Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie

Adres: Projektowa 4

20-209 Lublin

TEL. 81 749 17 70, 81 749 17 77

FAX. 81 749 32 13

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Psychologia (zobacz kierunki)

Galeria ZDJĘĆ

Studia Lublin - Mechatronika - bezpłatne studia! - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie

Najlepsza lubelska uczelnia niepubliczna uzyskała prawo do kształcenia na studiach inżynierskich, na kierunku Mechatronika, które w całości będą dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczelnia zapewnia uzyskanie innowacyjnej, specjalistycznej wiedzy adekwatnej do potrzeb rynku pracy. Absolwenci kierunku będą doskonale przygotowani do pracy w każdym sektorze gospodarki, ponieważ uzyskają wiedzę z szerokich zakresów m.in. automatyki, inżynierii mechanicznej, elektroniki i elektrotechniki czy informatyki.

Zagadnienia, które będą omawiane w toku studiów to rozszerzona wiedza z zakresu budowy maszyn, ich wytwarzania czy eksploatacji. Student otrzyma szeroką wiedzę m.in. mechaniki czy projektowania, które odbywa się z użyciem najnowocześniejszych narzędzi obliczeniowych i programów komputerowych typu CAD, MES.

Specjalności oferowane na kierunku Mechatronika
 • Systemy automatyki i robotyki w mechatronice;
 • Systemy mechatroniczne w pojazdach i maszynach

  Jeśli chcesz dowiedzieć się szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji, zajrzyj na: rekrutacja.wsei.lublin.pl

  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie w roku akademickim 2019/2020 prowadzić będzie aż 8 bezpłatnych kierunków studiów:
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna- jednolite studia magisterskie,
 • Ekonomia- studia licencjackie, magisterskie
 • Transport- studia licencjackie, magisterskie
 • Mechatronika- studia inżynierskie


 • W ofercie znajdują się również studia dualne:
 • Administracja - studia I stopnia
 • Finanse i Rachunkowość - studia I stopnia
 • Informatyka - studia I i II stopnia
 • Zarządzanie - studia II stopnia
 • Uczelnia przyszłości - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie

  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji to lubelska Uczelnia Wyższa o bardzo mocnej pozycji na rynku edukacyjnym w Polsce. Sposób funkcjonowania Uczelni bazuje na analizie trendów europejskich i światowych w poszczególnych obszarach, które są uwzględniane w programach kształcenia. Celem jest wykreowanie i wykształcenie nowoczesnego absolwenta wyposażonego w niezbędne narzędzia, wiedzę i umiejętności praktyczne, dostosowane do rosnących wymagań pracodawców. Ma to związek z rozwojem nowoczesnych technologii i zmianami w biznesie. Studia dualne, nowe kierunki studiów i specjalności: Zarządzanie II stopnia, studia II stopnia „Cyberbezpieczeństwo” oraz „Programowanie i analiza danych”, 5-letnie studia pedagogiczne na kierunku „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna” czy też otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarek. To tylko część wprowadzanych zmian, które zostają wdrożone przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie tylko w 2019 roku.

  „Twoja wiedza i umiejętności są dla nas najważniejsze” – tak brzmi hasło przewodnie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, które już od początku istnienia przyświeca decyzjom Władz i ma ogromny wpływ na kierunek rozwoju Uczelni. Przygotowywana we współpracy z pracodawcami i otoczeniem biznesowym oferta dydaktyczna i praktyczna orientacja na studenta sprawia, że absolwenci WSEI są doskonale przygotowani do wejścia na rynek pracy i bardzo szybko znajdują zatrudnienie, stając się dobrze zarabiającymi, zadowolonymi z życia najlepszymi wizytówkami Uczelni.

  76% kandydatów wybrało WSEI ze względu na atrakcyjną formę kształcenia, a 96 % wróciło do WSEI aby kontynuować dalsze kształcenie.

  Studia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie różnią się od proponowanych form kształcenia w innych uczelniach. Tym, co odróżnia studia w WSEI to przede wszystkim proces opracowywania kierunków i specjalności. Zwiększając wpływ pracodawców na sposób kształcenia, WSEI rokrocznie podpisuje kilkadziesiąt umów z różnymi podmiotami, w tym i z największymi firmami w Polsce np. z branży informatycznej Asseco Data Systems, z branży energetycznej PGE Obrót. Umowy zakładają wielopłaszczyznową współpracę przy m.in. organizowaniu praktyk i staży, realizacji prac dyplomowych i przewodów doktorskich czy organizację i udział stron w projektach badawczo- rozwojowych.

  WSEI podpisała prawie 400 umów o współpracy w zakresie praktyk i staży zawodowych, umów z otoczeniem biznesu, innymi uczelniami i przedsiębiorcami.

  W tym procesie Uczelnia nie zapomina o najważniejszym- dobru studentów, którzy potrzebują wsparcia przy połączeniu nauki z uczeniem się konkretnego zawodu. WSEI w roku 2019 wprowadza nową formę praktycznego kształcenia- studia dualne, które w 100% będą finansowane ze środków europejskich. Jest to nowa forma studiowania, która z pewnością poprawi jakość kształcenia wpływając pozytywnie na szybszą adaptację studenta w firmie, a co za tym idzie przyniesie korzyść pracodawcy, który proces wdrażania nowego pracownika do konkretnego stanowiska pracy skróci do minimum albo nawet całkowicie wyeliminuje. Stanie się tak, dlatego, że osoba ucząca się na studiach dualnych część zajęć będzie odbywać na Uczelni przyswajając niezbędną wiedzę akademicką, a równolegle będzie zdobywać wiedzę praktyczną bezpośrednio u pracodawcy. Studenci spędzą na praktykach zawodowych u pracodawców w okresie 3 lat od 6- 9 miesięcy. Studia dualne są bezpłatne. Za wszystkie godziny spędzone w trakcie studiów dualnych u pracodawcy student otrzyma wynagrodzenie. Najlepsi mają szansę na stałe zatrudnienie. Program studiów obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej w trakcie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów w WSEI przeplatających się z okresami pracy w przedsiębiorstwie, z którym student i Uczelnia podpisze umowę o kształcenie praktyczne. Ta nowa forma studiowania wdrażana jest już od roku akademickiego 2019/2020.

  Studia dualne będą prowadzone na 4 kierunkach: Administracja, Finanse i Rachunkowość, Informatyka, Zarządzanie.

  Uczelnia stale rozbudowuje laboratoria. Oprócz Centrum Edukacji Technicznej Haas ważną rolę w realizacji projektów badawczych z obszaru pedagogiki i psychologii pełni Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii. Prowadzone są tam badania z wykorzystaniem wiedeńskiego systemu testów, lustra fenickiego, wariografów, zestawów do badań reakcji psychofizycznych, czy kamery do badania mikroekspersji mimicznych. Warto podkreślić, że, mimo iż z nazwy Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji kojarzy się ze ścisłymi kierunkami studiów, Uczelnia kładzie nacisk na kształcenie humanistów i osób pasjonujących się administracją, psychologią czy pedagogiką. Przykładem w ofercie edukacyjnej WSEI są pięcioletnie studia magisterskie na kierunku „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna”, które będą przygotowywać studentów do pracy w charakterze nauczyciela, co wynika ze zmian wprowadzonych w 2018 r. w ustawie o szkolnictwie wyższym. Równolegle do rozwoju kierunków technicznych i humanistycznych prowadzone są aktywne działania zwiększające komfort i stopień zaawansowania nauki na kierunku Pielęgniarstwo. W styczniu 2019 roku zostało oficjalnie otwarte Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.

  Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dedykowane dla kierunku Pielęgniarstwo kosztowało ponad 3 miliony złotych.

  Potwierdzeniem skuteczności działań WSEI są liczne wyróżnienia i certyfikaty, które Uczelnia regularnie otrzymuje. Tylko w ciągu ostatniego roku WSEI otrzymała kilka bardzo prestiżowych wyróżnień. Jednym z nich jest „Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018” pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, „Polska Nagroda Innowacyjności” czy EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE 2018- Prestiżowy Certyfikat dla najlepszych firm i instytucji za działalność, która jest wzorem do naśladowania w stosowaniu dostępnych na rynku projakościowych rozwiązań i wysokich standardów w działalności gospodarczej. Liczne nagrody świadczą o tym, że proponowane rozwiązania i oferta studiów dobrze wpisuje się w trendy współczesnego rynku pracy. Warto wspomnieć o międzynarodowym gronie studentów, rozbudowanym systemie stypendialnym, braku barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, działających kołach naukowych, studiach podyplomowych i komforcie studiowania w nowoczesnej bazie dydaktycznej. Jeden tekst nie streści wszystkich możliwości, jakie daje Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, dlatego po więcej informacji zapraszamy na stronę www.wsei.lublin.pl

  Misja WSEI w Lublinie - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie


  Twoja wiedza i umiejętności są dla nas najważniejsze.

  Dbamy o to, by dyplom naszej Uczelni był dokumentem wiarygodnym dla pracodawców, potwierdzającym znakomite przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej.

  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji kreuje nowoczesne i wszechstronnie wykształcone społeczeństwo obywatelskie, zapewnia opiekę naukową i biznesową, wspiera społeczność lokalną, pracując na rzecz poprawy kondycji ekonomicznej regionu. Nowatorskie kształcenie motywuje studentów do aktywnego życia zawodowego.

  Uczelnia wspólnie ze swoim Założycielem, Fundacją „OIC Poland”, wdraża szereg nowatorskich, innowacyjnych programów finansowanych z funduszy pomocowych, mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz ograniczanie skutków bezrobocia.

  Realizując swoje cele Uczelnia przestrzega następujących zasad:

 • profesjonalizm - nasi wykładowcy mają wysokie kwalifikacje naukowe, zawodowe i etyczne. Dostosowują poziom kształcenia do indywidualnych możliwości studentów i wymagań współczesnego rynku pracy;

 • partnerstwo - jest stosowane w WSEI na co dzień. Zapewniamy naszym studentom przyjazne warunki studiowania, uwzględniające ich indywidualne możliwości ekonomiczne, zainteresowania i potrzeby;

 • jedność procesu kształcenia z praktyką gospodarczą - pozwala naszym absolwentom nie tylko znaleźć atrakcyjną pracę, ale także zakładać własne, dobrze prosperujące firmy lub rozwijać i unowocześniać już istniejące;

 • innowacyjność i przedsiębiorczość - przygotowujemy studentów do podejmowania
  wyzwań współczesnej cywilizacji i gospodarki opartej na wiedzy.
 • Certyfikaty i wyróżnienia - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie


  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie od lat zajmuje silną pozycję w czołówce uczelni niepublicznych. Potwierdzają to wyniki rankingów edukacyjnych i przyznawane certyfikaty.

 • 18 miejsce w Polsce w Rankingu Niepublicznych Uczelni magisterskich (wśród 231 uczelni niepublicznych)
 • 1 miejsce w regionie
 • Złoty Certyfikat "Uczelnia Liderów 2017" wraz z Wyróżnieniem Specjalnym Zarządu Fundacji Rozwoju i Szkolnictwa Wyższego
 • Certyfikat „Wiarygodna Szkoła" i certyfikat „Dobra Uczelnia – Dobra Praca" w roku akademickim 2017/2018.
 • Laureat konkursu na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych"
 • Zasady rekrutacji - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie


  Studia I stopnia, Psychologia i Pielęgniarstwo "pomostowe"
  REKRUTACJA KROK PO KROKU

  Aby zapisać się na studia należy:
 • wypełnić ELEKTRONICZNY FORMULARZ na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • dostarczyć do Biura Rekrutacji niezbędne dokumenty.

 • KROK 1 - PRZYGOTUJ DOKUMENTY

 • dowód osobisty,
 • świadectwo dojrzałości,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 2 fotografie legitymacyjne (3,5 x 4,5).

 • KROK 2 - ZŁÓŻ KOMPLET DOKUMENTÓW

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • kserokopia Dyplomu pielęgniarskiego (oryginał do wglądu) – (dla kandydatów na "pielęgniarstwo pomostowe")
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu – (dla kandydatów na "pielęgniarstwo pomostowe")
 • zaświadczenie o zatrudnieniu – (dla kandydatów na "pielęgniarstwo pomostowe")
 • 2 fotografie legitymacyjne (3,5 x 4,5),
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (studia I stopnia, studia jednolite magisterskie Psychologia, pielęgniarstwo "pomostowe") dostępny w Biurze Obsługi Studenta i na stronie,
 • umowę o warunkach odpłatności (stacjonarne, niestacjonarne),
 • orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki (stanie zdrowia) – zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (dla kandydatów na studia inżynierskie kierunek Informatyka, Transport, Mechanika i Budowa Maszyn),
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • ankietę rekrutacyjną.

 • KROK 3 - GRATULUJEMY ZOSTAŁEŚ STUDENTEM WSEI

  Studia II stopnia
  REKRUTACJA KROK PO KROKU

  Aby zapisać się na studia należy:
 • wypełnić ELEKTRONICZNY FORMULARZ na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • dostarczyć do Biura Rekrutacji niezbędne dokumenty.

 • KROK 1 - PRZYGOTUJ DOKUMENTY

 • dowód osobisty,
 • świadectwo dojrzałości,
 • 2 fotografie legitymacyjne (3,5 x 4,5),
 • dyplom ukończenia studiów wyższych: część A i część B – suplement.

 • KROK 2 - ZŁÓŻ KOMPLET DOKUMENTÓW

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • 2 fotografie legitymacyjne (3,5 x 4,5),
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (studia II stopnia uzupełniające) dostępny w Biurze Obsługi Studenta i na stronie,
 • umowę o warunkach odpłatności (stacjonarne, niestacjonarne),
 • orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki (stanie zdrowia) – zaświadczenie od lekarza medycyny pracy,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia (oryginał do wglądu) i kserokopię suplementu (dla kandydatów na studia II st. uzupełniające),
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • ankietę rekrutacyjną.

 • KROK 3 - GRATULUJEMY ZOSTAŁEŚ STUDENTEM WSEI

  Kontakt
  Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja

  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  I piętro, sektor A, ul. Projektowa 4, Lublin
  tel.: +48 81 749 17 77, e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl

  Polecane Uczelnie w Lublinie