Znajdź swoje wymarzone studia w Lublinie

Adres: ul. Akademicka 15

20-950 Lublin

Tel.: 81 445-66-45, 81 445-68-85

  • http://www.ar.lublin.pl

Wydział: Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista kierunków

ZOOTECHNIKA OCHRONA ŚRODOWISKA BIOLOGIA
HODOWLA KONI I JEŹDZIECTWO HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI