Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

TEL. 81 537 58 80

Galeria ZDJĘĆ

UMCS dla wszystkich - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

UMCS rozpoczyna kampanię społeczną
„UMCS dla wszystkich” - tym hasłem Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczyna kampanię społeczną z udziałem studentów polskich i zagranicznych. Poruszamy w niej ważny aspekt stereotypów i barier dotyczących innych narodowości.

Bohaterowie filmu to młodzi ludzie - studenci UMCS spontanicznie odpowiadający na pytania o funkcjonujące w społeczeństwie wyobrażenia na temat ich rodzimych krajów. Dowiadujemy się m.in., że w opinii publicznej pojawiają się stereotypy o mieszkańcach Bahrajnu - milionerach, o tym, że Turcy mówią po arabsku i jeżdżą tylko na wielbłądach, czy że w Zimbabwe nie znają nowoczesnych technologii. Studenci przekonują, że nie jest to prawda, a w tle pojawiają się przyciągające uwagę animacje pomagające zobrazować poruszaną problematykę.

Konwencja może wydawać się humorystyczna, jednak przedstawia ważny i ciągle aktualny problem społeczny. W sposób otwarty młodzież porusza tak ważne tematy jak bezpieczeństwo, obyczaje czy relacje międzyludzkie.

Rozpoczynająca się kampania społeczna z jednej strony zwraca uwagę na kulturowe zróżnicowanie świata w dobie migracji edukacyjnej, z drugiej zaś pokazuje zapotrzebowanie na rzetelną wiedzę i głębsze zrozumienie innych kultur. Nie rozpowszechniajmy więc utartych frazesów - poznajmy się najpierw i spróbujmy zrozumieć nawzajem!

Kampania promuje otwartość kulturową zarówno w społeczności akademickiej Uczelni, jak i wśród mieszkańców Lublina, ukazuje także otwartość młodzieży do poruszania trudnych tematów, a tym samym może przyczynić się do niwelowania funkcjonujących w świadomości społecznej uproszczonych i zabarwionych wartościująco obrazów dotyczących obcokrajowców.

Wkrótce opinii publicznej zostaną udostępnione kolejne filmy z tej serii. Najbliższy dotyczyć będzie najtrudniejszych polskich słów, z którymi zmagają się na co dzień studenci zagraniczni.
Zachęcam Państwa do zapoznania się i udostępniania zamieszczonego poniżej pierwszego z serii filmu rozpoczynającego kampanię społeczną z udziałem studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.*

* Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie realizuje ideę uczelni kompletnej oraz otwartej na obcokrajowców. Według raportu „Studenci zagraniczni w Polsce 2017” Fundacji Edukacyjnej Perspektywy znaleźliśmy się na I miejscu w Polsce w kategorii „umiędzynarodowienie uniwersytetów”, osiągając tym samym najwyższy współczynnik umiędzynarodowienia na poziomie 6,72%.
W roku bieżącym na naszej Uczelni kształci się łącznie 1600 studentów zagranicznych.

Film promujący Uczelnię - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie


UMCS jest niezwykłym miejscem, w którym spotykają się młodzi ludzie pełni pasji. Każdy z nich ma swoją szczególną historię. Każdy z nich podąża inną drogą, podczas której podejmuje różne decyzje. Dla jednych wybór własnej ścieżki był oczywisty, dla innych mniej, a są też tacy, którzy wciąż szukają. Nie ma w tym nic złego - okres studiów powinien służyć ciągłemu rozwijaniu się.

Wyzwania i komplikacje są nieodłączną częścią tej podróży. Kiedy młodzi bohaterowie potrzebują przerwy, zawsze mogą się zatrzymać i spojrzeć na wszystko z innej perspektywy, a potem wrócić na swoją drogę lub zmienić ją na inną. Niezależnie od wyboru, ważne jest, aby pozostać sobą i czerpać satysfakcję z tego, co się robi. UMCS daje tę szansę i to właśnie chcemy przekazać filmem promocyjnym pt. „UMCS – zmieniamy się z Tobą”.

Scenariusz to historia kilku bohaterów, której rozwój śledzimy od etapu dzieciństwa, aż po ten studencki. Film pokazuje związek młodych ludzi z naszym Uniwersytetem, a także przedstawia w interesujący sposób rolę, jaką odgrywa w ich życiu uczelnia i społeczność akademicka. Zdjęcia były realizowane w kilku jednostkach UMCS, m.in. w ECOTECH-COMPLEX, Pracowni Technologii Światłowodów czy Centrum Kultury Fizycznej. Film niejako „przy okazji” promuje potencjał naukowy, badawczy, artystyczny i sportowy uczelni. Główną osią jest bowiem historia i „droga” bohaterów.

Naszym zamiarem było także, aby film przedstawił UMCS jako uczelnię z tradycją, która jednocześnie podąża za dynamicznie zmieniającym się światem i jest otwarta zarówno na młodych ludzi, jak i wdrażanie nowych rozwiązań. Poprzez przedstawienie różnorodności oraz wszechstronności społeczności akademickiej, pokazujemy UMCS jako miejsce wielu szans i możliwości, a także jako uczelnię kompletną, w której studenci mogą uzyskać wiedzę i dobre wykształcenie, jednocześnie mając szansę realizacji swoich pasji i zainteresowań.

Film został zrealizowany w ramach projektu „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji oraz rozwój usług elektronicznych na UMCS w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Poznaj nasze media społecznościowe - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

............
............

O Uczelni... - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

Studenci


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa uczelnia we wschodniej Polsce, której mury opuściło już ponad 235 tysięcy absolwentów. Uczelnia kształci na 11 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, na ponad 80 kierunkach studiów i około 250 specjalnościach. Oferuje także blisko 120 kierunków studiów podyplomowych i doktoranckich. Od wielu lat niesłabnącą popularnością cieszą się takie kierunki jak: prawo, finanse i rachunkowość, psychologia i anglistyka, lingwistyka stosowana, jazz i muzyka estradowa czy logistyka. Co roku do oferty studiów wprowadzane są również nowe kierunki, których programy są konsultowane z przedstawicielami pracodawców. UMCS kształtuje nową ofertę edukacyjną, podejmując przy tym wszelkie starania, aby dostosować programy nauczania do aktualnych wymogów rynku pracy. Studenci UMCS mogą korzystać z nowoczesnych obiektów dydaktycznych i laboratoriów, m.in. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, w Instytucie Informatyki czy też w Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych na Wydziale Chemii oraz z Inkubatora Medialno-Artystycznego. Oprócz bardzo dobrych warunków do zdobywania wiedzy, studenci posiadają także szeroki wachlarz możliwości realizacji swoich pasji. Uniwersytet proponuje im atrakcyjne systemy stypendialne oraz możliwość rozwijania zainteresowań w licznych kołach naukowych, organizacjach studenckich, a także w 35 sekcjach oraz zespołach sportowych KU AZS UMCS Lublin. Pasjonaci kultury są zaś zapraszani do udziału w różnych grupach artystycznych i twórczych działających w słynnym Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”. Łącznie na wszystkich rodzajach studiów w UMCS kształci się około 24 tysięcy studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych. Od kilku lat Uniwersytet aktywnie i skutecznie prowadzi także promocję i rekrutację kandydatów na studia wśród cudzoziemców. Efektem jest fakt, że obecnie w murach Uczelni kształci się aż 1600 studentów zagranicznych! Nietuzinkową cechą wyróżniającą UMCS jest kampus studencki zlokalizowany w centrum miasta, na który składają się: budynki dydaktyczne, 9 domów studenckich o najwyższym standardzie, kluby, obiekty sportowe i kulturalne, biblioteka itp. Samo Miasteczko, oprócz swych walorów mieszkaniowych, jest także doskonale zaprojektowanym zespołem urbanistycznym, zasługującym na trwałe miejsce w historii architektury XX wieku.

Rok założenia: 23 października 1944

Studenci ogółem: ok. 24 tys.
Studenci cudzoziemcy: ok. 1600
Nauczyciele akademiccy: ok. 1700

Władze uczelni w kadencji 2016-2020:

 • prof. dr hab. Stanisław Michałowski – Rektor UMCS w Lublinie
 • dr hab. Alina Orłowska - Prorektor ds. Kształcenia
 • prof. dr hab. Urszula Bobryk – Prorektor ds. Studenckich
 • dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. nadzw. – Prorektor ds. Ogólnych
 • prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarunarodowej

 • Strona internetowej rejestracji kandydatów na studia: www.irk.umcs.pl
  Zapisz się do newslettera dla Kandydatów! Wejdź na www.hello.umcs.pl!

  Rekrutacja krok po kroku - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie  UWAGA KANDYDACI!!
  1 kwietnia 2019 r. rusza rejestracja i wnoszenie opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na większości kierunków na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

  Przewodnik Kandydata  JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS:

  Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na
  www.kandydat.umcs.pl


  Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

  Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

  Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

  Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
  Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

  Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
  Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

  Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

  Kalendarz rekrutacyjny znajduje się tutaj: Kalendarz

  Nie zwlekaj! Zarejestruj się juz dziś!


  Każdy student przyjęty na I rok studiów, podpisuje z Uczelnią umowę o świadczenie usług edukacyjnych.

  Zapisz się do newslettera dla Kandydatów! - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

  Chcesz wiedzieć, co ciekawego dzieje się na UMCS?
  A może interesuje Cię udział w naszych najważniejszych wydarzeniach?
  Nie zwlekaj! Dołącz do newslettera!
  www.hello.umcs.pl

  Studenci - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

  Blisko 28 tysięcy studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej aktywnie podejmuje inicjatywy m.in. w ramach samorządu uczelnianego, samorządów wydziałowych, kół naukowych i organizacji studenckich.

  Ich zaangażowanie w działalność naukową i kulturalną cieszy się uznaniem na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Co roku najaktywniejsi studenci uczestniczą w programach stypendialnych i wymianie międzynarodowej. Organizują panele dyskusyjne, wykłady, konferencje naukowe oraz imprezy o charakterze kulturalnym i artystycznym. Przygotowują wystawy, warsztaty, pokazy, kabarety, koncerty, imprezy otrzęsinowe, wyjazdy szkoleniowe i integracyjne.

  Centrum działań artystycznych społeczności studenckiej jest Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka”.

  Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym są Kozienalia. Studenckie Dni Kultury to okazja dla całego środowiska żaków do zaprezentowania osiągnięć własnych, wydziałowych i ogólnouniwersyteckich.

  Studenci UMCS mogą korzystać z pomocy Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich, Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz Poradni psychologicznej.

  A może Puławy...? - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

  Zachęcamy do obejrzenia nowego spotu promocyjnego, który prezentuje walory studiowania oraz bogatą ofertę kształcenia na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Puławach.

  Zobacz jak fajne może być studiowanie w Puławach!  Wychowanie fizyczne – nowy kierunek studiów na UMCS

  Kandydacie! Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powstał nowy kierunek kształcenia – wychowanie fizyczne. Będą to studia I stopnia o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Zamiejscowym w Puławach zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

   WF UMCS Puławy


  Profesjonalna kadra dydaktyczna pomoże ci zgłębić wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej, podstaw nauk medycznych, ale również pedagogiki i psychologii, etyki, a nawet w niezbędnym wymiarze (i z możliwością samodzielnego profilowania pod kątem planowanej przyszłości zawodowej) prawa i ekonomii.

  Inne atuty
  Będziesz miał możliwość zdobyć doświadczenie, odbywając praktyki Klubie Sportowym Wisła Puławy, Klubie Sportowym Azoty Puławy S.A. bądź w szkołach podstawowych oraz ponadgimnazjalnych w Puławach. Dodatkowo po ukończeniu studiów będziesz mógł się wykazać znajomością wybranego języka obcego na poziomie B2, co umożliwi ci podjęcie pracy także za granicą.
  Zdobyte na tym kierunku kwalifikacje pozwolą ci w przyszłości osiągnąć zawodowy sukces!

  Co możesz robić po studiach?

  Ukończenie kierunku przygotuje cię do:
  • podjęcia pracy nauczyciela przedmiotu wychowanie fizyczne w szkołach na różnym poziomie kształcenia,
  • prowadzenia innych zajęć ruchowych,
  • pracy w klubach sportowych, siłowniach, salach fitness itp.,
  • pracy w jednostkach organizacyjnych zajmujących się szeroko rozumianą kulturą fizyczną,
  • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w tym obszarze.

  Zasady kwalifikacji
  Studia pierwszego stopnia stacjonarne:
  • jeden przedmiot maturalny spośród wymienionych: biologia, chemia, fizyka, język polski

  Studia pierwszego stopnia niestacjonarne:
  • rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

  Ważne! Z uwagi na charakter studiów warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.
  Sprawdź pełną ofertę na stronie: IRK UMCS

  Aplikacja mobilna ✯ UMCS - rekrutacja - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

  Kandydaci na studia! Zarejestrowaliście się już na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów i potrzebujecie mobilnego dostępu do swojego konta? Wypróbujcie naszą nową aplikację mobilną „UMCS – rekrutacja”!

  Aplikacja mobilna ✯ UMCS - rekrutacja

  Aplikacja mobilna „UMCS – rekrutacja” to narzędzie zaprojektowane na potrzeby Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ułatwiające Kandydatom przejście przez proces rekrutacji na studia. Umożliwia otrzymywanie najistotniejszych informacji dotyczących rekrutacji na studia za pośrednictwem telefonu komórkowego wyposażonego w system Android 4.0 (lub nowszy).

  Za pomocą aplikacji będziesz mógł na bieżąco monitorować wyniki kwalifikacji na studia oraz poznasz szczegółowe informacje o rekrutacji, np. dowiesz się, jaka jest wysokość opłaty rekrutacyjnej oraz jakie dokumenty należy złożyć, aby zostać wpisanym na listę studentów.

  Podstawową zaletą aplikacji jest możliwość oderwania się od ekranu komputera w oczekiwaniu na informacje o wyznaczonym terminie składania dokumentów lub zaproszeniach na rozmowy kwalifikacyjne. Możesz spokojnie wyjść w domu – my zadbamy o to, abyś był na bieżąco ze wszystkimi ważnymi informacjami dotyczącymi rekrutacji. Nie musisz się już martwić, że przegapisz termin składania dokumentów na konkretnym Wydziale – aplikacja poinformuje Cię, jakie działania musisz podjąć, żeby dostać się na studia na UMCS.

  Jednym z walorów aplikacji jest możliwość ustawienia częstotliwości powiadomień i wiadomości przychodzących – aktualizacja informacji może następować nawet co godzinę!

  Aplikacja umożliwia śledzenie profilu UMCS na Facebooku oraz Instagramie, dzięki czemu dowiesz się, co obecnie dzieje się na Uniwersytecie, jakie organizujemy wydarzenia oraz czym zajmują się nasi studenci. Jest to również szansa na wzięcie udziału w licznych konkursach organizowanych przez UMCS!

  Co zrobić żeby mieć mobilny dostęp do najważniejszych informacji dotyczących rekrutacji na studia?

  To proste – wystarczy założyć konto na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.lublin.pl), pobrać aplikację „UMCS – rekrutacja” i zalogować się. Aplikacja automatycznie zsynchronizuje się z Twoim kontem założonym w IRK i będzie przesyłała Ci spersonalizowane wiadomości dotyczące Twoich wymarzonych studiów na UMCS.

  Aby pobrać aplikację „UMCS – rekrutacja” możesz:
  1) kliknąć tutaj,
  2) odwiedzić sklep GooglePlay i wpisać w wyszukiwarkę hasło „UMCS”,
  3) zeskanować QR Kod ze strony wwww.irk.umcs.pl.

  Pobierz aplikację „UMCS – rekrutacja” już dziś!

  UWAGA!

  Rejestracja na studia jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.irk.umcs.lublin.pl. Aplikacja mobilna została stworzona, aby powiadamiać Cię o kolejnych krokach rekrutacji oraz wynikach kwalifikacji na studia.

  Korzystanie z aplikacji jest dobrowolne.

  Studium Teatralne - nowa specjalność UMCS i CSK - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie


  4 lipca w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się konferencja prasowa dotycząca uruchomienia Studium Teatralnego - nowej specjalności prowadzonej w ramach współpracy UMCS i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

  Studium Teatralne to interdyscyplinarna specjalność, na którą uczęszczać mogą studenci wszystkich uniwersytetów w Polsce. Jej wyjątkowy charakter przejawia się w wielości zajęć praktycznych, które odbywać się będą w jednej z największych instytucji impresaryjnych w Polsce.

  Nabór prowadzony jest drogą elektroniczną. Na chętnych studentów wszystkich kierunków czeka 150 miejsc. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.studiumteatralne.umcs.pl.

  Dla studentów polonistyki specjalność jest bezpłatna, dla tych którzy wybierają ją jako dodatkową scieżkę koszt to od 350 do 650 złotych za semestr w trzyletnim programie (w zależności od ilości punktów ECTS).

  Zajęcia praktyczne realizowane będą w czterech blokach praktycznych, nad którymi opieką merytoryczną przejmą osoby specjalizujące się w danej dziedzinie i będące jej autorytetami:

  1. Aktor / Reżyser – podstawy warsztatu

  W ramach zajęć prowadzone będą warsztaty pracy z ciałem i głosem, podstawy treningu fizycznego, elementarne zadania aktorskie, improwizacja, etiudy grupowe. Studenci poznają metody pracy z aktorem, kompozycji sytuacji scenicznej, zagadnienia heurystyczne (czyli sztuka wymyślania), adaptacji tekstu, przygotowania egzemplarza reżyserskiego, taktyki pracy nad spektaklem - od pierwszej próby do premiery.

  2. Technika i technologia sceniczna

  Zajęcia prowadzone w ramach tego bloku są odpowiedzią na deficyt szkół kształcących w tym kierunku. Prowadzić je będą najlepsi technicy sceniczni w Europie, współpracujący z Centrum Spotkania Kultur. Studenci będą mieli okazję poznać techniki operowania światłem i dźwiękiem w teatrze oraz innych realizacjach scenicznych. Zdobyć wiedzę dotyczącą funkcjonowania nowych mediów w teatrze oraz budowy i funkcjonowania scenografii w przestrzeni scenicznej.

  3. Menadżer kultury

  Specjalnie dobrana kadra dydaktyczna podzieli się ze studentami swoją wiedzą praktyczną w zakresie organizacji, promocji i produkcji wydarzeń. Studenci będą mieli okazję zapoznać się z zapisami prawa autorskiego. W centrum kształcenia, w ramach bloku menadżerskiego, znajdować się będą zajęcia dotyczące programowania, zarządzania i realizacji projektów kuratorskich, marketingu instytucji kultury oraz organizacji pracy w teatrze.

  4. Nowy cyrk i widowiska plenerowe (żonglerka, kuglarstwo, klaunada)

  Studenci bloku Nowy Cyrk będą zdobywać umiejętności praktyczne z zakresu żonglerki, manipulacji przedmiotami, akrobatyki oraz ekwilibrystyki, wystarczające do aktywnego wykorzystania ich w pracy twórczej oraz stanowiące podstawę do dalszej pracy nad wymienionymi powyżej dziedzinami. Studenci zostaną zaznajomieni z szeroko pojętą sceną cyrku współczesnego w Europie i na świecie, poznając pełne spektrum ogromnej i stale rozwijającej się społeczności nowocyrkowej. Po odbyciu specjalizacji absolwent będzie dysponował narzędziami niezbędnymi do tworzenia etiud oraz spektakli w oparciu o środki wyrazu artystycznego powiązane z cyrkiem współczesnym, będzie potrafił zaplanować, moderować oraz wykonywać pracę twórczą w tym zakresie, zarówno solowo jak i w grupie.

  Polecane Uczelnie w Lublinie