0:00 - 0:00

Lubelska Akademia WSEI
Lubelska Akademia WSEI
Lubelska Akademia WSEI
Lubelska Akademia WSEI
Lubelska Akademia WSEI
Lubelska Akademia WSEI
Lubelska Akademia WSEI
Lubelska Akademia WSEI
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Lubelska Akademia WSEI

Adres: Projektowa 4

20-209 Lublin

TEL. 81 749 17 70, 81 749 17 77

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Studia Inżynierskie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Psychologia (zobacz kierunki) Fizjoterapia Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Physiotherapy (w jęz. angielskim)

Filmy - Lubelska Akademia WSEI

Galeria ZDJĘĆ

Uczelnia przyszłości - Lubelska Akademia WSEI

Lubelska Akademia WSEI w Lublinie to nowoczesna uczelnia wyższa, która stawia na kompleksowe i innowacyjne kształcenie w dziedzinach, które dynamicznie się rozwijają i są rosnącym przedmiotem zapotrzebowania pracodawców. Program kształcenia na poszczególnych kierunkach, a także otwieranie nowych specjalności są podyktowane zmieniającymi się trendami w światowej i europejskiej gospodarce oraz biznesie. Dzięki temu kształcenie przygotowuje wykwalifikowane kadry pracowników, którzy bez problemu odnajdują się na wymagającym rynku pracy. Hasłem przewodnim Akademii WSEI jest „Twoja wiedza i umiejętności są dla nas najważniejsze”, co przekłada się na coraz ciekawszą i rozwiniętą ofertę dydaktyczną. Władze uczelni stale monitorują zmieniający się rynek pracy, aby zaoferować studentom kształcenie w takich obszarach, które pozwalają na znalezienie dobrego, stabilnego zatrudnienia, umożliwiającego nieustanny rozwój zawodowy i satysfakcję z wykonywanej pracy.

W ofercie dydaktycznej na kandydatów czekają w tym roku 25 kierunków studiów prowadzone w języku polskim: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Fizjoterapia, Informatyka, Logistyka, Mechatronika, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pielęgniarstwo, Psychologia, Psychologia dla magistrów, Terapia zajęciowa z rehabilitacją, Transport oraz Zarządzanie; oraz angielskim: Computer Science, Economy, Management, Nursing, Psysiotherapy. Zmieniająca się oferta dydaktyczna jest przygotowywana na podstawie ścisłej i szeroko zakrojonej współpracy z pracodawcami lokalnymi i nie tylko.

Studenci mają więc pewność, że kształcą się w tych dziedzinach i zawodach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Aż 76 % nowych studentów wybiera uczelnię ze względu na atrakcyjną formę oferowanego kształcenia. Co więcej, aż 96 % absolwentów poszczególnych kierunków, a więc niemal wszyscy, wróciło na Akademię WSEI, aby kontynuować kształcenie na studiach magisterskich czy podyplomowych. Studenci, którzy decydują się na kształcenie w Akademii WSEI mogą liczyć na rozbudowany i różnorodny program stażów i praktyk, jakich nie można znaleźć na innych uczelniach. Lubelska Akademia WSEI systematycznie, co roku podejmuje współpracę z kilkudziesięcioma podmiotami biznesowymi, które umożliwiają organizację praktyk, projektów badawczo-rozwojowych, stażów, szkoleń, praktycznej realizacji prac dyplomowych oraz doktorskich. 

Aktualnie Akademia WSEI posiada niemal 400 aktywnych umów o współpracy z przedstawicielami biznesu oraz z innymi uczelniami w Polsce i nie tylko. Firmy, jakie współpracują z Akademią WSEI to wielkie i znane przedsiębiorstwa, takie jak Asseco Data Systemy z branży informatycznej czy PGE Obrót z branży energetycznej. Już na etapie studiów studenci mają więc możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego i poznania specyfiki pracy dla najlepszych podmiotów na rynku. Wielu absolwentów właśnie w tych firmach znajduje później stałe zatrudnienie po ukończeniu kształcenia.

Lubelska Akademia WSEI nieustannie podnosi nie tylko merytoryczny poziom kształcenia, ale również warunki, w jakich uczą się studenci. Rozbudowywane są między innymi laboratoria oraz podmioty, które przeznaczone są do praktycznej nauki. W ostatnich latach powstało między innymi Centrum Edukacji Technicznej Haas, a także Psychologiczne Centrum Diagnozy i terapii, które realizuje projekty badawcze z zakresu psychologii oraz pedagogiki. Choć nazwa uczelni może kojarzyć się z naukami ścisłymi i kształceniem inżynierów, w rzeczywistości Lubelska Akademia WSEI kładzie równie duży nacisk na kształcenie specjalistów w naukach humanistycznych i społecznych. Bogata oferta kierunków, doskonałe warunki dydaktyczne, świetna infrastruktura i duży nacisk na kształcenie praktyczne sprawiają, że nauka w Lubelskiej Akademii WSEI to doskonały początek ciekawej, zawodowej przyszłości.

Misja Akademii WSEI w Lublinie - Lubelska Akademia WSEI


Twoja wiedza i umiejętności są dla nas najważniejsze.

Profesjonalizm

Wykładowcy Uczelni mają wysokie kwalifikacje naukowe, zawodowe i etyczne. Dostosowują poziom kształcenia do indywidualnych możliwości studentów i wymagań współczesnego rynku pracy.

Partnerstwo

Jest stosowane w Akademii WSEI na co dzień. Studenci mają zapewnione przyjazne warunki studiowania, uwzględniające ich indywidualne możliwości ekonomiczne, zainteresowania i potrzeby.

Innowacyjność i przedsiębiorczość

Pozwala naszym absolwentom nie tylko znaleźć atrakcyjną pracę, ale także zakładać własne, dobrze prosperujące firmy lub rozwijać i unowocześniać już istniejące.

Jedność procesu kształcenia

Przygotowujemy studentów do podejmowania wyzwań współczesnej cywilizacji i gospodarki opartej na wiedzy.