Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

Adres: ul. Bursaki 12

20-150 Lublin

TEL. 81 452 94 73

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Socjologia (zobacz kierunki)

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - NOWOŚĆ!

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni... - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

WSPA – najstarsza uczelnia prywatna w Lublinie!

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie działa na podstawie zgody Ministra Edukacji Narodowej oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), przepisów wydanych na jej podstawie, jak również zgodnie ze swoim statutem. Założycielem Uczelni jest Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych w Lublinie Sp z o.o. (CKMP) - spółka działająca na rynku edukacyjnym od 1992 roku.

Nadzór nad działalnością Uczelni sprawuje Założyciel oraz minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego w zakresie określonym w ustawie. Bieżące zarządzanie realizują wspólnie Rektor i Kanclerz Uczelni wspomagani przez Prorektora ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej i Senat.

Uczelnia rozpoczęła swoją działalność w 1998 roku otwierając specjalność „Zarządzanie przedsiębiorstwem". Na pierwszy rok studiów przyjęto wówczas 415 studentów. W inauguracji następnego roku akademickiego 1999/2000 uczestniczyło już ponad 1.400 studentów.

Aktualnie WSPA kształci na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych.

Kryminologia - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

Studiuj Kryminologię w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie!


Dlaczego WSPA? - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

Co nas wyróżnia?

 • kształcimy według europejskich standardów edukacyjnych,
 • przekazujemy wiedzę praktyczną, przystosowaną do wymogów rynku pracy,
 • programy studiów konsultujemy z pracodawcami,
 • mamy innowacyjne podejście do nauki,
 • zajęcia prowadzimy w ramach warsztatów i projektów,
 • posiadamy przyjazną kadrę dydaktyczną,
 • u nas panuje partnerska atmosfera,
 • wspieramy aktywne życie studenckie,
 • oferujemy atrakcyjne warunki wymiany międzynarodowej,
 • jesteśmy w dogodnej lokalizacji,
 • posiadamy certyfikat TÜV,
 • posiadamy specjalistycznie wyposażone pracownie.
 • Rekrutacja - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie


  Zapraszamy na studia do WSPA!

  Jeśli poszukujesz uczelni, która zaoferuje Ci coś więcej niż dyplom, zapraszamy do WSPA! Gwarantujemy Ci praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych ludzi biznesu. Odchodzimy od konwencjonalnych metod nauczania, u nas nie musisz obawiać się trudnych egzaminów i zaliczeń. Dla nas potwierdzeniem zdobytej przez Ciebie wiedzy jest projekt zrealizowany wspólnie z prowadzącym i innymi studentami. Dzięki temu mamy pewność, że nasi absolwenci to nie tylko teoretycy, ale przede wszystkim praktycy, którzy z sukcesem potrafią obrócić swoją wiedzę w działanie.

  Programy naszych studiów konsultowane są z pracodawcami, co umożliwia nam kształcenie zgodne z wymaganiami, które staną przed Tobą po ukończeniu studiów. Jednak to nie jedyny wyznacznik sukcesu naszych absolwentów. Jako jedni z pierwszych wprowadzamy europejskie standardy edukacyjne- zakładają one samodzielne układanie- w określonym zakresie - programu studiów przez studenta. Dzięki modułom tematycznym dajemy ci możliwość dopasowania programu studiów do Twoich potrzeb, zainteresowań i możliwości.

  Przyjdź i zapytaj o szczegóły! Nasi pracownicy pomogą Ci wypełnić dokumenty i przeprowadzą Cię przez procedurę rekrutacyjną. U nas nie ma egzaminów wstępnych - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Terminy, zasady i szczegóły rekrutacji w semestrze zimowym

  Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie


  Terminy rekrutacji na semestr zimowy:
  01 czerwiec 2017 r. - 30 wrzesień 2017 r.

  Rekrutacja kandydatów na studia składa się z następujących etapów:


  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA

 • Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA
 • 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (format 35mm x 45 mm),
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją),
 • Dla kandydatów na Studia Inżynierskie (Informatyka, Gospodarka Przestrzenna, Transport, Architektura) - zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki. Badanie należy wykonać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy,

 • Dla kandydatów na kierunek Architektura - teczka z wykonanymi przez kandydata rysunkami (Prace powinny być podpisane).

  Teczka przedkładana przez kandydata powinna zawierać minimum 3 wykonane samodzielnie rysunki odręcznie w technice ołówkowej, na arkuszach formatu minimum A3 w kategoriach:
  - rysunek z natury
  - rysunek z wyobraźni
  - kompozycja z prostych brył geometrycznych

  Rekrutacja na kierunek Architektura
  do 22 września 2017 r. – składanie dokumentów
  23 września 2017 r. – lista osób zakwalifikowanych do rozmowy
  25 września 2017 r. – rozpoczęcie rozmów kwalifikacyjnych
  28 września 2017 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji
 • 3. Dokonanie opłaty wpisowej.

 • Opłata wynosi 100 zł (nie dotyczy okresu objętego promocją).
 • 4. Wizyta w biurze rekrutacji WSPA.

 • Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze rekrutacji WSPA.
 • Promocje na Studia Wyższe - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie


  15% dla zdecydowanych

  Promocja trwa od 02.05.2020 r. do 31.07.2020 r. i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia wyższe.
  Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 15%.

  Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

  Promocja dotyczy absolwentów WSPA tj. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia I lub II stopnia w roku akademickim 2020/2021.
  Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

  Dodatkowe 5%

  Promocja trwa od 02.05.2020 r. do 30.09.2020 r. i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty na studia oraz uregulują czesne za rok (zgodnie z harmonogramem płatności).
  Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 5%.

  Drugi kierunek 50%

  Promocja „Drugi kierunek 50%” dotyczy studentów WSPA, którzy rozpoczną studia na drugim kierunku w roku akademickim 2020-2021 lub kandydatów na studia, podejmujących naukę na dwóch kierunkach w roku akademickim 2020-2021.
  Promocja polega na obniżeniu czesnego na drugim kierunku o 50%.

  Poleć na WSPA

  Promocja „Poleć na WSPA” dotyczy studentów, których krewni lub znajomi rozpoczną studia wyższe w WSPA w roku akademickim 2020/2021.
  Promocja polega na obniżeniu czesnego o 10% w jednym semestrze nauki za każdą zgłoszoną osobę na studia wyższe.

  Szczegółowe informacje na temat aktualnych promocji: https://wspa.pl/promocje-i-znizki/

  Organizacje studenckie - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie


  Wyspa to przede wszystkim studenci. Dla nich czas studiów to niepowtarzalna okazja posmakowania „życia studenckiego” w pełnym tego słowa znaczeniu.

  Nasi studenci aktywnie działają w organizacjach studenckich, kołach naukowych i samorządzie uczelnianym, dzięki czemu rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Liczne projekty zrealizowane przez studentów WSPA od konferencji naukowych , po imprezy studenckie takie jak Medykalia z Wyspą, nadają specyficzny charakter naszej uczelni.

  Życie studenckie to dobra zabawa, ale także cenne doświadczenia i nowe znajomości. Działalność dodatkowa podjęta w trakcie studiów zwiększa szansę naszych studentów na rynku pracy, dając im cenne doświadczenia zawodowe.

  Działające na Wyspie organizacje, koła i kluby studenckie:

 • Samorząd Studentów WSPA
 • Koło Naukowe WySPA.TV
 • Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych
 • Wyspa Socjologów
 • Koło Naukowe Studentów Informatyki DevNull
 • Koło Naukowe Finansistów
 • Polecane Uczelnie w Lublinie