Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

TEL. +48 (81) 537 58 70,
+48 (81) 537 58 80

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Administracja i zarządzanie publiczne (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Analityka gospodarcza Zobacz więcej Anglistyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Animacja kultury (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Archeologia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Architektura informacji Zobacz więcej
Archiwistyka i nowoczesne zarządzenie zapisami informacyjnymi (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Bezpieczeństwo narodowe (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Bezpieczeństwo wewnętrzne (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Biologia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Biologia (w jęz. angielskim) (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Biotechnologia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Business Analytics and data science (w jęz. angielskim) Zobacz więcej Chemia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
E-edytorstwo i techniki redakcyjne (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Ekobiznes Zobacz więcej
Ekonomia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Europeistyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Filologia polska (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Filozofia Zobacz więcej Finanse i rachunkowość (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Fizyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Geografia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Geowizualizacja historyczna i archeologiczna NOWOŚĆ! Zobacz więcej Germanistyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Hispanistyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Historia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Informatyka Zobacz więcej
International Relations (studia w j. ang.) (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Italianistyka Zobacz więcej Jazz i muzyka estradowa (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Kognitywistyka Zobacz więcej Kreatywność społeczna Zobacz więcej Kryminologia Zobacz więcej
Kulturoznawstwo (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Lingwistyka stosowana (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Logistyka Zobacz więcej
Logopedia z audiologią Zobacz więcej Marketing i lobbing polityczny Zobacz więcej Matematyka Zobacz więcej
Matematyka w finansach (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Międzynarodowe stosunki gospodarcze NOWOŚĆ (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Nauczanie informatyki i matematyki Zobacz więcej
Pedagogika (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Pedagogika resocjalizacyjna (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Politologia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie Zobacz więcej Portugalistyka Zobacz więcej Portugalistyka - studia portugalsko - brazylijskie Zobacz więcej
Praca socjalna (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Prawno - administracyjny (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Prawno - biznesowy Zobacz więcej
Produkcja medialna Zobacz więcej Public relations i zarządzanie informacją (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Romanistyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Rusycystyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Socjologia Zobacz więcej Socjologia cyfrowa Zobacz więcej
Społeczeństwo informacyjne (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Stosunki międzynarodowe (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Strategiczne studia wschodnioeuropejskie (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Studia miejskie (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Studia śródziemnomorskie Zobacz więcej Sustainability Management (w jęz. angielskim) NOWOŚĆ Zobacz więcej
Technologie cyfrowe w animacji kultury (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Tourism Management (studia w j. ang.) Zobacz więcej Turystyka historyczna Zobacz więcej
Turystyka i rekreacja (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Ukrainistyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Zarządzanie (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Zarządzanie w politykach publicznych Zobacz więcej

Studia Inżynierskie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Administracja publiczna Zobacz więcej Analityka gospodarcza Zobacz więcej Anglistyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Animacja kultury (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Archeologia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Architektura informacji Zobacz więcej
Archiwistyka i elektroniczne zarządzanie dokumentacją Zobacz więcej Bezpieczeństwo narodowe Zobacz więcej Bezpieczeństwo wewnętrzne (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Biologia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Biologia (w jęz. angielskim) (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Biotechnologia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Business Analytics and data science (w jęz. angielskim) Zobacz więcej Chemia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Chemistry (w jęz. angielskim) (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej E-edytorstwo i techniki redakcyjne (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Zobacz więcej
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Ekonomia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Filologia polska (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Filozofia Zobacz więcej Finanse i rachunkowość Zobacz więcej FinTech Zobacz więcej
Fizyka techniczna Zobacz więcej Geografia Zobacz więcej Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe Zobacz więcej
Geoinformatyka Zobacz więcej Germanistyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Grafika (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Graphic arts (w jęz. angielskim) Zobacz więcej Hispanistyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Historia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Informatyka Zobacz więcej Intercultural Communication in Education and the Workplace (studia płatne w j. ang.) Zobacz więcej International political communication (w jęz. angielskim) (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
International Relations (studia w j. ang.) (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Inżynieria nowoczesnych materiałów Zobacz więcej IT Cyber Security (studia w j. ang.) Zobacz więcej
Jazz i muzyka estradowa (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Kognitywistyka Zobacz więcej Kreatywność i projektowanie społeczne Zobacz więcej
Kryminologia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Kulturoznawstwo (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Lingwistyka stosowana (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Logistyka Zobacz więcej Logopedia z audiologią (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Matematyka Zobacz więcej
Matematyka w finansach Zobacz więcej Międzynarodowe stosunki gospodarcze NOWOŚĆ Zobacz więcej Migracje i mobilność NOWOŚĆ Zobacz więcej
Nauczanie informatyki i matematyki Zobacz więcej Nowe media NOWOŚĆ Zobacz więcej Pedagogika Zobacz więcej
Pedagogika resocjalizacyjna Zobacz więcej Politologia Zobacz więcej Praca socjalna Zobacz więcej
Prawno - administracyjny (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Prawno - menadżerski (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Produkcja medialna (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Public history in international relations (w jęz. angielskim) Zobacz więcej Romanistyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Rozwój zasobów ludzkich NOWOŚĆ (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Socjologia Zobacz więcej Stosunki międzynarodowe (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Technologie cyfrowe w animacji kultury (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Turystyka i rekreacja (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Wschodniosłowiańskie studia translatoryczne (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Zarządzanie (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Zobacz więcej Geoarcheologia NOWOŚĆ! Zobacz więcej Grafika Zobacz więcej
Malarstwo Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika specjalna (zobacz specjalizacje)
Prawo Psychologia (zobacz specjalizacje)

Filmy - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

Galeria ZDJĘĆ

UMCS dla wszystkich! - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

UMCS rozpoczyna kampanię społeczną

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej realizuje szereg projektów i ciekawych inicjatyw, które wychodzą daleko poza mury uczelni. Jedną z nich jest „UMCS dla wszystkich” – hasło rocznej kampanii, w której poruszane są ważne aspekty dotyczące stereotypów i narodowości. Udział w kampanii biorą udział zarówno polscy, jak i zagraniczni studenci, którzy opowiadają o tym, z jakimi stereotypami i błędnym myśleniem spotykają się w związku z krajem ich pochodzenia. Młodzi ludzie starają się przełamać te stereotypy i przekonać nas, że nie są one prawdziwe, a błędne i schematyczne myślenie powoduje szereg uproszczeń i uogólnień. Kampania porusza nie tylko tematykę stereotypów, ale również obyczajów, relacji międzyludzkich i bezpieczeństwa.

Kampania UMCS dla wszystkich jest początkiem większego projektu, w ramach którego będą publikowane kolejne filmy. Każdy z nich dotyczyć będzie trudnych polskich słów, z jakimi na co dzień zmagają się zagraniczni studenci. Nie chodzi tu jedynie o słowa trudne do wymówienia, a przede wszystkim o te, które są problemem ze względu na bariery międzykulturowe. Ta i inne kampanie z udziałem zagranicznych studentów jest jednym z działań, które UMCS realizuje w ramach wprowadzania w życie idei uczelni kompletnej i otwartej na obcokrajowców. Dzięki takim działaniom uczelnia zajęła pierwsze miejsce w Polsce w kategorii umiędzynarodowienie uniwersytetów w rankingu Fundacji Perspektyw.

* Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie realizuje ideę uczelni kompletnej oraz otwartej na obcokrajowców. Według raportu „Studenci zagraniczni w Polsce 2017” Fundacji Edukacyjnej Perspektywy znaleźliśmy się na I miejscu w Polsce w kategorii „umiędzynarodowienie uniwersytetów”, osiągając tym samym najwyższy współczynnik umiędzynarodowienia na poziomie 6,72%. W roku bieżącym na naszej Uczelni kształci się łącznie 1600 studentów zagranicznych.

O Uczelni UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

Studenci


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa uczelnia we wschodniej Polsce, której mury opuściło już ponad 266 tysiące absolwentów. Uczelnia kształci na 12 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, na 90 kierunkach studiów i blisko 300 specjalnościach. Oferuje także blisko 120 kierunków studiów podyplomowych i doktoranckich. Od wielu lat niesłabnącą popularnością cieszą się takie kierunki jak: prawo, finanse i rachunkowość, psychologia i anglistyka, lingwistyka stosowana, jazz i muzyka estradowa czy logistyka. Co roku do oferty studiów wprowadzane są również nowe kierunki, których programy są konsultowane z przedstawicielami pracodawców.

UMCS kształtuje nową ofertę edukacyjną, podejmując przy tym wszelkie starania, aby dostosować programy nauczania do aktualnych wymogów rynku pracy. Studenci UMCS mogą korzystać z nowoczesnych obiektów dydaktycznych i laboratoriów, m.in. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, Wydziale Politologii i Dziennikarstwa, Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, w Instytucie Informatyki czy też w Pracowni Technologii Światłowodów na Wydziale Chemii. Oprócz bardzo dobrych warunków do zdobywania wiedzy, studenci posiadają także szeroki wachlarz możliwości realizacji swoich pasji. Uniwersytet proponuje im atrakcyjne systemy stypendialne oraz możliwość rozwijania zainteresowań w licznych kołach naukowych, organizacjach studenckich, a także w 36 sekcjach oraz zespołach sportowych KU AZS UMCS Lublin. Pasjonaci kultury są zaś zapraszani do udziału w różnych grupach artystycznych i twórczych działających w słynnym Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.

Łącznie na wszystkich rodzajach studiów w UMCS kształci się około 16 tysięcy studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych. Od kilku lat Uniwersytet aktywnie i skutecznie prowadzi także promocję i rekrutację kandydatów na studia wśród cudzoziemców. Efektem jest fakt, że obecnie w murach Uczelni kształci się aż 1600 studentów zagranicznych! Nietuzinkową cechą wyróżniającą UMCS jest kampus studencki zlokalizowany w centrum miasta, na który składają się: budynki dydaktyczne, 9 domów studenckich o najwyższym standardzie, stołówka akademicka "Trójka", kluby, obiekty sportowe i kulturalne, biblioteka itp. Samo Miasteczko, oprócz swych walorów mieszkaniowych, jest także doskonale zaprojektowanym zespołem urbanistycznym, zasługującym na trwałe miejsce w historii architektury XX wieku.Rok założenia: 23 października 1944

Studenci ogółem: ok. 16 tys.

Studenci cudzoziemcy: ok. 1600

Nauczyciele akademiccy: ok. 1700


Władze uczelni:

 • prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Rektor UMCS w Lublinie
 • dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS - Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką
 • prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki – Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej
 • prof. dr hab. Dorota Kołodyńska – Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia
 • dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS – Prorektor ds. ogólnych
 • Strona internetowej rejestracji kandydatów na studia: https://rekrutacja.umcs.pl/


  fasada budynku umcswyklad na umcslaboratorium na umcsstudenci umcs

  Rekrutacja krok po kroku - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie


  JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS:

  KROK 1: Zapoznaj się z naszymi kierunkami, zasadami rekrutacji oraz terminami.

  Wybierz swój wymarzony kierunek – wszystkie szczegóły na jego temat znajdziesz w naszym katalogu. Sprawdź, czy na wybranym przez Ciebie kierunku prowadzone są egzaminy wstępne.

  KROK 2: Załóż konto i uzupełnij swoje dane.

  Załóż konto. Uzupełnij wszystkie dane i upewnij się, że są poprawne. Pamiętaj o wprowadzeniu ocen do systemu. Zapisz się na wybrany przez siebie kierunek. Jeśli zapisałeś się na więcej, niż jeden kierunek, koniecznie ustaw priorytety!

  KROK 3: Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

  Opłatę należy wnieść poprzez system rekrutacyjny przed zakończeniem rejestracji.

  KROK 4: Sprawdź wyniki rekrutacji.

  Zaloguj się na swoje konto w systemie i sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany na studia.

  KROK 5: Złóż komplet dokumentów.

  Po zakwalifikowaniu na studia dostarcz dokumenty zgodnie z informacjami zamieszczonymi w systemie - w opisie kierunku studiów.


  Broszura informacyjna do pobrania

  Studenci - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

  Blisko 16 tysięcy studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej aktywnie podejmuje inicjatywy m.in. w ramach samorządu uczelnianego, samorządów wydziałowych, kół naukowych i organizacji studenckich.

  Ich zaangażowanie w działalność naukową i kulturalną cieszy się uznaniem na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Co roku najaktywniejsi studenci uczestniczą w programach stypendialnych i wymianie międzynarodowej. Organizują panele dyskusyjne, wykłady, konferencje naukowe oraz imprezy o charakterze kulturalnym i artystycznym. Przygotowują wystawy, warsztaty, pokazy, kabarety, koncerty, imprezy otrzęsinowe, wyjazdy szkoleniowe i integracyjne.

  Centrum działań artystycznych społeczności studenckiej jest Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.

  Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym są Lublinalia. Studenckie Dni Kultury to okazja dla całego środowiska żaków do zaprezentowania osiągnięć własnych, wydziałowych i ogólnouniwersyteckich.

  Studenci UMCS mogą korzystać z pomocy Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich, Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego czy doradztwa zawodowego w Biurze Rozwoju Kompetencji.

  Zobacz Miasteczko UMCS

  Film promujący Uczelnię - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie


  UMCS jest niezwykłym miejscem, w którym spotykają się młodzi ludzie pełni pasji. Każdy z nich ma swoją szczególną historię. Każdy z nich podąża inną drogą, podczas której podejmuje różne decyzje. Dla jednych wybór własnej ścieżki był oczywisty, dla innych mniej, a są też tacy, którzy wciąż szukają. Nie ma w tym nic złego - okres studiów powinien służyć ciągłemu rozwijaniu się.

  Wyzwania i komplikacje są nieodłączną częścią tej podróży. Kiedy młodzi bohaterowie potrzebują przerwy, zawsze mogą się zatrzymać i spojrzeć na wszystko z innej perspektywy, a potem wrócić na swoją drogę lub zmienić ją na inną. Niezależnie od wyboru, ważne jest, aby pozostać sobą i czerpać satysfakcję z tego, co się robi. UMCS daje tę szansę i to właśnie chcemy przekazać filmem promocyjnym pt. „UMCS – zmieniamy się z Tobą”.

  Scenariusz to historia kilku bohaterów, której rozwój śledzimy od etapu dzieciństwa, aż po ten studencki. Film pokazuje związek młodych ludzi z naszym Uniwersytetem, a także przedstawia w interesujący sposób rolę, jaką odgrywa w ich życiu uczelnia i społeczność akademicka. Zdjęcia były realizowane w kilku jednostkach UMCS, m.in. w ECOTECH-COMPLEX, Pracowni Technologii Światłowodów czy Centrum Kultury Fizycznej. Film niejako „przy okazji” promuje potencjał naukowy, badawczy, artystyczny i sportowy uczelni. Główną osią jest bowiem historia i „droga” bohaterów.

  Naszym zamiarem było także, aby film przedstawił UMCS jako uczelnię z tradycją, która jednocześnie podąża za dynamicznie zmieniającym się światem i jest otwarta zarówno na młodych ludzi, jak i wdrażanie nowych rozwiązań. Poprzez przedstawienie różnorodności oraz wszechstronności społeczności akademickiej, pokazujemy UMCS jako miejsce wielu szans i możliwości, a także jako uczelnię kompletną, w której studenci mogą uzyskać wiedzę i dobre wykształcenie, jednocześnie mając szansę realizacji swoich pasji i zainteresowań.

  Film został zrealizowany w ramach projektu „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji oraz rozwój usług elektronicznych na UMCS w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.