0:00 - 0:00

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)

Adres: ul. Akademicka 13

20-950 Lublin

TEL. 81 445 65 39, 81 445 68 40

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana Zobacz więcej Analityka weterynaryjna Zobacz więcej Biologia Zobacz więcej
Dietetyka Zobacz więcej Ekonomia Zobacz więcej Turystyka i rekreacja Zobacz więcej

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Agrobiznes Zobacz więcej Analityka środowiskowa i przemysłowa Zobacz więcej Architektura krajobrazu Zobacz więcej
Behawiorystyka zwierząt Zobacz więcej Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności Zobacz więcej Bezpieczeństwo i higiena pracy Zobacz więcej
Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe Zobacz więcej Bioinżynieria Zobacz więcej Biokosmetologia Zobacz więcej
Biotechnologia Zobacz więcej Ekoenergetyka Zobacz więcej Ekologia miasta Zobacz więcej
Ekorehabilitacja Enologia i cydrownictwo Zobacz więcej Gastronomia i sztuka kulinarna Zobacz więcej
Geodezja i kartografia Zobacz więcej Gospodarka przestrzenna Zobacz więcej Hipologia i jeździectwo Zobacz więcej
Inżynieria chemiczna i procesowa Zobacz więcej Inżynieria rolnicza i leśna Zobacz więcej Inżynieria środowiska Zobacz więcej
Leśnictwo Zobacz więcej Ochrona środowiska Zobacz więcej Ogrodnictwo Zobacz więcej
Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia Zobacz więcej Pszczelarstwo w agroekosystemach Zobacz więcej Rolnictwo Zobacz więcej
Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne Zobacz więcej Technologia biosurowców i biomateriałów Zobacz więcej Technologia żywności i żywienie człowieka Zobacz więcej
Transport i logistyka Zobacz więcej Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu Zobacz więcej Zarządzanie i inżynieria produkcji Zobacz więcej
Zarządzanie zasobami Ziemi Zielarstwo i fitoprodukty Zobacz więcej Zootechnika Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Agrobiznes Zobacz więcej Agroleśnictwo Zobacz więcej Architektura krajobrazu Zobacz więcej
Behawiorystyka zwierząt Zobacz więcej Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności Zobacz więcej Bezpieczeństwo i higiena pracy Zobacz więcej
Biobiznes Zobacz więcej Bioinżynieria Zobacz więcej Biokosmetologia Zobacz więcej
Biologia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Biotechnologia Zobacz więcej Dietetyka Zobacz więcej
Doradztwo ogrodnicze Zobacz więcej Doradztwo w obszarach wiejskich Zobacz więcej Gospodarka przestrzenna Zobacz więcej
Hipologia i jeździectwo Zobacz więcej Inżynieria przemysłu spożywczego Zobacz więcej Inżynieria środowiska (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna Zobacz więcej Ochrona środowiska Zobacz więcej Ogrodnictwo Zobacz więcej
Rolnictwo Zobacz więcej Technologia żywności i żywienie człowieka Zobacz więcej Transport i logistyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Turystyka i rekreacja Zobacz więcej Zarządzanie i inżynieria produkcji (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka Zobacz więcej
Zielarstwo i fitoprodukty Zobacz więcej Zielona urbanistyka Zobacz więcej Zootechnika (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Weterynaria

Galeria ZDJĘĆ

Opis Uczelni - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)

 Korzenie lubelskiego uniwersytetu sięgają 1944r., kiedy powstał Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który łączył wydziały przyrodnicze, weterynaryjne i lekarskie. W latach 50-tych XX w., szybko pojawiać zaczęły się kolejne uczelnie wyższe, zapadła więc decyzja o utworzeniu odrębnej jednostki uczelnianej, skupiającej fakultety zootechniczne, weterynaryjne i rolnicze. Uchwałą Rady Ministrów z 06-08-1955r. powołano do życia samodzielną instytucję - Wyższą Szkołę Rolniczą w Lublinie.

Kolejne lata działalności lubelskiej uczelni, wzbogaciły jej strukturę o kolejne wydziały, przez 35 lat szkoła funkcjonowała jako Akademia Rolnicza. Decyzją Sejmu Rzeczypospolitej z 17-04-2018r., nadano czelni obecną nazwę – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Lubelska uczelnia przyrodnicza jest laureatem licznych nagród, wyróżnień i certyfikatów zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

Prace badawcze pozwoliły na odnowienie i odrestaurowanie nowych ras zwierząt, zagospodarowano również zdewastowane pola górnicze czy opracowano nowe technologie opakowań biodegradowalnych. Obecnie uczelnia posiada 7 wydziałów oferujących wszystkie rodzaje studiów na 35 kierunkach.


Kształcenie nowoczesnych kadr - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)

Uniwersytet Przyrodniczy kształci wykwalifikowane kadry w zakresie wszelkich działań związanych z kształtowaniem oraz ochroną środowiska. Edukacja prowadzona jest w oparciu o nowoczesne metody nauczania, holistyczne podejście do kwestii związanych z ekologią, gospodarką żywnościową i produkcji żywności. Uczelnia łączy w sobie działalność edukacyjną i naukową z promowaniem postaw proekologicznych i zwiększaniem świadomości społeczeństwa w tematyce ekologii i dbałości o środowisko. Takie podejście do kwestii edukacji, choć odbiega od typowych standardów nauczania, przynosi zdecydowanie pozytywne efekty.

Zdrowie i zdrowy styl życia - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)

Poprzez swoją wielofalową i zróżnicowaną działalność, Uniwersytet Przyrodniczy wspiera również wszelkie działania promujące zdrowe oraz zdrowy styl życia, począwszy od produkcji żywności wysokiej jakości, a skończywszy na tworzeniu miejsc atrakcyjnych turystycznie, które zapewniałyby wypoczynek w bezpośrednim otoczeniu przyrody. Doskonała baza dydaktyczna, wysoki poziom kadry naukowej oraz nieustanne pamiętanie o przyświecającej uczelni misji sprawiają, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie cieszy się ogromną popularnością zarówno w środowisku studentów, jak i w otoczeniu naukowym i biznesowym. Wybierając kształcenie na tej uczelni można mieć pewność, że będzie to czas obfitujący nie tylko w zdobywanie wiedzy, ale również w wielowymiarowy rozwój. Dzięki temu nowoczesne kadry, przygotowane w trakcie uczelnianej edukacji, doskonale radzą sobie na trudnym i wymagającym rynku pracy w sektorze związanym z wytwarzaniem i produkcją żywności.