a także studiów pierwszego i drugiego stopnia. Na pierwszym stopniu do wyboru są takie specjalności, jak pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną. W trakcie kształcenia studenci mają takie przedmioty, jak wprowadzenie do pedagogiki i psychologii, historia wychowania, kultura języka, techniki uczenia się, dydaktyka, podstawy pedagogiki specjalnej, metodologiczne podstawy badań pedagogicznych. Studenci zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również wiele umiejętności i kompetencji praktycznych. W programie nauczania wiele jest ćwiczeń, seminariów, dodatkowych kursów, szkoleń, a praktyki zawodowe można realizować w dobrych, renomowanych ośrodkach edukacyjnych, firmach i instytucjach.

Cena za studia: 3220 zł za rok

Zasady rekrutacji na kierunku pedagogika na UMCS w Lublinie zobacz więcej.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

TEKST ALTERNATYWNY


Kierunek pedagogika w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji jest realizowany w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. Studia licencjackie trwają trzy lata i pozwalają na zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu teorii pedagogiki, a także umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych związanych z wybrana specjalizacją. Na pierwszym stopniu jest tylko jedna specjalizacja: pedagogika opiekuńcza i terapeutyczna. Na magisterskich studiach uzupełniających można natomiast wybierać spośród następujących specjalności: terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju, pedagogika resocjalizacyjna i mediacja, pedagogika małego dziecka, zarządzanie oświatą z pedagogiką wspierania rozwoju osobistego. Kształcenie na kierunku pedagogika pozwala na kompleksowe przygotowanie do pracy w wybranej specjalizacji. Studenci realizują wiele zajęć praktycznych, kursów i szkoleń, a także stażów i praktyk zawodowych, dzięki którym pierwsze doświadczenia zdobywają jeszcze na etapie kształcenia akademickiego.

Cena za studia: 1750 zł za semestr

Zasady rekrutacji na kierunku pedagogika na WSEI w Lublinie zobacz więcej.

Wyższa Szkoła im. Janusza Korczaka

TEKST ALTERNATYWNY


Studia pedagogiczne w Wyższej Szkole im. Janusza Korczaka realizowane są w ramach kształcenia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. W ramach studiów pięcioletnich dostępna jest pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Kierunki na studiach licencjackich to między innymi: pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza, doradztwo zawodowe, pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej. Na studiach magisterskich uzupełniających dostępne są specjalności: terapia pedagogiczna i socjoterapia, profilaktyka i reintegracja społeczna, doradztwo zawodowe, pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną. Studia stacjonarnie realizowane są w siedzibie uczelni w Warszawie. W Lublinie uczelnia oferuje większość kierunków w ramach e-learningu prowadzonego na doskonale przygotowanych platformach internetowych. W trakcie kształcenia studenci zdobywają szeroką wiedze teoretyczną oraz umiejętności praktyczne. Kształcą się pod okiem doświadczonej kadry wykładowców, a także pedagogów-praktyków, którzy dzielą się swoimi umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym.

Cena za studia: 2084 zł za semestr

KUL

TEKST ALTERNATYWNY


Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim to studia pierwszego i drugiego stopnia, a także jednolite studia magisterskie, skierowane do osób, które chcą pogłębiać wiedzę oraz umiejętności w zakresie kompetencji pedagogicznych. Na studiach licencjackich pierwszego stopnia studenci mają do wyboru specjalność pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka. W trakcie kształcenia zdobywają wiedzę z zakresu teorii i historii wychowania, podstaw pedagogiki i psychologii, metodologii badań pedagogicznych oraz wielu innych przedmiotów teoretycznych, których poznanie jest niezbędne na pierwszym etapie kształcenia. Poza zajęciami teoretycznymi, w programie studiów sporo jest zajęć praktycznych, warsztatów, szkoleń, kursów, a także praktyk zarówno obowiązkowych, jak i nieobowiązkowych. Studenci pedagogiki mają wiele możliwości rozwoju i podnoszenia umiejętności. Mogą uczestniczyć w kołach naukowych, spotkaniach z ciekawymi ekspertami, a także w konferencjach naukowych, wymianach międzynarodowych i innych formach kształcenia. Absolwenci kierunku pedagogika są kompleksowo przygotowani do pracy w zakresie wybranej specjalizacji i nie tylko.

Cena za studia: 1700 zł za semestr

Data publikacji: 25-01-2021

Aktualności z Lublina