Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

TEL. 81 537 58 80

Filmy - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

Galeria ZDJĘĆ

UMCS dla wszystkich! - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

UMCS rozpoczyna kampanię społeczną

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej realizuje szereg projektów i ciekawych inicjatyw, które wychodzą daleko poza mury uczelni. Jedną z nich jest „UMCS dla wszystkich” – hasło rocznej kampanii, w której poruszane są ważne aspekty dotyczące stereotypów i narodowości. Udział w kampanii biorą udział zarówno polscy, jak i zagraniczni studenci, którzy opowiadają o tym, z jakimi stereotypami i błędnym myśleniem spotykają się w związku z krajem ich pochodzenia. Młodzi ludzie starają się przełamać te stereotypy i przekonać nas, że nie są one prawdziwe, a błędne i schematyczne myślenie powoduje szereg uproszczeń i uogólnień. Kampania porusza nie tylko tematykę stereotypów, ale również obyczajów, relacji międzyludzkich i bezpieczeństwa.

Kampania UMCS dla wszystkich jest początkiem większego projektu, w ramach którego będą publikowane kolejne filmy. Każdy z nich dotyczyć będzie trudnych polskich słów, z jakimi na co dzień zmagają się zagraniczni studenci. Nie chodzi tu jedynie o słowa trudne do wymówienia, a przede wszystkim o te, które są problemem ze względu na bariery międzykulturowe. Ta i inne kampanie z udziałem zagranicznych studentów jest jednym z działań, które UMCS realizuje w ramach wprowadzania w życie idei uczelni kompletnej i otwartej na obcokrajowców. Dzięki takim działaniom uczelnia zajęła pierwsze miejsce w Polsce w kategorii umiędzynarodowienie uniwersytetów w rankingu Fundacji Perspektyw.

* Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie realizuje ideę uczelni kompletnej oraz otwartej na obcokrajowców. Według raportu „Studenci zagraniczni w Polsce 2017” Fundacji Edukacyjnej Perspektywy znaleźliśmy się na I miejscu w Polsce w kategorii „umiędzynarodowienie uniwersytetów”, osiągając tym samym najwyższy współczynnik umiędzynarodowienia na poziomie 6,72%. W roku bieżącym na naszej Uczelni kształci się łącznie 1600 studentów zagranicznych.

Film promujący Uczelnię - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie


UMCS jest niezwykłym miejscem, w którym spotykają się młodzi ludzie pełni pasji. Każdy z nich ma swoją szczególną historię. Każdy z nich podąża inną drogą, podczas której podejmuje różne decyzje. Dla jednych wybór własnej ścieżki był oczywisty, dla innych mniej, a są też tacy, którzy wciąż szukają. Nie ma w tym nic złego - okres studiów powinien służyć ciągłemu rozwijaniu się.

Wyzwania i komplikacje są nieodłączną częścią tej podróży. Kiedy młodzi bohaterowie potrzebują przerwy, zawsze mogą się zatrzymać i spojrzeć na wszystko z innej perspektywy, a potem wrócić na swoją drogę lub zmienić ją na inną. Niezależnie od wyboru, ważne jest, aby pozostać sobą i czerpać satysfakcję z tego, co się robi. UMCS daje tę szansę i to właśnie chcemy przekazać filmem promocyjnym pt. „UMCS – zmieniamy się z Tobą”.

Scenariusz to historia kilku bohaterów, której rozwój śledzimy od etapu dzieciństwa, aż po ten studencki. Film pokazuje związek młodych ludzi z naszym Uniwersytetem, a także przedstawia w interesujący sposób rolę, jaką odgrywa w ich życiu uczelnia i społeczność akademicka. Zdjęcia były realizowane w kilku jednostkach UMCS, m.in. w ECOTECH-COMPLEX, Pracowni Technologii Światłowodów czy Centrum Kultury Fizycznej. Film niejako „przy okazji” promuje potencjał naukowy, badawczy, artystyczny i sportowy uczelni. Główną osią jest bowiem historia i „droga” bohaterów.

Naszym zamiarem było także, aby film przedstawił UMCS jako uczelnię z tradycją, która jednocześnie podąża za dynamicznie zmieniającym się światem i jest otwarta zarówno na młodych ludzi, jak i wdrażanie nowych rozwiązań. Poprzez przedstawienie różnorodności oraz wszechstronności społeczności akademickiej, pokazujemy UMCS jako miejsce wielu szans i możliwości, a także jako uczelnię kompletną, w której studenci mogą uzyskać wiedzę i dobre wykształcenie, jednocześnie mając szansę realizacji swoich pasji i zainteresowań.

Film został zrealizowany w ramach projektu „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji oraz rozwój usług elektronicznych na UMCS w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Poznaj nasze media społecznościowe - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

............
............

O uczelni - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

Studenci


Lubelski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to uczelnia z ogromną tradycją edukacyjną, a jednocześnie największa szkoła wyższa we wschodniej Polsce. Cieszy się ogromną popularnością wśród studentów ze względu na dużą i różnorodną ofertę edukacyjną na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, a także studiach podyplomowych. W strukturze organizacyjnej UMSC znajduje się 11 wydziałów w Lublinie oraz Wydział Zamiejscowy w Puławach. Aktualnie studenci mają do wyboru ponad 80 kierunków oraz około 250 specjalności w naukach ścisłych, społecznych, humanistycznych i przyrodniczych. Równie bogata jest oferta studiów podyplomowych i doktoranckich, których jest już ponad 120 kierunków. Oferta dydaktyczna uczelni nieustannie się rozrasta, a jednocześnie jest modyfikowana i dopasowywana do potrzeb aktualnego rynku pracy. Do tej pory uczelnię opuściło 235 tysięcy absolwentów, którzy dobrze radzą sobie na rynku pracy. Dyplom ukończenia UMCS jest bowiem dla pracodawców informacją, że mają do czynienia z wykształconym i świetnie przygotowanym specjalistą w swoim zawodzie.

Rozbudowana oferta kształcenia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej nieustannie wprowadza nowe kierunki i specjalności konsultowane z pracodawcami. Dzięki temu studenci mogą mieć pewność, że kształcą się w tych dziedzinach, na które jest realne zapotrzebowanie na rynku pracy. Co roku oblegane i wyjątkowo popularne wśród studentów są takie kierunki, jak prawo, psychologia, anglistyka, lingwistyka stosowana, finanse i rachunkowość, logistyka, a także muzyka estradowa. Wybór kierunków jest na tyle duży, że coś dla siebie bez problemu znajdą zarówno osoby szukające dla siebie ścisłych kierunków, jak i studenci, którym zależy na rozwoju w naukach humanistycznych i społecznych.

Doskonałe zaplecze edukacyjne

UMCS w Lublinie to nie tylko świetna oferta edukacyjna, ale również zaplecze dydaktyczne na światowym poziomie. Studenci uczelni mają do dyspozycji nowoczesne, świetnie wyposażone obiekty dydaktyczne i laboratoria, między innymi w Instytucie Informatyki, na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, a także w Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych na Wydziale Chemii czy w Inkubatorze Medialno-Artystycznym. Zarówno kierunki ścisłe, jak i społeczne czy humanistyczne są realizowane w warunkach spełniających najwyższe, światowe standardy. Poza samą nauką, studenci mają również możliwość uczestniczenia w stowarzyszeniach studenckich, kołach naukowych, sekcjach sportowych, grupach artystycznych czy twórczych. Po wykładach i ćwiczeniach jest więc możliwość rozwijania zainteresowań i realizowania własnych pasji. Mocno rozbudowany jest również system stypendiów oraz nagród dla najlepszych studentów. Osoby wyróżniające się nie tylko w nauce, ale również mające osiągnięcia w ramach swoich zainteresowań, mogą liczyć na stypendia i inne rodzaje uczelnianego wsparcia. 

Rok założenia: 23 października 1944

Studenci ogółem: ok. 24 tys.

Studenci cudzoziemcy: ok. 1600

Nauczyciele akademiccy: ok. 1700

Władze uczelni w kadencji 2016-2020:

 • prof. dr hab. Stanisław Michałowski – Rektor UMCS w Lublinie
 • dr hab. Alina Orłowska - Prorektor ds. Kształcenia
 • prof. dr hab. Urszula Bobryk – Prorektor ds. Studenckich
 • dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. nadzw. – Prorektor ds. Ogólnych
 • prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarunarodowej
 • Strona internetowej rejestracji kandydatów na studia: www.irk.umcs.pl

  Zapisz się do newslettera dla Kandydatów! Wejdź na www.hello.umcs.pl!


  Rekrutacja krok po kroku - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie  UWAGA KANDYDACI!!
  1 kwietnia 2019 r. rusza rejestracja i wnoszenie opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na większości kierunków na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

  Przewodnik Kandydata  JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS:

  Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na
  www.kandydat.umcs.pl


  Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

  Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

  Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

  Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
  Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

  Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
  Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

  Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

  Kalendarz rekrutacyjny znajduje się tutaj: Kalendarz

  Nie zwlekaj! Zarejestruj się juz dziś!


  Każdy student przyjęty na I rok studiów, podpisuje z Uczelnią umowę o świadczenie usług edukacyjnych.

  Zapisz się do newslettera dla Kandydatów! - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

  Chcesz wiedzieć, co ciekawego dzieje się na UMCS?
  A może interesuje Cię udział w naszych najważniejszych wydarzeniach?
  Nie zwlekaj! Dołącz do newslettera!
  www.hello.umcs.pl

  Studenci - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

  Blisko 28 tysięcy studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej aktywnie podejmuje inicjatywy m.in. w ramach samorządu uczelnianego, samorządów wydziałowych, kół naukowych i organizacji studenckich.

  Ich zaangażowanie w działalność naukową i kulturalną cieszy się uznaniem na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Co roku najaktywniejsi studenci uczestniczą w programach stypendialnych i wymianie międzynarodowej. Organizują panele dyskusyjne, wykłady, konferencje naukowe oraz imprezy o charakterze kulturalnym i artystycznym. Przygotowują wystawy, warsztaty, pokazy, kabarety, koncerty, imprezy otrzęsinowe, wyjazdy szkoleniowe i integracyjne.

  Centrum działań artystycznych społeczności studenckiej jest Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka”.

  Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym są Kozienalia. Studenckie Dni Kultury to okazja dla całego środowiska żaków do zaprezentowania osiągnięć własnych, wydziałowych i ogólnouniwersyteckich.

  Studenci UMCS mogą korzystać z pomocy Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich, Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz Poradni psychologicznej.

  A może Puławy...? - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

  Zachęcamy do obejrzenia nowego spotu promocyjnego, który prezentuje walory studiowania oraz bogatą ofertę kształcenia na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Puławach.

  Zobacz jak fajne może być studiowanie w Puławach!  Wychowanie fizyczne – nowy kierunek studiów na UMCS

  Kandydacie! Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powstał nowy kierunek kształcenia – wychowanie fizyczne. Będą to studia I stopnia o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Zamiejscowym w Puławach zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

   WF UMCS Puławy


  Profesjonalna kadra dydaktyczna pomoże ci zgłębić wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej, podstaw nauk medycznych, ale również pedagogiki i psychologii, etyki, a nawet w niezbędnym wymiarze (i z możliwością samodzielnego profilowania pod kątem planowanej przyszłości zawodowej) prawa i ekonomii.

  Inne atuty
  Będziesz miał możliwość zdobyć doświadczenie, odbywając praktyki Klubie Sportowym Wisła Puławy, Klubie Sportowym Azoty Puławy S.A. bądź w szkołach podstawowych oraz ponadgimnazjalnych w Puławach. Dodatkowo po ukończeniu studiów będziesz mógł się wykazać znajomością wybranego języka obcego na poziomie B2, co umożliwi ci podjęcie pracy także za granicą.
  Zdobyte na tym kierunku kwalifikacje pozwolą ci w przyszłości osiągnąć zawodowy sukces!

  Co możesz robić po studiach?

  Ukończenie kierunku przygotuje cię do:
  • podjęcia pracy nauczyciela przedmiotu wychowanie fizyczne w szkołach na różnym poziomie kształcenia,
  • prowadzenia innych zajęć ruchowych,
  • pracy w klubach sportowych, siłowniach, salach fitness itp.,
  • pracy w jednostkach organizacyjnych zajmujących się szeroko rozumianą kulturą fizyczną,
  • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w tym obszarze.

  Zasady kwalifikacji
  Studia pierwszego stopnia stacjonarne:
  • jeden przedmiot maturalny spośród wymienionych: biologia, chemia, fizyka, język polski

  Studia pierwszego stopnia niestacjonarne:
  • rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

  Ważne! Z uwagi na charakter studiów warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.
  Sprawdź pełną ofertę na stronie: IRK UMCS

  Aplikacja mobilna ✯ UMCS - rekrutacja - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

  Kandydaci na studia! Zarejestrowaliście się już na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów i potrzebujecie mobilnego dostępu do swojego konta? Wypróbujcie naszą nową aplikację mobilną „UMCS – rekrutacja”!

  Aplikacja mobilna ✯ UMCS - rekrutacja

  Aplikacja mobilna „UMCS – rekrutacja” to narzędzie zaprojektowane na potrzeby Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ułatwiające Kandydatom przejście przez proces rekrutacji na studia. Umożliwia otrzymywanie najistotniejszych informacji dotyczących rekrutacji na studia za pośrednictwem telefonu komórkowego wyposażonego w system Android 4.0 (lub nowszy).

  Za pomocą aplikacji będziesz mógł na bieżąco monitorować wyniki kwalifikacji na studia oraz poznasz szczegółowe informacje o rekrutacji, np. dowiesz się, jaka jest wysokość opłaty rekrutacyjnej oraz jakie dokumenty należy złożyć, aby zostać wpisanym na listę studentów.

  Podstawową zaletą aplikacji jest możliwość oderwania się od ekranu komputera w oczekiwaniu na informacje o wyznaczonym terminie składania dokumentów lub zaproszeniach na rozmowy kwalifikacyjne. Możesz spokojnie wyjść w domu – my zadbamy o to, abyś był na bieżąco ze wszystkimi ważnymi informacjami dotyczącymi rekrutacji. Nie musisz się już martwić, że przegapisz termin składania dokumentów na konkretnym Wydziale – aplikacja poinformuje Cię, jakie działania musisz podjąć, żeby dostać się na studia na UMCS.

  Jednym z walorów aplikacji jest możliwość ustawienia częstotliwości powiadomień i wiadomości przychodzących – aktualizacja informacji może następować nawet co godzinę!

  Aplikacja umożliwia śledzenie profilu UMCS na Facebooku oraz Instagramie, dzięki czemu dowiesz się, co obecnie dzieje się na Uniwersytecie, jakie organizujemy wydarzenia oraz czym zajmują się nasi studenci. Jest to również szansa na wzięcie udziału w licznych konkursach organizowanych przez UMCS!

  Co zrobić żeby mieć mobilny dostęp do najważniejszych informacji dotyczących rekrutacji na studia?

  To proste – wystarczy założyć konto na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.lublin.pl), pobrać aplikację „UMCS – rekrutacja” i zalogować się. Aplikacja automatycznie zsynchronizuje się z Twoim kontem założonym w IRK i będzie przesyłała Ci spersonalizowane wiadomości dotyczące Twoich wymarzonych studiów na UMCS.

  Aby pobrać aplikację „UMCS – rekrutacja” możesz:
  1) kliknąć tutaj,
  2) odwiedzić sklep GooglePlay i wpisać w wyszukiwarkę hasło „UMCS”,
  3) zeskanować QR Kod ze strony wwww.irk.umcs.pl.

  Pobierz aplikację „UMCS – rekrutacja” już dziś!

  UWAGA!

  Rejestracja na studia jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.irk.umcs.lublin.pl. Aplikacja mobilna została stworzona, aby powiadamiać Cię o kolejnych krokach rekrutacji oraz wynikach kwalifikacji na studia.

  Korzystanie z aplikacji jest dobrowolne.