Lubelska Akademia WSEI w Lublinie
Lubelska Akademia WSEI w Lublinie
Lubelska Akademia WSEI w Lublinie
Lubelska Akademia WSEI w Lublinie
Lubelska Akademia WSEI w Lublinie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Lubelska Akademia WSEI w Lublinie

Adres: Projektowa 4

20-209 Lublin

TEL. 81 749 17 70, 81 749 17 77

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Psychologia (zobacz kierunki) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Filmy - Lubelska Akademia WSEI w Lublinie

Galeria ZDJĘĆ

Studia Lublin - Mechatronika - bezpłatne studia! - Lubelska Akademia WSEI w Lublinie

Najlepsza lubelska uczelnia niepubliczna uzyskała prawo do kształcenia na studiach inżynierskich, na kierunku Mechatronika, które w całości będą dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczelnia zapewnia uzyskanie innowacyjnej, specjalistycznej wiedzy adekwatnej do potrzeb rynku pracy. Absolwenci kierunku będą doskonale przygotowani do pracy w każdym sektorze gospodarki, ponieważ uzyskają wiedzę z szerokich zakresów m.in. automatyki, inżynierii mechanicznej, elektroniki i elektrotechniki czy informatyki.

Zagadnienia, które będą omawiane w toku studiów to rozszerzona wiedza z zakresu budowy maszyn, ich wytwarzania czy eksploatacji. Student otrzyma szeroką wiedzę m.in. mechaniki czy projektowania, które odbywa się z użyciem najnowocześniejszych narzędzi obliczeniowych i programów komputerowych typu CAD, MES.

Specjalności oferowane na kierunku Mechatronika
 • Systemy automatyki i robotyki w mechatronice;
 • Systemy mechatroniczne w pojazdach i maszynach

  Jeśli chcesz dowiedzieć się szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji, zajrzyj na: rekrutacja.wsei.lublin.pl

  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie w roku akademickim 2019/2020 prowadzić będzie aż 8 bezpłatnych kierunków studiów:
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna- jednolite studia magisterskie,
 • Ekonomia- studia licencjackie, magisterskie
 • Transport- studia licencjackie, magisterskie
 • Mechatronika- studia inżynierskie


 • W ofercie znajdują się również studia dualne:
 • Administracja - studia I stopnia
 • Finanse i Rachunkowość - studia I stopnia
 • Informatyka - studia I i II stopnia
 • Zarządzanie - studia II stopnia
 • Uczelnia przyszłości - Lubelska Akademia WSEI w Lublinie

  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

  Lubelska Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji to niepubliczna uczelnia wyższa działająca od 2000 roku. Na przestrzeni lat działalność edukacyjna uczelni została dostrzeżona i nieodmiennie cieszy się dużą popularnością zarówno wśród studentów, jak i w środowisku naukowym. Na uwagę zasługuje wysoki poziom kształcenia, świetna infrastruktura, a także dopasowanie oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy i nowoczesnych pracodawców. Misją uczelni jest kształcenie nowoczesnych kadr specjalistów, którzy będą kompleksowo przygotowani zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym do wykonywania swojego wyuczonego zawodu. W ofercie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji znajdziemy między innymi innowacyjne studia dualne, a także nowe, atrakcyjne kierunki, jak studia II stopnia z zarządzania oraz bezpieczeństwa czy pięcioletnie studia pedagogiczne na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

  Kształcenie doceniane przez studentów

  Hasłem przewodnim Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji jest „Twoja wiedza i umiejętności są dla nas najważniejsze”. Ta myśl przewodnia towarzyszy władzom uczelni podczas tworzenia planów i programów studiów oraz wprowadzania nowych kierunków, na które można zaobserwować rosnące zapotrzebowanie na rynku pracy. WSEI współpracuje z otoczeniem biznesowym, pracodawcami i instytucjami, dzięki czemu jest w stanie zaoferować wysoki poziom kształcenia oraz przyszłościowe kierunki. O atrakcyjności kształcenia może świadczyć również fakt, że aż 96 absolwentów uczelni wraca na drugi stopień studiów, kolejny kierunek lub decyduje się na studia podyplomowe na uczelni.

  Współpraca z otoczeniem biznesowym

  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie prężnie działa w otoczeniu naukowym i biznesowym. Uczelnia nieustannie nawiązuje nowe relacje z nowoczesnymi firmami, w których studenci mają możliwość realizowania stażów i praktyk zawodowych, prac naukowo-badawczych, a także prac dyplomowych i przewodów doktorskich. WSEI współpracuje między innymi z PGE Obrót w branży energetycznej oraz z Asseco Data Systems w branży informatycznej. Na przestrzeni lat działalności uczelnia podpisała już ponad 400 umów o współpracy dotyczącej stażów i praktyk zawodowych. Do tej listy co roku dochodzą nowe firmy. Studenci mają więc z czego wybierać i mogą realizować praktyki zawodowe w naprawdę najlepszych przedsiębiorstwach w swojej branży.

  Innowacyjne studia dualne

  Jedną z ciekawych i innowacyjnych form kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji są studia dualne, które wprowadzono w 2019 roku. Jest to rozwiązanie przygotowane z myślą o studentach, którzy w trakcie kształcenia potrzebują zdobyć nie tylko wiedzę merytoryczną, ale również sporo umiejętności praktycznych. Studia dualne są finansowane ze środków europejskich, a ich forma łączy zdobywanie wiedzy akademickiej z kształtowaniem praktycznych umiejętności. Studenci dużą część studiów spędzają na praktykach u konkretnego pracodawcy. W trakcie trzyletniego cyklu studiowania jest aż 9 miesięcy praktyk. Studia dualne to korzyści zarówno dla studentów, jak i pracodawców. Studenci mają możliwość poznania swojego przyszłego zawodu od strony praktycznej. Pracodawcy mogą natomiast ograniczyć okres wdrażania nowych pracowników do pracy – absolwenci są od razu przygotowani. Wielu z nich faktycznie znajduje pierwsze zatrudnienie w tych firmach, w których odbywali studenckie praktyki. Dużym atutem studiów dualnych jest również fakt, że studenci otrzymują wynagrodzenie za czas spędzony u pracodawcy. Aktualnie Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji realizuje studia dualne na czterech kierunkach: administracji, zarządzaniu, informatyce oraz finansach i rachunkowości.

  Studia dualne będą prowadzone na 4 kierunkach: Administracja, Finanse i Rachunkowość, Informatyka, Zarządzanie. 

  Doskonała infrastruktura i zaplecze dydaktyczne

  Studenci, którzy decydują się na kształcenie w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji mogą liczyć nie tylko na ciekawe kierunki i wysoki poziom kształcenia, ale również na bardzo dobrze rozwinięte zaplecze dydaktyczne. Uczelnia dysponuje świetnymi pracowniami i laboratoriami do nauki na poszczególnych kierunkach. Warto wyróżnić między innymi Centrum Edukacji Technicznej Haas, Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii, a także Monoprofilowe Centrum Symulacji medycznej, które zostało stworzone do praktycznej nauki zawodu dla pielęgniarek.

  Nie tylko kierunki ścisłe

  Nazwa Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji może wskazywać, że najwięcej możliwości kształcenia będą mieli w niej studenci zainteresowani naukami ścisłymi. W rzeczywistości jednak oferta dydaktyczna uczelni jest wyjątkowo rozbudowana, a równie duży nacisk kładzie się zarówno na nauki ścisłe, jak i humanistyczne czy społeczne. W ofercie uczelni coś dla siebie znajdą więc osoby poszukujące dla siebie różnych dróg zawodowych. Bez względu na wybrany kierunek, studenci mogą mieć pewność, że kształcą się na uczelni o doskonałej renomie, świetnym poziomie nauczania i najwyższych standardach akademickich.

  Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dedykowane dla kierunku Pielęgniarstwo kosztowało ponad 3 miliony złotych.

  Potwierdzeniem skuteczności działań WSEI są liczne wyróżnienia i certyfikaty, które Uczelnia regularnie otrzymuje. Tylko w ciągu ostatniego roku WSEI otrzymała kilka bardzo prestiżowych wyróżnień. Jednym z nich jest „Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018” pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, „Polska Nagroda Innowacyjności” czy EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE 2018- Prestiżowy Certyfikat dla najlepszych firm i instytucji za działalność, która jest wzorem do naśladowania w stosowaniu dostępnych na rynku projakościowych rozwiązań i wysokich standardów w działalności gospodarczej. Liczne nagrody świadczą o tym, że proponowane rozwiązania i oferta studiów dobrze wpisuje się w trendy współczesnego rynku pracy. Warto wspomnieć o międzynarodowym gronie studentów, rozbudowanym systemie stypendialnym, braku barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, działających kołach naukowych, studiach podyplomowych i komforcie studiowania w nowoczesnej bazie dydaktycznej. Jeden tekst nie streści wszystkich możliwości, jakie daje Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, dlatego po więcej informacji zapraszamy na stronę www.wsei.lublin.pl

  Misja WSEI w Lublinie - Lubelska Akademia WSEI w Lublinie


  Twoja wiedza i umiejętności są dla nas najważniejsze.

  Dbamy o to, by dyplom naszej Uczelni był dokumentem wiarygodnym dla pracodawców, potwierdzającym znakomite przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej.

  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji kreuje nowoczesne i wszechstronnie wykształcone społeczeństwo obywatelskie, zapewnia opiekę naukową i biznesową, wspiera społeczność lokalną, pracując na rzecz poprawy kondycji ekonomicznej regionu. Nowatorskie kształcenie motywuje studentów do aktywnego życia zawodowego.

  Uczelnia wspólnie ze swoim Założycielem, Fundacją „OIC Poland”, wdraża szereg nowatorskich, innowacyjnych programów finansowanych z funduszy pomocowych, mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz ograniczanie skutków bezrobocia.

  Realizując swoje cele Uczelnia przestrzega następujących zasad:

 • profesjonalizm - nasi wykładowcy mają wysokie kwalifikacje naukowe, zawodowe i etyczne. Dostosowują poziom kształcenia do indywidualnych możliwości studentów i wymagań współczesnego rynku pracy;

 • partnerstwo - jest stosowane w WSEI na co dzień. Zapewniamy naszym studentom przyjazne warunki studiowania, uwzględniające ich indywidualne możliwości ekonomiczne, zainteresowania i potrzeby;

 • jedność procesu kształcenia z praktyką gospodarczą - pozwala naszym absolwentom nie tylko znaleźć atrakcyjną pracę, ale także zakładać własne, dobrze prosperujące firmy lub rozwijać i unowocześniać już istniejące;

 • innowacyjność i przedsiębiorczość - przygotowujemy studentów do podejmowania
  wyzwań współczesnej cywilizacji i gospodarki opartej na wiedzy.
 • Dlaczego WSEI - Lubelska Akademia WSEI w Lublinie

  • 22 lata doświadczenia
  • 30 kierunki studiów
  • 47 specjalności
  • 80 kierunków studiów podyplomowych
  • Programy studiów dostosowane do rynku pracy
  • Liczne koła naukowe i organizacje studenckie
  • Bogata oferta wymian oraz staży krajowych i międzynarodowych
  • Kierunki o profilu praktycznym
  • Atrakcyjne systemy stypendialne
  • Nowoczesna baza dydaktyczna
  • Innowacyjne Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej
  • Instytut Pielęgniarstwa
  • Możliwość kontaktu i współpracy z przyszłymi pracodawcami


  Zasady rekrutacji - Lubelska Akademia WSEI w Lublinie


  Studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
  KROKI REKRUTACJI


  KROK 1 - WYPEŁNIJ DOKUMENTY


  Ważne: Wykonaj skany powyższych dokumentów.

  Zapoznaj się z umową o warunkach odpłatności

  Umowa zostanie podpisana przy składaniu oryginalnych dokumentów w Biurze Obsługi Studenta.


  KROK 2 - PRZYGOTUJ DOKUMENTY

  Jeśli jesteś Kandydatem na Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie i jednolite magisterskie) przygotuj:

  • Skan świadectwa dojrzałości (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30 sierpnia br.)
  • Fotografie legitymacyjną (3,5 x 4,5) – w wersji elektronicznej i papierowej

  W przypadku studiów pielęgniarskich pomostowych:

  • Skan dyplomu pielęgniarskiego (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30 sierpnia br.)
  • Skan dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30 sierpnia br.);
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (oryginał należy przedłożyć w Uczelni w terminie do 30 sierpnia br.) – Skierowanie na badania – pielęgniarstwo

  W przypadku studiów inżynierskich:

  Jeśli jesteś Kandydatem na Studia II stopnia przygotuj:

  • Skan Dyplomu (część A) ukończenia studiów I stopnia (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30 września br.)
  • Skan Suplementu (część B dyplomu) / indeks (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30 września br.)
  • Fotografie legitymacyjną (3,5 x 4,5) – w wersji elektronicznej i papierowej

  W przypadku studiów pielęgniarskich:


  KROK 3 - WYŚLIJ KOMPLET DOKUMENTÓW

  • Przygotowane skany dokumentów i fotografię prześlij pocztą elektroniczną na adres bos@wsei.lublin.pl – w temacie wiadomości wpisz swoje Nazwisko i Imię.
  • Wszelkie wyjaśnienia dodatkowe uzyskasz w Biurze Obsługi Studenta (BOS) – 81 749 17 77, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
  • Do dnia 30.09.2022r. dokonaj opłaty za studia zgodnie z informacjami i cennikiem zamieszczonymi na stronie https://rekrutacja.wsei.lublin.pl/rekrutacja/oplaty/  Cennik studiów na rok akademicki zostanie opublikowany na początku maja br.


  Kontakt
  Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja

  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  I piętro, sektor A, ul. Projektowa 4, Lublin
  tel.: +48 81 749 17 77, e-mail: bos@wsei.lublin.pl