Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

Adres: ul. Bursaki 12

20-150 Lublin

TEL. 81 452 94 73

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - NOWOŚĆ! Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Filia w Wodzisławiu Śląskim)

Filmy - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni... - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

WSPA – najstarsza uczelnia prywatna w Lublinie!

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie jest najstarszą lubelską niepubliczną szkołą wyższą, założoną w 1998 roku na podstawie zgody Ministra Edukacji Narodowej. Uczelnia powstała z inicjatywy Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych, które na rynku edukacyjnym działa od 1992 roku. Celem działalności uczelni jest kształcenie nowoczesnych kadr z dziedziny administracji i zarządzania, które będą spełniały wymagania współczesnego rynku pracy. Od początku działalności WSPA kładzie nacisk na wysoki poziom kształcenia, a także dostosowuje ofertę edukacyjną do zmieniających się potrzeb pracodawców. Uczelnia jest doceniana ze względu na wysokie standardy akademickie, świetne zaplecze naukowe, a także wykwalifikowaną kadrę pedagogów.

W pierwszym roku działalności WSPA utworzyła specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem. Na pierwszy rok studiów zapisało się wtedy 415 studentów. Obecnie na uczelni kształci się blisko półtora tysiąca studentów na studiach I i II stopnia, a także na studiach podyplomowych. Uczelnię nadzoruje założyciel szkoły, a także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizacją bieżących zadań zajmują się rektor i kanclerz uczelni. .

Dlaczego WSPA? - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

Co nas wyróżnia?

 • kształcimy według europejskich standardów edukacyjnych,
 • przekazujemy wiedzę praktyczną, przystosowaną do wymogów rynku pracy,
 • programy studiów konsultujemy z pracodawcami,
 • mamy innowacyjne podejście do nauki,
 • zajęcia prowadzimy w ramach warsztatów i projektów,
 • posiadamy przyjazną kadrę dydaktyczną,
 • u nas panuje partnerska atmosfera,
 • wspieramy aktywne życie studenckie,
 • oferujemy atrakcyjne warunki wymiany międzynarodowej,
 • jesteśmy w dogodnej lokalizacji,
 • posiadamy certyfikat TÜV,
 • posiadamy specjalistycznie wyposażone pracownie.
 • Kryminologia - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

  Studiuj Kryminologię w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie!


  Rekrutacja - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie


  Wysoki poziom kształcenia, nacisk na naukę umiejętności

  Studenci Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie mogą mieć pewność, że każdy wybrany przez nich kierunek będzie zrealizowany według najwyższych standardów akademickich. W trakcie kształcenia studenci zdobywają zarówno wiedzę merytoryczną, jak i rozległe umiejętności praktyczne. Uczelnia kładzie nacisk na praktyczną naukę w trakcie warsztatów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych i praktyk zawodowych. Studenci kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, w której skład wchodzą nie tylko nauczyciele akademiccy, ale również specjaliści praktycy w danej dziedzinie. Dzięki temu już na etapie kształcenia mogą poznać wybrany zawód także od strony praktycznej. Absolwenci studiów są kompleksowo przygotowani do pracy w wybranym zawodzie i cieszą się dobrą renomą wśród pracodawców zarówno na lokalnym rynku pracy, jak i krajowym oraz międzynarodowym.

  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji działa według europejskich standardów edukacyjnych, konsultuje kierunki i specjalności z przedstawicielami biznesu. Daje również studentom sporo swobody, jeśli chodzi o układanie programu studiów i wybór zajęć. Mogą oni kształcić się w tych dziedzinach i kierunkach, w których chcą specjalizować się w przyszłości. Procedura rekrutacyjna na WSPA jest wyjątkowo prosta – wystarczy wypełnić i złożyć dokumenty rekrutacyjne. Na uczelnię nie ma egzaminów ani wielostopniowej rekrutacji. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  Przyjdź i zapytaj o szczegóły! Nasi pracownicy pomogą Ci wypełnić dokumenty i przeprowadzą Cię przez procedurę rekrutacyjną. U nas nie ma egzaminów wstępnych - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Terminy, zasady i szczegóły rekrutacji w semestrze zimowym

  Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie


  Terminy rekrutacji na semestr zimowy:
  01 czerwiec 2017 r. - 30 wrzesień 2017 r.

  Rekrutacja kandydatów na studia składa się z następujących etapów:


  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA

 • Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA
 • 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (format 35mm x 45 mm),
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją),
 • Dla kandydatów na Studia Inżynierskie (Informatyka, Gospodarka Przestrzenna, Transport, Architektura) - zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki. Badanie należy wykonać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy,

 • Dla kandydatów na kierunek Architektura - teczka z wykonanymi przez kandydata rysunkami (Prace powinny być podpisane).

  Teczka przedkładana przez kandydata powinna zawierać minimum 3 wykonane samodzielnie rysunki odręcznie w technice ołówkowej, na arkuszach formatu minimum A3 w kategoriach:
  - rysunek z natury
  - rysunek z wyobraźni
  - kompozycja z prostych brył geometrycznych

  Rekrutacja na kierunek Architektura
  do 22 września 2017 r. – składanie dokumentów
  23 września 2017 r. – lista osób zakwalifikowanych do rozmowy
  25 września 2017 r. – rozpoczęcie rozmów kwalifikacyjnych
  28 września 2017 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji
 • 3. Dokonanie opłaty wpisowej.

 • Opłata wynosi 100 zł (nie dotyczy okresu objętego promocją).
 • 4. Wizyta w biurze rekrutacji WSPA.

 • Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze rekrutacji WSPA.
 • Promocje na Studia Wyższe - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie


  15% dla zdecydowanych

  Promocja trwa od 02.05.2020 r. do 31.07.2020 r. i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia wyższe.
  Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 15%.

  Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

  Promocja dotyczy absolwentów WSPA tj. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia I lub II stopnia w roku akademickim 2020/2021.
  Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

  Dodatkowe 5%

  Promocja trwa od 02.05.2020 r. do 30.09.2020 r. i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty na studia oraz uregulują czesne za rok (zgodnie z harmonogramem płatności).
  Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 5%.

  Drugi kierunek 50%

  Promocja „Drugi kierunek 50%” dotyczy studentów WSPA, którzy rozpoczną studia na drugim kierunku w roku akademickim 2020-2021 lub kandydatów na studia, podejmujących naukę na dwóch kierunkach w roku akademickim 2020-2021.
  Promocja polega na obniżeniu czesnego na drugim kierunku o 50%.

  Poleć na WSPA

  Promocja „Poleć na WSPA” dotyczy studentów, których krewni lub znajomi rozpoczną studia wyższe w WSPA w roku akademickim 2020/2021.
  Promocja polega na obniżeniu czesnego o 10% w jednym semestrze nauki za każdą zgłoszoną osobę na studia wyższe.

  Szczegółowe informacje na temat aktualnych promocji: https://wspa.pl/promocje-i-znizki/

  Organizacje studenckie - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie


  Wyspa to przede wszystkim studenci. Dla nich czas studiów to niepowtarzalna okazja posmakowania „życia studenckiego” w pełnym tego słowa znaczeniu.

  Nasi studenci aktywnie działają w organizacjach studenckich, kołach naukowych i samorządzie uczelnianym, dzięki czemu rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Liczne projekty zrealizowane przez studentów WSPA od konferencji naukowych , po imprezy studenckie takie jak Medykalia z Wyspą, nadają specyficzny charakter naszej uczelni.

  Życie studenckie to dobra zabawa, ale także cenne doświadczenia i nowe znajomości. Działalność dodatkowa podjęta w trakcie studiów zwiększa szansę naszych studentów na rynku pracy, dając im cenne doświadczenia zawodowe.

  Działające na Wyspie organizacje, koła i kluby studenckie:

 • Samorząd Studentów WSPA
 • Koło Naukowe WySPA.TV
 • Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych
 • Wyspa Socjologów
 • Koło Naukowe Studentów Informatyki DevNull
 • Koło Naukowe Finansistów