Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie

Adres: Projektowa 4

20-209 Lublin

TEL. 81 749 17 70, 81 749 17 77

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Psychologia (zobacz kierunki) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Filmy - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie

Galeria ZDJĘĆ

Studia Lublin - Mechatronika - bezpłatne studia! - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie

Najlepsza lubelska uczelnia niepubliczna uzyskała prawo do kształcenia na studiach inżynierskich, na kierunku Mechatronika, które w całości będą dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczelnia zapewnia uzyskanie innowacyjnej, specjalistycznej wiedzy adekwatnej do potrzeb rynku pracy. Absolwenci kierunku będą doskonale przygotowani do pracy w każdym sektorze gospodarki, ponieważ uzyskają wiedzę z szerokich zakresów m.in. automatyki, inżynierii mechanicznej, elektroniki i elektrotechniki czy informatyki.

Zagadnienia, które będą omawiane w toku studiów to rozszerzona wiedza z zakresu budowy maszyn, ich wytwarzania czy eksploatacji. Student otrzyma szeroką wiedzę m.in. mechaniki czy projektowania, które odbywa się z użyciem najnowocześniejszych narzędzi obliczeniowych i programów komputerowych typu CAD, MES.

Specjalności oferowane na kierunku Mechatronika
 • Systemy automatyki i robotyki w mechatronice;
 • Systemy mechatroniczne w pojazdach i maszynach

  Jeśli chcesz dowiedzieć się szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji, zajrzyj na: rekrutacja.wsei.lublin.pl

  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie w roku akademickim 2019/2020 prowadzić będzie aż 8 bezpłatnych kierunków studiów:
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna- jednolite studia magisterskie,
 • Ekonomia- studia licencjackie, magisterskie
 • Transport- studia licencjackie, magisterskie
 • Mechatronika- studia inżynierskie


 • W ofercie znajdują się również studia dualne:
 • Administracja - studia I stopnia
 • Finanse i Rachunkowość - studia I stopnia
 • Informatyka - studia I i II stopnia
 • Zarządzanie - studia II stopnia
 • Uczelnia przyszłości - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie

  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

  Lubelska Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji to niepubliczna uczelnia wyższa działająca od 2000 roku. Na przestrzeni lat działalność edukacyjna uczelni została dostrzeżona i nieodmiennie cieszy się dużą popularnością zarówno wśród studentów, jak i w środowisku naukowym. Na uwagę zasługuje wysoki poziom kształcenia, świetna infrastruktura, a także dopasowanie oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy i nowoczesnych pracodawców. Misją uczelni jest kształcenie nowoczesnych kadr specjalistów, którzy będą kompleksowo przygotowani zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym do wykonywania swojego wyuczonego zawodu. W ofercie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji znajdziemy między innymi innowacyjne studia dualne, a także nowe, atrakcyjne kierunki, jak studia II stopnia z zarządzania oraz bezpieczeństwa czy pięcioletnie studia pedagogiczne na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

  Kształcenie doceniane przez studentów

  Hasłem przewodnim Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji jest „Twoja wiedza i umiejętności są dla nas najważniejsze”. Ta myśl przewodnia towarzyszy władzom uczelni podczas tworzenia planów i programów studiów oraz wprowadzania nowych kierunków, na które można zaobserwować rosnące zapotrzebowanie na rynku pracy. WSEI współpracuje z otoczeniem biznesowym, pracodawcami i instytucjami, dzięki czemu jest w stanie zaoferować wysoki poziom kształcenia oraz przyszłościowe kierunki. O atrakcyjności kształcenia może świadczyć również fakt, że aż 96 absolwentów uczelni wraca na drugi stopień studiów, kolejny kierunek lub decyduje się na studia podyplomowe na uczelni.

  Współpraca z otoczeniem biznesowym

  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie prężnie działa w otoczeniu naukowym i biznesowym. Uczelnia nieustannie nawiązuje nowe relacje z nowoczesnymi firmami, w których studenci mają możliwość realizowania stażów i praktyk zawodowych, prac naukowo-badawczych, a także prac dyplomowych i przewodów doktorskich. WSEI współpracuje między innymi z PGE Obrót w branży energetycznej oraz z Asseco Data Systems w branży informatycznej. Na przestrzeni lat działalności uczelnia podpisała już ponad 400 umów o współpracy dotyczącej stażów i praktyk zawodowych. Do tej listy co roku dochodzą nowe firmy. Studenci mają więc z czego wybierać i mogą realizować praktyki zawodowe w naprawdę najlepszych przedsiębiorstwach w swojej branży.

  Innowacyjne studia dualne

  Jedną z ciekawych i innowacyjnych form kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji są studia dualne, które wprowadzono w 2019 roku. Jest to rozwiązanie przygotowane z myślą o studentach, którzy w trakcie kształcenia potrzebują zdobyć nie tylko wiedzę merytoryczną, ale również sporo umiejętności praktycznych. Studia dualne są finansowane ze środków europejskich, a ich forma łączy zdobywanie wiedzy akademickiej z kształtowaniem praktycznych umiejętności. Studenci dużą część studiów spędzają na praktykach u konkretnego pracodawcy. W trakcie trzyletniego cyklu studiowania jest aż 9 miesięcy praktyk. Studia dualne to korzyści zarówno dla studentów, jak i pracodawców. Studenci mają możliwość poznania swojego przyszłego zawodu od strony praktycznej. Pracodawcy mogą natomiast ograniczyć okres wdrażania nowych pracowników do pracy – absolwenci są od razu przygotowani. Wielu z nich faktycznie znajduje pierwsze zatrudnienie w tych firmach, w których odbywali studenckie praktyki. Dużym atutem studiów dualnych jest również fakt, że studenci otrzymują wynagrodzenie za czas spędzony u pracodawcy. Aktualnie Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji realizuje studia dualne na czterech kierunkach: administracji, zarządzaniu, informatyce oraz finansach i rachunkowości.

  Studia dualne będą prowadzone na 4 kierunkach: Administracja, Finanse i Rachunkowość, Informatyka, Zarządzanie. 

  Doskonała infrastruktura i zaplecze dydaktyczne

  Studenci, którzy decydują się na kształcenie w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji mogą liczyć nie tylko na ciekawe kierunki i wysoki poziom kształcenia, ale również na bardzo dobrze rozwinięte zaplecze dydaktyczne. Uczelnia dysponuje świetnymi pracowniami i laboratoriami do nauki na poszczególnych kierunkach. Warto wyróżnić między innymi Centrum Edukacji Technicznej Haas, Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii, a także Monoprofilowe Centrum Symulacji medycznej, które zostało stworzone do praktycznej nauki zawodu dla pielęgniarek.

  Nie tylko kierunki ścisłe

  Nazwa Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji może wskazywać, że najwięcej możliwości kształcenia będą mieli w niej studenci zainteresowani naukami ścisłymi. W rzeczywistości jednak oferta dydaktyczna uczelni jest wyjątkowo rozbudowana, a równie duży nacisk kładzie się zarówno na nauki ścisłe, jak i humanistyczne czy społeczne. W ofercie uczelni coś dla siebie znajdą więc osoby poszukujące dla siebie różnych dróg zawodowych. Bez względu na wybrany kierunek, studenci mogą mieć pewność, że kształcą się na uczelni o doskonałej renomie, świetnym poziomie nauczania i najwyższych standardach akademickich.

  Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dedykowane dla kierunku Pielęgniarstwo kosztowało ponad 3 miliony złotych.

  Potwierdzeniem skuteczności działań WSEI są liczne wyróżnienia i certyfikaty, które Uczelnia regularnie otrzymuje. Tylko w ciągu ostatniego roku WSEI otrzymała kilka bardzo prestiżowych wyróżnień. Jednym z nich jest „Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018” pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, „Polska Nagroda Innowacyjności” czy EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE 2018- Prestiżowy Certyfikat dla najlepszych firm i instytucji za działalność, która jest wzorem do naśladowania w stosowaniu dostępnych na rynku projakościowych rozwiązań i wysokich standardów w działalności gospodarczej. Liczne nagrody świadczą o tym, że proponowane rozwiązania i oferta studiów dobrze wpisuje się w trendy współczesnego rynku pracy. Warto wspomnieć o międzynarodowym gronie studentów, rozbudowanym systemie stypendialnym, braku barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, działających kołach naukowych, studiach podyplomowych i komforcie studiowania w nowoczesnej bazie dydaktycznej. Jeden tekst nie streści wszystkich możliwości, jakie daje Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, dlatego po więcej informacji zapraszamy na stronę www.wsei.lublin.pl

  Misja WSEI w Lublinie - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie


  Twoja wiedza i umiejętności są dla nas najważniejsze.

  Dbamy o to, by dyplom naszej Uczelni był dokumentem wiarygodnym dla pracodawców, potwierdzającym znakomite przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej.

  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji kreuje nowoczesne i wszechstronnie wykształcone społeczeństwo obywatelskie, zapewnia opiekę naukową i biznesową, wspiera społeczność lokalną, pracując na rzecz poprawy kondycji ekonomicznej regionu. Nowatorskie kształcenie motywuje studentów do aktywnego życia zawodowego.

  Uczelnia wspólnie ze swoim Założycielem, Fundacją „OIC Poland”, wdraża szereg nowatorskich, innowacyjnych programów finansowanych z funduszy pomocowych, mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz ograniczanie skutków bezrobocia.

  Realizując swoje cele Uczelnia przestrzega następujących zasad:

 • profesjonalizm - nasi wykładowcy mają wysokie kwalifikacje naukowe, zawodowe i etyczne. Dostosowują poziom kształcenia do indywidualnych możliwości studentów i wymagań współczesnego rynku pracy;

 • partnerstwo - jest stosowane w WSEI na co dzień. Zapewniamy naszym studentom przyjazne warunki studiowania, uwzględniające ich indywidualne możliwości ekonomiczne, zainteresowania i potrzeby;

 • jedność procesu kształcenia z praktyką gospodarczą - pozwala naszym absolwentom nie tylko znaleźć atrakcyjną pracę, ale także zakładać własne, dobrze prosperujące firmy lub rozwijać i unowocześniać już istniejące;

 • innowacyjność i przedsiębiorczość - przygotowujemy studentów do podejmowania
  wyzwań współczesnej cywilizacji i gospodarki opartej na wiedzy.
 • Certyfikaty i wyróżnienia - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie


  Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2020
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała prestiżowy tytuł Symbolu Nowoczesnego Kształcenia 2020. To nagroda przyznawana przez redakcje „Monitora Biznesu” dodatku „Rzeczypospolitej” i „Monitora Rynkowego” dodatku „Dziennika Gazety Prawnej”.
  Symbole są wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć. Laureaci Programu Symbol to firmy i instytucje cechujące się innowacyjnością, silną pozycją na rynku i przekształcające swoje środowisko za pomocą inteligentnych mechanizmów opartych na wiedzy i kompetencji. Celem Programu jest także promocja laureatów na forum ogólnopolskim.

  European Quality Certificate® 2020
  WSEI, po raz kolejny, otrzymała prestiżowy Certyfikat dla najlepszych firm i instytucji, które przez swoją działalność stają są wzorem do naśladowania w stosowaniu dostępnych na rynku projakościowych rozwiązań i wysokich standardów w działalności gospodarczej. EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® 2020 został przyznany w kategorii NAUKA  za innowacyjny system kształcenia.

  „Uczelnia Liderów 2021”
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała niezwykle prestiżowy Certyfikat „2021 Uczelnia Liderów” w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, organizowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

  Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” 2021
  Decyzją Komisji Akredytacyjnej oceniającej aplikacje w VI edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”, Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” 2021 otrzymały kierunki:
  • Psychologia – jednolite studia magisterskie
  • Zarządzanie – studia II stopnia
  • Informatyka – studia II stopnia
  • Pielęgniarstwo – studia I stopnia
  Certyfikat „Studia z Przyszłością” przyznawany jest najbardziej innowacyjnym, nowoczesnym i prorynkowym kierunkom studiów w Polsce, wyróżniając programy studiów i koncepcje kształcenia cechujące się troską o najwyższą jakość dydaktyki, uwzględnianiem oczekiwań i potrzeb środowisk pracodawców oraz silnym zakorzenieniem w realiach społeczno-gospodarczych. Uczestników Konkursu ocenia Jury, złożone z naukowców, przedstawicieli Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i reprezentantów środowisk gospodarczych.

  Dobra Uczelnia, Dobra Praca 2021 i Wiarygodna Szkoła 2021
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji po raz kolejny otrzymała nagrodę podczas XVII edycji ogólnopolskiego programu certyfikacji uczelni „Wiarygodna Szkoła” oraz X edycji programu certyfikacji znakiem „Dobra Uczelnia – Dobra Praca”. Program ma na celu popularyzować oraz wyróżniać dobre wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych.

  „Uczelnia Liderów 2020” z Wyróżnieniem „Akademicki Oskar 2020”
  Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz ich podstawowych jednostek organizacyjnych, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy.

  „Dobra Marka 2020 – Jakość, Zaufanie, Renoma”
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie została wyróżniona tytułem „Dobra Marka 2020 – Jakość, Zaufanie, Renoma” w kategorii Uczelnie niepubliczne. Wyróżnienie jest przyznawane najbardziej rozwojowym i rozpoznawalnym markom obecnym na polskim rynku. Kapituła konkursu brała pod uwagę m.in. pozycję rynkową i progres Uczelni, jakość usług oraz stopień zaufania. Organizatorem programu są ogólnopolski Dziennik Gazeta Prawna i Rzeczpospolita, na łamach, których ukażą się publikacje na temat wyróżnionych podmiotów.

  Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych 2020
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie już po raz kolejny znalazła się w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnią w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych” organizowanego przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania. Nagrodę dla WSEI przyznano w kategorii „Najlepsze Polskie Uczelnie Niepaństwowe”.

  Zasady rekrutacji - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie


  Studia I stopnia, Psychologia i Pielęgniarstwo "pomostowe"
  REKRUTACJA KROK PO KROKU

  Aby zapisać się na studia należy:
 • wypełnić ELEKTRONICZNY FORMULARZ na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • dostarczyć do Biura Rekrutacji niezbędne dokumenty.

 • KROK 1 - PRZYGOTUJ DOKUMENTY

 • dowód osobisty,
 • świadectwo dojrzałości,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 2 fotografie legitymacyjne (3,5 x 4,5).

 • KROK 2 - ZŁÓŻ KOMPLET DOKUMENTÓW

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • kserokopia Dyplomu pielęgniarskiego (oryginał do wglądu) – (dla kandydatów na "pielęgniarstwo pomostowe")
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu – (dla kandydatów na "pielęgniarstwo pomostowe")
 • zaświadczenie o zatrudnieniu – (dla kandydatów na "pielęgniarstwo pomostowe")
 • 2 fotografie legitymacyjne (3,5 x 4,5),
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (studia I stopnia, studia jednolite magisterskie Psychologia, pielęgniarstwo "pomostowe") dostępny w Biurze Obsługi Studenta i na stronie,
 • umowę o warunkach odpłatności (stacjonarne, niestacjonarne),
 • orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki (stanie zdrowia) – zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (dla kandydatów na studia inżynierskie kierunek Informatyka, Transport, Mechanika i Budowa Maszyn),
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • ankietę rekrutacyjną.

 • KROK 3 - GRATULUJEMY ZOSTAŁEŚ STUDENTEM WSEI

  Studia II stopnia
  REKRUTACJA KROK PO KROKU

  Aby zapisać się na studia należy:
 • wypełnić ELEKTRONICZNY FORMULARZ na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • dostarczyć do Biura Rekrutacji niezbędne dokumenty.

 • KROK 1 - PRZYGOTUJ DOKUMENTY

 • dowód osobisty,
 • świadectwo dojrzałości,
 • 2 fotografie legitymacyjne (3,5 x 4,5),
 • dyplom ukończenia studiów wyższych: część A i część B – suplement.

 • KROK 2 - ZŁÓŻ KOMPLET DOKUMENTÓW

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • 2 fotografie legitymacyjne (3,5 x 4,5),
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (studia II stopnia uzupełniające) dostępny w Biurze Obsługi Studenta i na stronie,
 • umowę o warunkach odpłatności (stacjonarne, niestacjonarne),
 • orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki (stanie zdrowia) – zaświadczenie od lekarza medycyny pracy,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia (oryginał do wglądu) i kserokopię suplementu (dla kandydatów na studia II st. uzupełniające),
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • ankietę rekrutacyjną.

 • KROK 3 - GRATULUJEMY ZOSTAŁEŚ STUDENTEM WSEI

  Kontakt
  Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja

  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  I piętro, sektor A, ul. Projektowa 4, Lublin
  tel.: +48 81 749 17 77, e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl