Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

Adres: ul. Bursaki 12

20-150 Lublin

TEL. 81 452 94 73

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Zobacz więcej Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Filia WSPA w Wodzisławiu Śląskim Zobacz więcej

Filmy - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

Galeria ZDJĘĆ

Dlaczego WSPA? - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

Co nas wyróżnia?

 • kształcimy według europejskich standardów edukacyjnych,
 • przekazujemy wiedzę praktyczną, przystosowaną do wymogów rynku pracy,
 • programy studiów konsultujemy z pracodawcami,
 • mamy innowacyjne podejście do nauki,
 • zajęcia prowadzimy w ramach warsztatów i projektów,
 • posiadamy przyjazną kadrę dydaktyczną,
 • u nas panuje partnerska atmosfera,
 • wspieramy aktywne życie studenckie,
 • oferujemy atrakcyjne warunki wymiany międzynarodowej,
 • jesteśmy w dogodnej lokalizacji,
 • posiadamy certyfikat TÜV,
 • posiadamy specjalistycznie wyposażone pracownie.
 • W 2022 roku poszczególne kierunki studiów w WSPA zostały wyróżnione Certyfikatem i Znakiem Jakości "Studia z Przyszłością".


  Rekrutacja - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

  Od 10 stycznia 2023 r. trwa rekrutacja na semestr letni

  - przyjęcie na studia od II semestru z obowiązkiem zaliczenia I semestru w przyszłym roku akademickim, razem z III semestrem.


  AKTUALNIE REKRUTUJEMY NA:

  Studia I stopnia:

  • Administracja (online)
  • Architektura (stacjonarne)
  • Finanse i rachunkowość (stacjonarne, online)
  • Informatyka (stacjonarne, niestacjonarne, online)
  • Media i dziennikarstwo (stacjonarne)
  • Projektowanie wnętrz (stacjonarne, niestacjonarne)
  • Socjologia (online)
  • Stosunki międzynarodowe (stacjonarne)
  • Zarządzanie (stacjonarne, online)

  Studia II stopnia:

  • Administracja (online)
  • Architektura (stacjonarne)
  • Informatyka (online)
  • Zarządzanie (online)
  • Studia jednolite magisterskie
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (niestacjonarne) - Filia WSPA w Wodzisławiu Śląskim
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (niestacjonarne)

  Kształcenie specjalistyczne:


  Wysoki poziom kształcenia, nacisk na naukę umiejętności

  Studenci Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie mogą mieć pewność, że każdy wybrany przez nich kierunek będzie zrealizowany według najwyższych standardów akademickich. W trakcie kształcenia studenci zdobywają zarówno wiedzę merytoryczną, jak i rozległe umiejętności praktyczne. Uczelnia kładzie nacisk na praktyczną naukę w trakcie warsztatów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych i praktyk zawodowych. Studenci kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, w której skład wchodzą nie tylko nauczyciele akademiccy, ale również specjaliści praktycy w danej dziedzinie. Dzięki temu już na etapie kształcenia mogą poznać wybrany zawód także od strony praktycznej. Absolwenci studiów są kompleksowo przygotowani do pracy w wybranym zawodzie i cieszą się dobrą renomą wśród pracodawców zarówno na lokalnym rynku pracy, jak i krajowym oraz międzynarodowym.

  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji działa według europejskich standardów edukacyjnych, konsultuje kierunki i specjalności z przedstawicielami biznesu. Daje również studentom sporo swobody, jeśli chodzi o układanie programu studiów i wybór zajęć. Mogą oni kształcić się w tych dziedzinach i kierunkach, w których chcą specjalizować się w przyszłości. Procedura rekrutacyjna na WSPA jest wyjątkowo prosta – wystarczy wypełnić i złożyć dokumenty rekrutacyjne. Na uczelnię nie ma egzaminów ani wielostopniowej rekrutacji. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  Przyjdź i zapytaj o szczegóły! Nasi pracownicy pomogą Ci wypełnić dokumenty i przeprowadzą Cię przez procedurę rekrutacyjną. U nas nie ma egzaminów wstępnych - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


  Rekrutacja kandydatów na studia składa się z następujących etapów:

  1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA

  Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA

  2. Przygotowanie potrzebnych załączników:

  • kserokopia świadectwa dojrzałości,
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (format 35mm x 45 mm),
  • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją),
  • Dla kandydatów na Studia Inżynierskie (Informatyka, Gospodarka Przestrzenna, Transport, Architektura, Projektowanie Wnętrz) - zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki. Badanie należy wykonać w dowolnym Ośrodku Medycyny Pracy
  • Dla kandydatów na kierunek Architektura - teczka z wykonanymi przez kandydata rysunkami (Prace powinny być podpisane).

  Teczka przedkładana przez kandydata powinna zawierać minimum 3 wykonane samodzielnie rysunki odręcznie w technice ołówkowej, na arkuszach formatu minimum A3 w kategoriach:

  - rysunek z natury

  - rysunek z wyobraźni

  - kompozycja z prostych brył geometrycznych

  3. Podpisanie dokumentów rekrutacyjnych:

  • Kwestionariusz osobowy
  • Umowa o kształceniu na studiach
  • Ślubowanie
  • Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych

  4. Wizyta w biurze rekrutacji WSPA.

  • Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze rekrutacji WSPA.

  Więcej szczegółów na stronie: https://wspa.pl/rekrutacja/

  O Uczelni... - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

  WSPA – najstarsza uczelnia prywatna w Lublinie!

  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie jest najstarszą lubelską niepubliczną szkołą wyższą, założoną w 1998 roku na podstawie zgody Ministra Edukacji Narodowej. Uczelnia powstała z inicjatywy Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych, które na rynku edukacyjnym działa od 1992 roku. Celem działalności uczelni jest kształcenie nowoczesnych kadr z dziedziny administracji i zarządzania, które będą spełniały wymagania współczesnego rynku pracy. Od początku działalności WSPA kładzie nacisk na wysoki poziom kształcenia, a także dostosowuje ofertę edukacyjną do zmieniających się potrzeb pracodawców. Uczelnia jest doceniana ze względu na wysokie standardy akademickie, świetne zaplecze naukowe, a także wykwalifikowaną kadrę pedagogów.

  W pierwszym roku działalności WSPA utworzyła specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem. Na pierwszy rok studiów zapisało się wtedy 415 studentów. Obecnie na uczelni kształci się blisko półtora tysiąca studentów na studiach I i II stopnia, a także na studiach podyplomowych. Uczelnię nadzoruje założyciel szkoły, a także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizacją bieżących zadań zajmują się rektor i kanclerz uczelni. .

  Krótsze studia dla osób z doświadczeniem zawodowym - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

  Krótsze studia na WSPA!

  Posiadasz doświadczenie zawodowe? Otrzymałeś świadectwo dyplomowanego specjalisty?
  Podejmij studia w WSPA i skróć czas kształcenia nawet o połowę!

  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie umożliwia skrócenie okresu studiów osobom, które posiadają doświadczenie zawodowe lub otrzymały świadectwo dyplomowanego specjalisty w zakresie odpowiadającym danemu kierunkowi studiów. Dzięki procedurze potwierdzenia efektów uczenia się zaliczymy Ci na poczet studiów wiedzę i umiejętności nabyte w ramach pracy zawodowej lub kształcenia specjalistycznego. Oznacza to, że będziesz mógł uczestniczyć w mniejszej liczbie zajęć, a w efekcie skrócić czas kształcenia na studiach lub zmniejszyć ich intensywność, by łatwiej pogodzić naukę np. z pracą zawodową.

  Na jakich kierunkach możliwe jest skrócenie okresu studiów?

  Obecnie skrócenie okresu studiów w WSPA w Lublinie jest możliwe na następujących kierunkach:

  • Administracja
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • Finanse i rachunkowość
  • Informatyka (możliwe również studia w języku angielskim)
  • Socjologia I stopnia
  • Transport
  • Zarządzanie I stopnia (możliwe również studia w języku angielskim)
  Kto może ubiegać się o skrócenie okresu studiów?

  O skrócenie okresu studiów może ubiegać się:

  • w przypadku studiów I stopnia (licencjackie/inżynierskie) lub jednolitych studiów magisterskich – osoba, która posiada:
   • świadectwo dojrzałości oraz co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego LUB
   • świadectwo dyplomowanego specjalisty LUB
   • świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa.
  • w przypadku studiów II stopnia (magisterskie) osoba, która posiada:
   • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia
  • w przypadku kolejnych studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich osoba, która posiada:
   • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.

  Jak ubiegać się o skrócenie okresu studiów?

  Kandydat ubiegający się o skrócenie okresu studiów musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe z danej dziedziny lub otrzymał świadectwo dyplomowanego specjalisty. W tym celu należy przesłać na adres e-mail Dziekanatu Uczelni (dziekanat@wspa.pl) wniosek do Rektora o potwierdzenie efektów uczenia się.

  Do wniosku należy dołączyć dokumenty pozwalające ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wnioskodawcy, takie jak:

  • świadectwo dojrzałości dla kandydatów na studia I stopnia;
  • dyplom licencjata/inżyniera dla kandydatów na studia II stopnia;
  • dyplom magistra dla kandydatów na kolejny kierunek studiów;
  • dokument lub dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy lub świadectwo dyplomowanego specjalisty;
  • inne dokumenty potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się w procesie uczenia się poza systemem studiów;
  • dowód wniesienia opłaty pokrywający koszty procesu potwierdzania efektów uczenia się, w wysokości ustalonej zarządzeniem Kanclerza o ponoszeniu opłat.

  Dokumentację o której mowa w pkt. 4 i 5 powyżej stanowi portfolio zawierające:

  • zaświadczenie z zakładu pracy, świadectwo pracy, umowa o pracę, potwierdzające wymagany staż pracy zawodowej;
  • opinie pracodawcy(ów), rekomendacje;
  • opis stanowiska pracy, zakres obowiązków, przykłady wykonanych prac (opracowania, raporty, budżety, plany);
  • certyfikaty, świadectwa i zaświadczenia ukończonych kursów/szkoleń;
  • zaświadczenie o udziale w wolontariacie bądź innych akcjach społecznych;
  • opis doświadczenia zawodowego;
  • inne.

  Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązany jest do złożenia niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych(zasady rekrutacji),

  Opłata pokrywająca koszty procesu potwierdzania efektów uczenia się w roku akademickim 2020/2021 wynosi 1200 zł. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązany jest do uiszczenia opłat rekrutacyjnych (Rekrutacja – opłaty i terminy).

  Etapy postępowania

  1.Złożenie przez kandydata następujących dokumentów na adres e-mail Dziekanatu WSPA (dziekanat@wspa.pl)

  • wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się
  • dokumenty poświadczające dotychczasowe wykształcenie np. świadectwo dojrzałości, dyplom licencjata/inżyniera, dyplom magistra
  • dokumenty poświadczające uzyskane efekty uczenia się np. dyplomy i świadectwa ukończenia kursów, szkoleń, świadectwo dyplomowanego specjalisty, dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, zakres obowiązków itp.
  • dowód wniesienia opłaty pokrywający koszty procesu potwierdzania efektów uczenia się.

  2.Przeprowadzenie postępowania w sprawie potwierdzania efektów uczenia się przez kierunkową komisję:

  • kierunkowa komisja pod przewodnictwem Prodziekana kierunku dokonuje analizy złożonych dokumentów oraz wystawia oceny za każdy przedmiot podlegający potwierdzeniu, zgodnie z obowiązującymi na danym kierunku kryteriami oceniania
  • po analizie złożonych dokumentów przewodniczący komisji może przeprowadzić rozmowę z wnioskodawcą lub zastosować stosowne narzędzia oceny efektów uczenia lub zarządzić przeprowadzenie egzaminu z zajęć, o których zaliczenie ubiega się wnioskodawca (przystąpienie do egzaminów nie jest obowiązkowe, jest to jednak szansa na zmniejszenie liczby przedmiotów realizowanych w trakcie studiów
  • Rektor Uczelni na podstawie przeprowadzonego przez komisję postępowania wydaje decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się.

  3.Rekrutacja na studia:

  • wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA
  • złożenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście, mailowo, a także pocztą tradycyjną
  • podpisanie kwestionariusza oraz umowy o kształceniu.

  4.Wydanie decyzji o przyjęciu na studia.


  Pełny opis procedury potwierdzenia efektów uczenia się znajdziesz(tutaj).

  Organizacje studenckie - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie


  Wyspa to przede wszystkim studenci. Dla nich czas studiów to niepowtarzalna okazja posmakowania „życia studenckiego” w pełnym tego słowa znaczeniu.

  Nasi studenci aktywnie działają w organizacjach studenckich, kołach naukowych i samorządzie uczelnianym, dzięki czemu rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Liczne projekty zrealizowane przez studentów WSPA od konferencji naukowych , po imprezy studenckie takie jak Medykalia z Wyspą, nadają specyficzny charakter naszej uczelni.

  Życie studenckie to dobra zabawa, ale także cenne doświadczenia i nowe znajomości. Działalność dodatkowa podjęta w trakcie studiów zwiększa szansę naszych studentów na rynku pracy, dając im cenne doświadczenia zawodowe.

  Działające na Wyspie organizacje, koła i kluby studenckie:

 • Samorząd Studentów WSPA
 • Koło Naukowe WySPA.TV
 • Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych
 • Wyspa Socjologów
 • Koło Naukowe Studentów Informatyki DevNull
 • Koło Naukowe Finansistów