Reklama - Akademia Zamojska

Adres: ul. Choiny 2

20-816 Lublin

Tel.: 81 740 72 40, 81 740 25 04

  • http://www.wssp.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Filologia Angielska Turystyka i rekreacja (zobacz kierunki) Kosmetologia
Wychowanie Fizyczne STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM (zobacz kierunki) PROGRAM 2+1 (zobacz kierunki)

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Fizjoterapia STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM (zobacz kierunki)

Opis Uczelni - Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

Uczelnia Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola


Lubelska niepubliczna szkoła wyższa rozpoczęła swoją działalność 12-07-2001r., na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i uzyskała wpis do Rejestru Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zezwalający na prowadzenie działalności edukacyjnej na poziomie studiów wyższych.

Uczelnia posiada wyspecjalizowane laboratoria, nowoczesne gabinety między innymi fizykoterapii i biomechaniki oraz wyposażone w najnowsze rozwiązania informatyczne i audio-wizualne pracownie i sale wykładowe. W ramach trój wydziałowej struktury uczelni, studenci mogą podjąć naukę na siedmiu kierunkach zarówno na studiach licencjackich I stopnia, jak i na studiach magisterskich.

Lubelska Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola, zapewnia swoim studentom korzystanie z wybudowanego w 2010r., nowoczesnego  Akademickiego Centrum Fizjoterapii. Na terenie uczelnianego kampusu dostępne są również obiekty sportowe, basen i sale gimnastyczne, szkoła posiada również dostęp do ośrodka szkoleniowo-rekreacyjnego w Piotrawinie. Obecnie uczelnia realizuje około 100 umów międzynarodowych z uczelniami z całego świata, bierze również udział w programie Erasmus+.

Oferta edukacyjna - Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się uczelnia, która cechuje się wysokim standardem nauczania i szerokim spektrum kierunków studiów. Znajduje się w Lublinie - mieście bogatym w historyczne i edukacyjne dziedzictwo.

Oferta edukacyjna Akademii skierowana jest do studentów na wszystkich poziomach edukacji, oferując różnorodne programy, które odpowiadają na aktualne trendy i potrzeby rynku pracy. Programy obejmują studia I i II stopnia, a także szereg podyplomowych i kursów krótkoterminowych.

Wielka waga przykładana jest do praktycznego aspektu nauczania. Studenci mają możliwość zdobycia umiejętności praktycznych poprzez staże i praktyki. Przy uczelni działa wiele kół naukowych, które umożliwiają rozwijanie pasji i zdobywanie doświadczenia.

Działalność Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola jest niezwykle dynamiczna i ciągle rozbudowują swoją ofertę, dostosowując ją do potrzeb studentów i wymagań rynku pracy. Jest to miejsce, które nie tylko oferuje edukację najwyższej jakości, ale także daje możliwość rozwoju osobistego i zawodowego.

Uczelnie w okolicy z podobną ofertą edukacyjną - Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie to pełnoprawna instytucja akademicka, zapewniająca wysokiej jakości edukację na poziomie licencjackim, inżynierskim i magisterskim. Akademia, z siedzibą w malowniczym mieście Lublin, jest znanym ośrodkiem akademickim na wschodzie Polski.

Na terenie Lublina i okolic jest kilka innych uczelni publicznych i prywatnych, które oferują podobną ofertę edukacyjną. Do najbliższych należy Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL) i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS). Obie te uczelnie mają do zaoferowania bogate programy nauczania w wielu dziedzinach nauki.

KUL jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce i oferuje studia na ponad 50 różnych kierunkach. UMCS, największa uczelnia w regionie, również ma do zaoferowania wiele kierunków studiów, w tym nauki ścisłe, humanistyczne i artystyczne. Zważywszy na różnorodność ofert edukacyjnych, studenci mają wiele możliwości wyboru.

Jeśli chodzi o instytucje prywatne, warto zwrócić uwagę na Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji, której oferta obejmuje kierunki związane z przedsiębiorczością, innowacją i technologią.
Pomimo różnic, wszystkie te uczelnie łączy jedno - dążenie do zapewnienia studentom najwyższych standardów edukacji.