Znajdź swoje wymarzone studia w Lublinie

Nowe kierunki - Nowe możliwości na UMCS!

Nowe kierunki - Nowe możliwości na UMCS!

W rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 UMCS przygotowało dla nowych kandydatów aż 11 nowości

Rozwój zasobów ludzkich to 1,5-roczne studia II stopnia, zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej, prowadzone na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Pogłębisz na nich wiedzę m.in. z zakresu działań prorozwojowych, w tym coachingowych i szkoleniowych, ukierunkowanych na wspieranie jednostek i grup w rozwoju zawodowym i społecznym. Z kolei migracje i mobilność to nowość na Wydziale Filozofii i Socjologii. Te 1,5-roczne stacjonarne studia II stopnia to źródło wiedzy i kompetencji związanych z ekonomicznymi, prawnymi, demograficznymi i filozoficznymi uwarunkowaniami działalności badawczej i analitycznej migrantologa. Na tym wydziale wśród nowości II stopnia znajdziesz również 2-letnie studia stacjonarne kreatywność i projektowanie społeczne, które wychodzą naprzeciw potrzebom rynku pracy, poszukującego osób otwartych na wyzwania. Jeśli interesuje Cię psychologia emocji i motywacji, etyka relacji społecznych, kreatywność w retoryce, to te studia są właśnie dla Ciebie! 

A może chcesz poznać m.in. procesy i zjawiska społeczne zachodzące zarówno w małych społecznościach, jak i w globalizującym się świecie? Dobrym wyborem będzie socjologia, studia I stopnia w nowej odsłonie – profilu ogólnouniwersyteckim. Ciekawą opcją są także międzynarodowe stosunki gospodarcze – 2-letnie studia II stopnia prowadzone na Wydziale Ekonomicznym. Jeśli z zaciekawieniem obserwujesz to, co dzieje się w gospodarce światowej i chcesz poszerzyć wiedzę z zakresu globalnych stosunków polityczno-społecznych, to ten kierunek spełni Twoje oczekiwania.

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej we współpracy z Wydziałem Historii i Archeologii przygotował w tym roku geoarcheologię – interdyscyplinarne 5-letnie stacjonarne studia magisterskie, czyli połączenie warsztatu archeologa i geografa. W programie studiów znajdziesz takie przedmioty jak m.in. techniki informacyjne w archeologii czy tworzenie i użytkowanie baz danych w środowisku GIS. Drugim kierunkiem
stworzonym przez ten sam wydziałowy tandem jest geowizualizacja historyczna i archeologiczna, czyli 3-letnie stacjonarne studia I stopnia, na których dodatkowo poznasz narzędzia badawcze potrzebne do pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych o przestrzeni.

Kolejna nowość – bezpieczeństwo radiacyjne to międzywydziałowe 3,5-letnie stacjonarne inżynierskie studia I stopnia, łączące nauki ścisłe i przyrodnicze. Ten nowatorski kierunek to efekt współpracy dwóch Wydziałów: Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Chemii. Zdobędziesz na nim wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy z urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie rentgenowskie, jądrowe oraz z izotopami radioaktywnymi. Wydział Chemii przygotował w tym roku jeszcze 3,5-letnie stacjonarne inżynierskie studia I stopnia – inżynieria światłowodowa, na których poznasz m.in. techniki spektroskopowe, rentgenowskie, analityczne i obrazowania powierzchni oraz metody stosowane przy projektowaniu podstawowych procesów i operacji inżynierskich. Dowiesz się, jak wytwarza się i stosuje urządzenia foniczne i technologie światłowodowe w systemach transmisyjnych, komunikacyjnych oraz czujnikach nowej generacji.

Wydział Biologii i Biotechnologii w połączeniu z Wydziałami: Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Ekonomicznym oraz Chemii oferuje natomiast interdyscyplinarne anglojęzyczne stacjonarne studia I stopnia – Sustainability Management. W ich programie znajdują się takie przedmioty jak m.in. Models of Economic Growth and Development (modele wzrostu i rozwoju gospodarczego) czy Earth System Dynamics (dynamika systemu Ziemi). Co ciekawe, zamiast pisania klasycznej pracy dyplomowej trzeba będzie wykonać projekt i zdać test teoretyczny.

Nowe media, czyli niestacjonarne studia II stopnia, prowadzone przez Wydział Politologii i Dziennikarstwa, to z kolei kierunek dedykowany tym, którzy chcą kontynuować naukę i połączyć ją z pracą. Na zajęciach dowiesz się, jak w praktyce tworzy się blogi, podcasty, kampanie reklamowe, społeczne i wizerunkowe, a także poznasz tajniki przedsiębiorczości PRowej, marketingowej i komunikacyjnej we współczesnym społeczeństwie.

Ale to nie wszystko! Jeśli jesteś już absolwentem studiów i zastanawiasz się co dalej, to mamy dla Ciebie propozycję nie do odrzucenia, bo w ofercie dydaktycznej UMCS znajdziesz również niemal 70 aktywnie działających kierunków studiów podyplomowych realizowanych na wszystkich wydziałach oraz w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców.

Data publikacji: 17-05-2023