Reklama - Akademia Zamojska

Adres: ul. Zamojska 47

20-102 Lublin

Tel.: 81 531 85 56

 • http://wsns.lublin.pl

Opis Uczelni - Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wydaną 12-03-2001r., powołano do życia Wyższą Szkołę Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie.
Uczelnia powstała z inicjatywy absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – Emilii i Adama Żerel. Zajęcia edukacyjne prowadzone są zgodnie z wytycznymi Krajowych Ram Kwalifikacji, gwarantując wysoki poziom kształcenia i odpowiednie przygotowanie w zakresie oferowanych nauk społecznych i medycznych.

Współpracując z organizacjami naukowymi, instytucjami samorządowymi i gospodarczymi, uczelnia wdraża nowoczesne techniki edukacyjne i kładzie duży nacisk na wykorzystywanie zaawansowanych metod edukacyjnych. Dzięki wprowadzeniu systemu Opiekunów Naukowych, najzdolniejsi studenci włączani są w projekty naukowe realizowane przez lubelską szkołę wyższą.

Obecnie uczelnia realizuje edukację na studiach I-ego stopnia, magisterskich uzupełniających, jednolitych magisterskich oraz studiach podyplomowych. Oferta edukacyjna z roku na rok jest coraz bogatsza, szkoła stara się dodawać kierunki, których absolwenci są szczególnie poszukiwani na rynku pracy. Wysoką jakość nauczania, potwierdzają liczne nagrody i certyfikaty, w tym „Orły Edukacji 2019”.


Oferta edukacyjna - Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych

Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie, inaczej zwana jako Akademia Nauk Stosowanych, to jedna z najprężniej rozwijających się instytucji edukacyjnych w rejonie. Usytuowana w sercu województwa lubelskiego, jest w centrum kulturalnym i naukowym Europy Środkowo-Wschodniej.

Oferta edukacyjna Akademii jest wszechstronna i odzwierciedla aktualne potrzeby rynku pracy. Studenci mogą wybierać spośród licznych kierunków na różnych poziomach edukacji: licencjat, inżynier, magister. Uczelnia szczyci się bogatą ofertą kierunków z zakresu nauk społecznych, po najbardziej zaawansowane studia medyczne. Działają tu też liczne koła naukowe i organizacje studenckie, które zapewniają praktyczne doświadczenie i umożliwiają rozwijanie indywidualnych zainteresowań.

Akademia Nauk Społecznych i Medycznych posiada też wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową, której doświadczenie i wiedza gwarantują najwyższą jakość kształcenia. Na terenie uczelni odbywają się liczne konferencje i sympozja, które pozwalają studentom na bieżąco śledzić najnowsze osiągnięcia w swojej dziedzinie.

Uczelnie w okolicy z podobną ofertą edukacyjną - Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych

Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie jest cenionym miejscem nauki, specjalizującym się w dziedzinach nauk społecznych i medycznych. Uczelnia ta jest dużą częścią tkaniny edukacyjnej miasta Lublin, dostarczając interdyscyplinarne podejście do edukacji pod kierunkiem doświadczonych profesjonalistów.

Znane także jako Akademia Nauk Stosowanych, uczelnia ta oferuje szeroką gamę kierunków i specjalizacji, które są dostosowane do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy. Przykładowe kierunki obejmują nauki o zdrowiu, nauki społeczne, informatykę i nowe technologie.

W okolicach Lublina znajduje się wiele innych szkół wyższych z podobnymi ofertami edukacyjnymi. Przykładowo Szkoła Główna Handlowa w Warsaw, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, które również oferują programy z nauk społecznych i medycznych. Wszystkie te uczelnie mają renomowane programy edukacyjne, a ich absolwenci cieszą się wysokim poziomem zainteresowania ze strony pracodawców.

Wszystko to sprawia, że Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie, jak i inne podobne uczelnie, są idealnym miejscem dla ambitnych studentów, którzy szukają solidnej edukacji i świetnej perspektywy kariery po jej ukończeniu.

Praktyki studenckie - Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych

Student powinien zapoznać się z następującymi dokumentami:

 • regulamin praktyk - Regulamin praktyk
 • skierowanie na praktykę - Załącznik nr 1 do regulaminu praktyk
 • umowa o organizację praktyki - Załącznik nr 2 do regulaminu praktyk
 • program praktyki - Załącznik nr 3 do regulaminu praktyk
 • wykaz organizatorów praktyk i czas trwania praktyki na poszczególnych kierunkach studiów - Załącznik nr 4 do regulaminu praktyk
 • podanie o zwolnienie z odbywania praktyki - Załącznik nr 5 do regulaminu praktyk

  Student powinien wydrukować w dwóch egzemplarzach następujące dokumenty:

 • regulamin praktyk
 • skierowanie na praktykę zawodową - załącznik nr 1 do regulaminu praktyk
 • umowę o organizację praktyk - załącznik nr 2 do regulaminu praktyk
 • program praktyk - załącznik nr 3 do regulaminu praktyk

  Student powinien wypełnić dane na skierowaniu i umowie a u wybranego Organizatora praktyk uzyskać na nich stosowne podpisy wraz z pieczęciami.

  U Organizatora praktyk powinien pozostać po jednym druku skierowania, umowy, programu oraz regulaminu praktyk.

  Do Kierownika praktyk Student powinien odnieść:

 • skierowanie z pieczęcią i podpisem Organizatora praktyk,
 • umowę z pieczęcią i podpisem Organizatora praktyk,
 • regulamin praktyk podpisany czytelnie przez Studenta.

  Kierownik Praktyk po uzyskaniu od Studenta powyższych dokumentów wydaje Dziennik Praktyk, który należy odebrać najpóźniej do 30 czerwca.

  Dziennik Praktyk wypełnia Student na praktyce, uzyskując stosowne wpisy i pieczęci Organizatora Praktyk.

  Praktykę zalicza Kierownik Praktyk WSNS na podstawie Dziennika Praktyk.

  Dziennik Praktyk należy zdać do Kierownika Praktyk do 30 września.

  W przypadku nie przestrzegania powyższego terminu Kierownik Praktyk zgodnie z Regulaminem może nie zaliczyć Studentowi praktyki.

  Wszelkie pytania w sprawie praktyk należy kierować do Kierownika Praktyk osobiście lub mailowo: mariabernat@wsns.pl

  dr Maria Bernat - Kierownik Praktyk przyjmuje Studentów - ul Obrońców Pokoju 2 p.103:

  Wtorek 8:00 - 12:00
  Środa 8:00 - 12:00
  Czwartek 8:00 - 12:00
  Piątek 12:00 - 17:00