Adres: ul. Nadbystrzycka 38d

20-950 Lublin

Tel.: 81 536 66 32, 81 538-11-32

  • http://www.pol.lublin.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Elektrotechnika Budownictwo Inżynieria Środowiska
Inżynieria Biomedyczna Inżynieria Materiałowa Mechanika i Budowa Maszyn
Transport Edukacja Techniczno-Informatyczna Matematyka
Zarządzanie Ochrona środowiska Zarządzanie i inżynieria produkcji
Mechatronika Inżynieria Produkcji Inżynieria Bezpieczeństwa

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Inżynieria Środowiska